одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Обект за социален туризъм "НАЦИОНАЛЕН ПЕЩЕРЕН ДОМ"/Туристическа база Туристическа база Дом 13.12.2011 Активен ДОМ НА ПЕЩЕРНЯКА - Масивна сграда с един надземен и четири подмезни етажи със ЗП. 520 кв.м.; - Пароцентрала със ЗП.112 кв.м.; - Площадка извън регулацията на града - 20 000 кв.м. Държавна собственост 20 000.00 2 192.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 "НАЦИОНАЛЕН ПЕЩЕРЕН ДОМ" предоставен за управление на "БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ" - гр. СОФИЯ 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 13.12.2011 07.09.2015
Обект за социален туризъм БАЗА "ЛЕСКОВ ДОЛ"/Туристическа база Туристическа база 13.12.2011 Активен БАЗА "ЛЕСКОВ ДОЛ" Терен с площ 0.804 дка, заедно със застроената в него 2-етажна сграда, със ЗП.58 кв.м. 804 116 разпореждания с имота:МФВС FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 БАЗА "ЛЕСКОВ ДОЛ" Публична държавна БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ "СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - АМБАРИЦА", гр. Троян 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 13.12.2011 12.07.2012
Обект за социален туризъм База за отдих - ВАС/Ваканционно селище Ваканционно селище Дом 20.12.2011 0 Активен 1. База за отдих в ПИ №44094.501.464 /п-л ХІІІ в кв.15 по ЗРП/, състояща се от масивна сграда на три етажа със застроена площ от 85.00 кв.м., с идентификатор 44094.501.464.2, построена 2006г. и от масивна сграда на три етажа със застроена площ от 305.00 кв.м., с идентификатор 44094.501.464.1, построена 2006г. 2. База за отдих в ПИ №44094.501.463(п-л ХІV в кв.15 по ЗРП), състояща се от масивна сграда на три етажа със застроена площ 418.53 кв.м., с идентификатор 44094.501.463.1, построена 2006г. 390 1 170.00 Предоставен за ползване чл.130а, т.2 от Конституцията на Република България, чл.388, ал.1, във връзка с чл.387 от Закона за съдебната власт. FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 База за отдих - ВАС 0 Частна държавна Имотите са предоставени за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на ВАС. Те се стопанисва от от председателя на ВАС съгласно Заповед №ЛС-04-838/07.11.2007г. на министъра на правосъдието 0 0 0 V категория TRUE FALSE 2006 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 20.12.2011 13.07.2012
Обект за социален туризъм Братия/Туристическа база Туристическа база Хижа 22.11.2011 0 Активен масивна сграда на три етажа със застроена площ за всеки етаж по 161,50 кв.м и прилежащ терен от 0.5 ха 5 000.00 484.5 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 1 100 Братия 0 Частна общинска Горски територии Община Чавдар 0 0 44 Местно значение TRUE FALSE 1945 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от собствен водоизточник Септична яма Локално - твърдо гориво FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 3 4 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 1 0 14 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 22.11.2011 06.07.2012
Обект за социален туризъм Бунгала/Туристическа база Туристическа база 26.04.2012 Активен 4 броя бунгала, всяко е с 5 бр. легла с 2 броя външни общи санитарни възли 0 0 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Бунгала Публична общинска Защитени територии ТД "Перун"-гр.Разлог 0 0 20 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Септична яма Локално - твърдо гориво FALSE FALSE FALSE FALSE Обслужващи пътища FALSE FALSE 0 2 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 5 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 26.04.2012 13.07.2012
Обект за социален туризъм ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ - КАНТОН БЪЗОВ ДЯЛ № 1/Туристическа база Туристическа база 12.12.2011 Активен СГРАДА - 52218.291.8.2 със ЗП.109 кв.м., на 1-етаж 0 109 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ - КАНТОН БЪЗОВ ДЯЛ № 1 Публична държавна Защитени територии ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "РУСАЛКА" ДП, гр. АПРИЛЦИ 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 12.12.2011 12.07.2012
Обект за социален туризъм ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ - КАНТОН БЪЗОВ ДЯЛ № 2/Туристическа база Туристическа база 12.12.2011 Активен СГРАДА - 52218.291.8.1 със ЗП.156 кв.м., на 1 - етаж 0 156 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ - КАНТОН БЪЗОВ ДЯЛ № 2 Публична държавна Защитени територии ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "РУСАЛКА" ДП, гр. АПРИЛЦИ 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 12.12.2011 12.07.2012
Обект за социален туризъм ЗАСЛОН "ОРЛОВО ГНЕЗДО"/Туристическа база Туристическа база Заслон 13.12.2011 Активен ЗАСЛОН "ОРЛОВО ГНЕЗДО" - Заслон - 2-етажна сграда, със ЗП.55.80 кв.м.; - Тоалетна - 4.50 кв.м. 0 116.1 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ЗАСЛОН "ОРЛОВО ГНЕЗДО" Публична държавна Защитени територии БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ "СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - СТРАТЕШ" гр. ЛОВЕЧ 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 13.12.2011 12.07.2012
Обект за социален туризъм Земенски манастир с църквата "Св.Йоан Богослов" /Туристическа база Туристическа база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 20.04.2017 Предложен Земенският манастир с църквата "Св.Йоан Богослов" има местно и национално значение за историческото и културно минало на страната ни.Построен е през IX в.Той е филиал на Националния исторически музей в гр.София. 0 0 Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 1 20 Земенски манастир с църквата "Св.Йоан Богослов" Публична държавна 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Септична яма Няма FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE 0 2 0 0 0 2 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 20.04.2017 20.04.2017
Обект за социален туризъм Комплекс за отдих, спорт и туризъм/Туристическа база Туристическа база 15.08.2012 0 Активен Имотът е застроен със следните сгради: - столова и кухня със ЗП 226 кв.м. - баня и пералня със ЗП 60 кв.м. - тоалетни 5 бр. - сграда за адм. нужди; - 2бр. двуетажни масивни вили - 4бр. едноетажни масивни вили - масивна едноетажна сграда със ЗП 12 кв.м. - паянтова едноетажна сграда със ЗП 76кв.м. 20 000.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Комплекс за отдих, спорт и туризъм 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции Предоставен на Община Свищов 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.08.2012 04.09.2012
Обект за социален туризъм Курортно - туристическа сграда в местност"Логовете"гр.Добринище/Туристическа база Туристическа база 25.10.2012 0 Активен Върху имота има изградени 4бр.бунгала -сглобяеми с обща площ 50кв.м. и 1 бунгало със застроена площ 60 кв.м. - масивно от дървен градоред на един етаж, което е въведено в експлоатация през 2010г. 1 410.00 110 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Курортно - туристическа сграда в местност"Логовете"гр.Добринище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции Имотът се управлява от кмета на Община Харманли,на основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост. 0 0 14 V категория Местно значение TRUE FALSE 1973 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 2 2 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 6 8 TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE 28.08.2012 25.02.2013
Обект за социален туризъм ЛОВЕН ДОМ/Туристическа база Туристическа база Дом 09.12.2011 Активен Земя от 39.647 дка - ЛОВЕН ДОМ, застроен на 240.20 кв.м., с разгъната застроена площ 491 кв.м.; - СКЛАД, застроен на 30 кв.м.; 39 647.00 521 разпореждания с имота: Министерство на земеделието и горите FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ЛОВЕН ДОМ Частна държавна Държавно лесничейство гр. Априлци 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 09.12.2011 12.07.2012
Обект за социален туризъм ПОЧИВЕН ДОМ "ЗДРАВЕЦ"/Туристическа база Туристическа база Дом 12.12.2011 Активен ПОЧИВЕН ДОМ "ЗДРАВЕЦ" - масивна триетажна сграда, застроена върху 1 120 кв.м. и дворно място 9 300 кв.м 9 300.00 3 360.00 включен в капитала на ПРО ЕАД - гр. София FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ПОЧИВЕН ДОМ "ЗДРАВЕЦ" Частна държавна "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" ЕАД - гр. СОФИЯ 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 12.12.2011 11.07.2012
Обект за социален туризъм ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС/Туристическа база Туристическа база 12.12.2011 Активен ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС Земя с площ 37.375 дка, заедно с построените в нея сгради с площ 2 409 кв.м. и съоръжения - трафопост, Био филтър, помпена станция, ГСМ, гаражи, стопански двор и водоем с обща площ 1 022 кв.м.; Пътища, паркинги, алеи, детски площадки, зелени площи, вертикални планировки, спорти терени и сградата на плувния басейн със ЗП.1481 кв.м. на 2 етажа. 37 375.00 0 разпореждане с имота: Министерство на отбраната FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС Публична държавна Изпълнителна аганция "Отдих и възстановяване" Министерство на отбраната 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 12.12.2011 12.07.2012
Обект за социален туризъм ПОЧИВНА СТАНЦИЯ/Туристическа база Туристическа база 09.12.2011 Активен 8100/50000 ид. части от дворното място, цялото от 50 000 кв.м., почивна станция - блок "Д" от почивен комплекс кв. "Видима", на 2 и 3 етажа, застроен на 430 кв.м. 0 0 разпореждане с имота: Министерство на образованието и науката FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ПОЧИВНА СТАНЦИЯ Частна държавна ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - гр. Плевен 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 09.12.2011 12.07.2012
Обект за социален туризъм ПОЧИВНО-ОЗДРАВИТЕЛНА СТАНЦИЯ/Туристическа база Туристическа база 12.12.2011 Активен Дворно място от 13.252 дка., заедно със застроената в него ПОЧИВНО-ОЗДРАВИТЕЛНА СТАНЦИЯ, състояща се от: - Сграда със столова - 2-етажна, масивна, ЗП.159 кв.м.; - Бунгала - 15 броя, едноетажни с обща ЗП.810 кв.м.; - Покрит паркинг - навес, със ЗП.309 кв.м.; - Помощна сграда - едноетажна, масивна, ЗП. 36 кв.м.; - Плувен басейн с площ 230 кв.м. 13 252.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 ПОЧИВНО-ОЗДРАВИТЕЛНА СТАНЦИЯ Частна държавна Химико-технологичен и металургичен университет, гр. София 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 12.12.2011 06.01.2012
Обект за социален туризъм Посетителски център и еко пътека до "Кромлех"/Еко пътека Еко пътека 10.07.2012 0 Активен В близост до местността Бунар Алтъ на 1 км. югозападно от с. Долни Главанак е Тракийски култов комплекс"Кромлех" включващ: култово съоръжение/тракийски култово мегалитен паметник/, посетителски център, еко пътека от посетителския център до култовото съоръжение 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Посетителски център и еко пътека до "Кромлех" 0 Публична общинска Горски територии Обектът се управлява/ползва от Община Маджарово 0 0 0 V категория TRUE TRUE 2008 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE 18.11.2011 13.07.2012
Обект за социален туризъм Почивен дом "Видима"/Туристическа база Туристическа база Дом 09.01.2013 Активен Почивен дом 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Почивен дом "Видима" Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции МУ - Плевен 0 0 43 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 09.01.2013 14.03.2013
Обект за социален туризъм Почивен дом "Родопи"/Туристическа база Туристическа база Дом III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 09.05.2013 0 Предложен Масивна двуетажна сграда с приземен етаж 1. първи етаж- 32стаи,втори етаж-28стаи, приземен етаж-столова,перално,складове 8 435.00 6 950.00 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 1 80 Почивен дом "Родопи" 0 Публична общинска Горски територии Община Пещера 0 0 120 V категория Местно значение TRUE FALSE 1955 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Септична яма Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 60 60 0 0 0 5 0 FALSE FALSE 0 0 60 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.04.2012 09.05.2013
Обект за социален туризъм Почивен лагер в гр.Добринище/Туристическа база Туристическа база 03.10.2012 0 Активен В имота има две сгради за почивен лагер с № 1,2 и №3,4 , сграда №5-котелно, сграда №6-кухненски блок и №7-бунгало по скица №2802/16.02.2011г.Сграда №1,2 не работи ,тъй като предстоят ремонтни дейности. 8 773.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 1 100 Почивен лагер в гр.Добринище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции Община Харманли 0 0 105 V категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1 4 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 39 60 6 0 TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE 22.08.2012 25.02.2013
Обект за социален туризъм Почивна база "Бунгала"/Туристическа база Туристическа база 07.02.2012 0 Активен Обект "Почивна база-бунгала", изградена 1980 г. състояща се от 6 бр. дървени бунгала от по 6 кв.м. и 1 бунгало-столова от 40 кв.м. 0 76 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 1 0 Почивна база "Бунгала" 0 Публична общинска Горски територии Община Радомир 0 0 12 V категория Местно значение TRUE FALSE 1980 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 6 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 07.12.2011 10.07.2012
Обект за социален туризъм Почивна база "Кокиче"/Туристическа база Туристическа база Хижа III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 05.01.2012 Активен Идеални части от читалня, дневна, бар, столова, в обслужващата сграда на почивната база. 42 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 1 50 Почивна база "Кокиче" Частна държавна Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции Не са предоставени права за управление или ползване на обекта. 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 1979 TRUE FALSE Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 05.01.2012 13.07.2012
Обект за социален туризъм Почивна база "Късовци" /Туристическа база Туристическа база 20.04.2012 Активен Обектът представлява шест бунгала с обща площ на имота 5 500,00 кв.м. всяко едно от тях е със застроена площ 52,00 кв.м. 5 500.00 312 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Почивна база "Късовци" Частна общинска Имотът се управлява от кмета на Община Русе на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Септична яма Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 11 11 0 0 0 1 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 10 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 20.04.2012 13.07.2012
Обект за социален туризъм Почивна база "Цигов чарк"/Ваканционно селище Ваканционно селище 13.03.2012 Активен 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Почивна база "Цигов чарк" Частна общинска собственост на община Перник, предоставена за стопанисване на ОП "Спортни имоти" 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 4 13 4 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 13.03.2012 10.07.2012
Показва 1 до 25 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте