одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Обект за социален туризъм Почивно-възстановителна база - вила "Баба Ламбрина"/Туристическа база Туристическа база Активен Застроено дворно място - жилищна сграда, състояща се от: сутерен - 16,11 м2 - зала за хранене, кухня, стая управител, котелно, тоалетна; 1 етаж - четири спални, кабинет, три бани с тоалетни, открит чардак, закрит чардак 1 682.00 320 Почивно-възстановителна база - вила "Баба Ламбрина" Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции МФВС V категория 19.07.2012 19.07.2012
Спортен обект или съоръжение Приключен V категория 02.01.2013 08.04.2015
Спортен обект или съоръжение Приключен 0 0 V категория 08.04.2015 08.04.2015
Спортен обект или съоръжение Приключен 0 0 Водно 2 V категория TRUE 1984 TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ Улична мрежа 2 2 16.12.2011 08.04.2015
Спортен обект или съоръжение 33 ЕГ - спортна площадка/Спортна площадка Спортна площадка Активен спортна база на 33 Езикова гимназия, район Люлин, 3 мкр., включваща спортна площадка с игрища за баскетбол /600 кв.м/ и хандбал/футбол /600кв.м/. Базата се ползва и от 33 ОУ, позиционирано в същия учебен комплекс 33 ЕГ - спортна площадка Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции V категория Местно значение TRUE TRUE 28.05.2012 28.05.2012
Спортен обект или съоръжение I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и VI ОУ "Любен Каравелов"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 19.06.2015 Активен Застроен имот с площ 5 793 кв.м., физкултурен салон със ЗП 90,51 кв. м. за I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и физкултурен салон със ЗП 84,63 кв. м. за VI ОУ "Любен Каравелов" 5 793.00 0 Предоставен за ползване I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и VI ОУ "Любен Каравелов" Публична общинска I ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и VI ОУ "Любен Каравелов" ІІІ категория 19.06.2015 19.06.2015
Спортен обект или съоръжение II СОУ "Никола Вапцаров"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 19.06.2015 Активен Част от застроен имот с площ10 700 кв.м., физкултурен салон със ЗП 245 кв. м. за II СОУ "Никола Вапцаров" 10 700.00 Предоставен за ползване II СОУ "Никола Вапцаров" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции II СОУ "Никола Вапцаров" ІІІ категория 19.06.2015 19.06.2015
Спортен обект или съоръжение III ОУ "Д-р Петър Берон" и IV ОУ "Иван Вазов"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 19.06.2015 Активен Застроен имот с площ 8 879 кв.м., физкултурен салон със ЗП 442 кв. м. за III ОУ "Д-р Петър Берон" и физкултурен салон със ЗП 70 кв. м. за IV ОУ "Иван Вазов" 8 897.00 Предоставен за ползване III ОУ "Д-р Петър Берон" и IV ОУ "Иван Вазов" Публична общинска III ОУ "Д-р Петър Берон" и IV ОУ "Иван Вазов" ІІІ категория 19.06.2015 19.06.2015
Спортен обект или съоръжение IX СОУ "Йордан Радичков"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 19.06.2015 Активен Поземлен имот с площ 8 579 кв. м., физкултурен салон със ЗП 442 кв. м. 8 579.00 IX СОУ "Йордан Радичков" Публична общинска ІІІ категория 19.06.2015 19.06.2015
Спортен обект или съоръжение V СОУ "Христо Ботев"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 19.06.2015 Активен Част от застроен имот с площ 14 753 кв.м., физкултурен салон със ЗП 442 кв. м. за V СОУ "Христо Ботев" 14 753.00 Предоставен за ползване V СОУ "Христо Ботев" Публична общинска V СОУ "Христо Ботев" ІІІ категория 19.06.2015 19.06.2015
Спортен обект или съоръжение VII СОУ "Асен Златаров" и VIII СОУ "Отец Паисий"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 19.06.2015 Редакция Застроен поземлен имот с площ 22 179 кв.м., физкултурен салон със ЗП 519 кв. м. за VII СОУ "Асен Златаров" и физкултурен салон със ЗП 233 кв. м. за VIII СОУ "Отец Паисий" 22 179.00 Предоставен за ползване VII СОУ "Асен Златаров" и VIII СОУ "Отец Паисий" Публична общинска VII СОУ "Асен Златаров" и VIII СОУ "Отец Паисий" ІІІ категория 19.06.2015 19.06.2015
Спортен обект или съоръжение І ОУ "Паисий Хилендарски"/Спортна площадка Спортна площадка Активен 1 372.00 І ОУ "Паисий Хилендарски" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ІV категория Местно значение TRUE TRUE Улична мрежа 27.12.2011 27.12.2011
Спортен обект или съоръжение ІІ ОУ "Христо Ботев"/Спортна площадка Спортна площадка Активен 1 288.00 ІІ ОУ "Христо Ботев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ІV категория Местно значение TRUE TRUE Улична мрежа 27.12.2011 27.12.2011
Спортен обект или съоръжение Академия МВР/Стрелбище Стрелбище Активен Собственост на МВР, ползва се от Академия МВР закрито стрелбище 10 коридора – 1 бр 595 595 Академия МВР Изключителна държавна V категория TRUE TRUE Топла вода от централно затопляне (ТЕЦ) Студена вода от централен водопровод Централна Централно - ТЕЦ 25.01.2012 25.01.2012
Спортен обект или съоръжение Басейн за скокове в СК "Червено знаме"/Басейн Басейн Редакция Открит басейн за скокове във вода с кула за скачане, със ЗП 548.89 кв.м, Н=5.2 м.,стомано-бетонова конструкция. Към басейните са изградени трибуни със ЗП 1098.54 кв.м., масивна конструкция на 2 етажа. В подтрибунното пространство са разположени складови и офис помещения, лекарски кабинет, работилница, стаи за химици, за спасители, санитални възли и тн. Зад трибуните се намират 3 бр. метални съоръжения – (кули с прожектори за осветление), има външни стълби към трибуните. На 2 - ри етаж на трибуните под електронното табло на открития басейн се намира помещение за журналисти; 548.89 2 40 2 Басейн за скокове в СК "Червено знаме" Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Министерство на физическото възпитание и спорта 600 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE Топла вода от централно затопляне (ТЕЦ) Студена вода от централен водопровод Централна Централно - ТЕЦ TRUE Алея (пътека) TRUE TRUE 2 4 8 6 28.03.2013 28.03.2013
Спортен обект или съоръжение Басейн/Басейн Басейн Активен басейн от 352 кв.м., 700 куб.м.,изграден 1960 год. 352 Басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции V категория Местно значение TRUE 1960 TRUE Улична мрежа 29.12.2011 23.10.2012
Спортен обект или съоръжение Басейн/Басейн Басейн Плувен басейн Активен Басейн с площ 312 кв. м 312 0 Басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции V категория Местно значение TRUE 1970 TRUE 05.01.2012 05.01.2012
Спортен обект или съоръжение Басейн/Басейн Басейн Плувен басейн Активен Недвижим имот с площ 88660 кв. м, Спортен комплекс с построените:ДМС "Съблекалня" със ЗП 82 кв. м, МС "Склад" ЗП 20 кв. м, МС "Клозет" ЗП 20 кв.м, стадион 18 240 кв. м, басейн 312 кв. м 88 660.00 312 Басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 05.01.2012 05.01.2012
Спортен обект или съоръжение Баскетболна зала "Румен Пейчев" в СК "Българска армия"/Спортна зала Спортна зала III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност Редакция Залата е разположена в подтрибунното пространство на Стадион "Българска армия" 2 30 2 Баскетболна зала "Румен Пейчев" в СК "Българска армия" Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 360 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна TRUE Алея (пътека) TRUE TRUE 2 2 28.03.2013 07.05.2013
Спортен обект или съоръжение Баскетболно игрище/Игрище Игрище Активен 1 020.00 1 020.00 Предоставен за ползване Баскетболно игрище Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ІV категория Местно значение TRUE 1984 TRUE 19.12.2011 03.07.2012
Спортен обект или съоръжение Баскетболно игрище/Игрище Игрище Активен 2 броя баскетболни игрища 1 140.00 1 140.00 Баскетболно игрище Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ІV категория Местно значение TRUE 1978 TRUE 21.12.2011 21.12.2011
Спортен обект или съоръжение Баскетболно игрище/Игрище Игрище Активен Спортен комплекс - стадион, баскетболно и волейболно игрище с площ - 35387 кв.м. 35 387.00 Баскетболно игрище Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE Общинска пътна мрежа 09.01.2012 09.01.2012
Спортен обект или съоръжение Баскетболно игрище/Игрище Игрище Редакция 2 бр. Баскетболни игрища 29 500.00 Баскетболно игрище Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции ІІІ категория Местно значение 11.01.2012 11.01.2012
Спортен обект или съоръжение ВАРНЕСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "Св.Николай Чудотворец"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон Активен Физкултурен салон - 393 м2 393 ВАРНЕСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "Св.Николай Чудотворец" Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ВАРНЕСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "Св.Николай Чудотворец" V категория 19.12.2012 27.12.2012
Показва 1 до 25 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте