одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс 14.05.2013 0 Активен С. Дамяница - Дворно място съдържащо: стадион със затревена част- 8000 кв.м писта- 1600кв.м голям басейн- 312 кв.м малък басейн- 92кв.м съблекалня- 50кв.м. на 1 етаж 20 200.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 13.03.2015
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 14.05.2013 0 Предложен стадион със затревена част- 8000 кв.м съблекалня- 50кв.м 8 000.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 320 0 ІІІ категория TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 14.05.2013
Спортен обект или съоръжение Писта/Писта Писта 08.11.2011 Активен 1 600.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Писта Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІV категория FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 15.11.2011
Спортен обект или съоръжение Голям басейн/Басейн Басейн 08.11.2011 Активен Басейн голям - 312кв.м. Басейн малък - 92 кв.м. Съблекалня - 50кв.м., на 1 етаж 312 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Голям басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 15.11.2011
Спортен обект или съоръжение Малък басейн/Басейн Басейн Активен 92 Малък басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции V категория 15.11.2011 15.11.2011
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс 15.05.2013 0 Предложен гр. Мелник - Дворно място, върху което е изградено игрище, съблекалня и хотелска част, цялата с площ - 9500кв.м. Игрище с площ - 4000кв.м., МС-зала на един етаж с площ - 115 кв.м., хотелска част на два етажа със застроена площ - 150кв.м. 9 500.00 415 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен комплекс 0 Публична общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 15.05.2013
Обект за социален туризъм Хижа "Джамен"/Туристическа база Туристическа база Хижа 03.11.2011 0 Активен Сграда със ЗП 76 кв. м и РЗП 114 кв. м и навес с три оградни стени с РЗП 10, 5 кв. м 0 124.5 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Хижа "Джамен" 0 Публична общинска Община Ковачевци 0 0 8 V категория TRUE FALSE 1970 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от собствен водоизточник Септична яма Локално - твърдо гориво FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 4 4 0 0 0 1 0 FALSE FALSE 0 0 4 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 10.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион /Стадион Стадион 15.05.2013 0 Предложен С. Склаве - футболно игрище със застроена площ - 17 583кв.м. 17 583.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 15.05.2013
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 15.05.2013 0 Предложен С. Ново Делчево - стадион в парцел І целият с площ 17 100кв.м. Съблекалня на един етаж, масивна, със застроена площ 62кв.м. 17 100.00 62 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 15.05.2013
Спортен обект или съоръжение Спортна база към Медицински университет - гр. Плевен/Училищна спортна база Училищна спортна база Спортна база 04.11.2011 Активен Закрита спортна зала, включваща: - гимнастически салон - фитнес зала - 3 малки зали с по две маси за тенис 1 200.00 0 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 40 0 0 30 Спортна база към Медицински университет - гр. Плевен Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции МУ Плевен 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE TRUE 1983 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Централно - ТЕЦ FALSE FALSE TRUE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 2 4 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Медицински университет - гр. Плевен/Спортна площадка Спортна площадка Активен Открито спортно игрище: - 2 тенис корта - 2 игриша за баскетбол - 1 игрище за волейбол - 1 лекоатлетическа писта Медицински университет - гр. Плевен Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции МУ - Плевен V категория Местно значение 08.01.2013 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Интернат по плуване/Спортна база Спортна база 04.11.2011 0 Активен Гр. Сандански - Училищна сграда на плувен интернат на три етажа масивна, построена 1960г., със застроена площ - 525кв.м. Голям басейн с площ - 1000кв.м. Малък басейн с площ - 160кв.м. Зала за загрявка, сандвич панела на един етаж - 180кв.м. Сграда за хлораторно с площ - 85кв.м. Застроено дворно място - 10 000кв.м. 10 000.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Интернат по плуване 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 1960 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 05.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 04.11.2011 Активен С. Лиляново - футболен стадион с площ - 7177кв.м. 7 177.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 05.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 14.05.2013 0 Предложен С. Катунци - стадион игрище с площ - 15 200кв.м. Сграда съблекална на два етажа масивна със застроено площ - 140кв.м. 15 200.00 240 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 14.05.2013
Обект за социален туризъм Еко пътека Мелник - Златолист - Рожен/Еко пътека Еко пътека 04.11.2011 Активен Пешеходен екотуристически маршрут Мелник - Златолист - Рожен, обособен в три участъка за преминаване: 1. Мелник - Златолист 2. Роженски манастир - Златолист 3. Роженски манастир - Мелник 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Еко пътека Мелник - Златолист - Рожен 0 0 0 V категория FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 15.11.2011
Спортен обект или съоръжение Плувен комплекс/Плувен комплекс Плувен комплекс 08.11.2011 0 Активен Гр. Сандански 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Плувен комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 08.12.2011
Спортен обект или съоръжение Басейн/Басейн Басейн Басейн за скокове във вода 08.11.2011 Предложен Басейн за скокове във вода 400 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 15.11.2011
Спортен обект или съоръжение Басейн/Басейн Басейн 08.11.2011 Предложен Басейн - з.п. 1296кв.м. Детски басейн - з.п. 325 Съблекалня - з.п. 210кв.м. Зала за загрявка - з.п.225кв.м., р.п. 450кв.м. 1 296.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Басейн Публична общинска 0 0 0 ІV категория FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 15.11.2011
Спортен обект или съоръжение Спортна зала "Спортист 6"/Спортна зала Спортна зала Спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 17.04.2013 0 Предложен Масивна с ж.б. конструкция едноетажна сграда. Сградата се състои от административно - битови помещения, спортна зала и складови помещения. 737 737 Отдаден под наем Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна зала "Спортист 6" 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Клуб по борба 10 100 0 ІV категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 17.04.2013
Спортен обект или съоръжение зала по бокс/Спортна зала Спортна зала Спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 04.01.2012 Предложен 183.15 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 зала по бокс СК "Мизия 80" 0 0 0 V категория FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.01.2012 16.05.2013
Спортен обект или съоръжение зала по източни бойни изкуства/Спортна зала Спортна зала Спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 05.01.2012 0 Предложен 336.5 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 зала по източни бойни изкуства 0 СК по бойни изкуства СКОРПИОН 0 0 0 V категория FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.01.2012 05.01.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион Спортна база 21.11.2011 0 Активен Недвижим имот, представляващ стадион/игрище/ 8 710.00 8 710.00 Отдаден под наем FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Чл.156, ал.3 от ППЗДС.Съгласие на Областния управител за отписване след 3-змесечния срок от подаване на писменото дложение.Собственост на Общината-01.06.1996г. 0 0 0 ІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 07.11.2011 09.12.2011
Спортен обект или съоръжение квартал 103/Спортна площадка Спортна площадка III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 07.11.2011 Предложен УПИ 11 спортна дейност с дворно място 1210 кв.м 1 210.00 0 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 квартал 103 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE FALSE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 07.11.2011 07.11.2011
Спортен обект или съоръжение спортен терен/Спортна площадка Спортна площадка III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 07.11.2011 Предложен спортен терен 3 330.00 0 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 спортен терен Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІV категория Регионално значение FALSE FALSE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 07.11.2011 07.11.2011
Спортен обект или съоръжение Стадиона в гр.Баня/Стадион Стадион III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 07.11.2011 Активен Спортен комплес: стадион и лекоатлетическа писта 47 400.00 547 Предоставен за ползване Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 3 0 0 0 40 Стадиона в гр.Баня Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 2000 3000 0 ІІ категория Регионално значение FALSE TRUE 1980 TRUE TRUE Комбинирано И двете Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа TRUE FALSE 3 4 0 0 0 0 4 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 07.11.2011 13.03.2013
Показва 26 до 51 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте