одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Обект за социален туризъм Курортно - туристическа сграда в местност"Логовете"гр.Добринище/Туристическа база Туристическа база 25.10.2012 0 Активен Върху имота има изградени 4бр.бунгала -сглобяеми с обща площ 50кв.м. и 1 бунгало със застроена площ 60 кв.м. - масивно от дървен градоред на един етаж, което е въведено в експлоатация през 2010г. 1 410.00 110 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Курортно - туристическа сграда в местност"Логовете"гр.Добринище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции Имотът се управлява от кмета на Община Харманли,на основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост. 0 0 14 V категория Местно значение TRUE FALSE 1973 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 2 2 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 6 8 TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE 28.08.2012 25.02.2013
Обект за социален туризъм Почивен лагер в гр.Добринище/Туристическа база Туристическа база 03.10.2012 0 Активен В имота има две сгради за почивен лагер с № 1,2 и №3,4 , сграда №5-котелно, сграда №6-кухненски блок и №7-бунгало по скица №2802/16.02.2011г.Сграда №1,2 не работи ,тъй като предстоят ремонтни дейности. 8 773.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 1 100 Почивен лагер в гр.Добринище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции Община Харманли 0 0 105 V категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1 4 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 39 60 6 0 TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE 22.08.2012 25.02.2013
Обект за социален туризъм Туристическа спалня/Туристическа база Туристическа база Спалня 19.03.2018 0 Предложен Част от масивна едропанелна сграда-І-ви етаж-8 /осем/ бр. апартаменти плюс коридор. 390 390 Предоставен за ползване 0 Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Туристическа спалня 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции Предоставен за безвъзмездно ползване на ТД "Патлейна" гр.Велики Преслав, съгласно Решение №119 по Протокол № 12/26.08.2008 г. на ОС и сключен договор №96 / 29.08.2008 г. 0 0 54 V категория TRUE FALSE 1973 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 8 8 0 0 0 1 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 15 0 FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE 15.12.2011 19.03.2018
Спортен обект или съоръжение "Балкан" с.Варвара/Спортен комплекс Спортен комплекс 06.04.2012 0 Активен футболно игрище и едноетажна масивна сграда 30 200.00 100 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 2 10 20 0 0 "Балкан" с.Варвара 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Септември 500 500 0 ІІ категория Местно значение TRUE TRUE 1978 TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 1 1 1 0 0 1 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 06.04.2012 16.10.2012
Спортен обект или съоръжение "Изгрев"/Спортна зала Спортна зала II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 10.07.2012 Предложен спортна зала 3 етажа 4 850.00 1 455.00 Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 4 52 270 0 0 "Изгрев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции няма 150 0 0 ІV категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Студена вода от централен водопровод Централна TRUE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 1 5 5 2 0 0 1 8 TRUE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 10.07.2012 10.07.2012
Спортен обект или съоръжение "КОМИТИТЕ"ЕООД/Плувен комплекс Плувен комплекс Плувен басейн 08.04.2013 0 Предложен НОТАРИАЛЕН АКТ 20 689.00 0 Учредено право на строеж Водно FALSE FALSE TRUE FALSE 2 50 120 2 250 "КОМИТИТЕ"ЕООД 0 Частна Урбанизирана територия, отредена за курортни и вилни функции СЪН ХОЛИДЕЙ ЕООД 450 200 100 ІІІ категория TRUE FALSE 2003 FALSE TRUE И двете Централна Локално - електричество TRUE TRUE FALSE TRUE Общинска пътна мрежа TRUE TRUE 4 2 8 0 0 4 2 6 FALSE FALSE 100 0 27 0 15 0 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 08.04.2013 08.04.2013
Спортен обект или съоръжение "Локомотив" Септември/Спортна зала Спортна зала III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 06.04.2012 Активен 1 875.00 454 Предоставен за ползване Със Заповед 430/11.08.1993 на кмета на общината са предоставени 84 кв.м. от залата за безвъзмездно управление на СК по вдигане на тежести и културизъм "Локомотив". Със Заповед 674/13.12.1994 на кмета на общината 252 кв.м. от залата са предадени за безвъзме Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 1 10 20 0 0 "Локомотив" Септември Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE FALSE 1972 TRUE FALSE Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 1 1 1 0 0 1 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 06.04.2012 16.10.2012
Спортен обект или съоръжение "Локомотив"/Спортен комплекс Спортен комплекс 06.04.2012 Активен футболен терен с площ 7000 кв.м. 93 357.00 98 Предоставен за ползване Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 10 20 0 0 "Локомотив" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции община Септември 2000 5000 0 ІІ категория Местно значение TRUE TRUE 1971 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 1 2 1 0 0 1 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 06.04.2012 16.10.2012
Спортен обект или съоръжение "Спортен комплекс -Младост"/Спортен комплекс Спортен комплекс Лекоатлетическа писта II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 23.08.2012 0 Активен ЗЕМЯ 37 860 37 860.00 0 Предоставен на концесия ХИМИМПОРТ" АД Въздушно TRUE FALSE FALSE FALSE 4 80 40 0 0 "Спортен комплекс -Младост" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 2010 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 1 6 7 0 1 3 1 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 05.12.2011 14.03.2013
Спортен обект или съоръжение I-во ОУ"Св.Климемт Охридски"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 15.10.2012 0 Активен Физкултуран салон и открита спортна площадка 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 I-во ОУ"Св.Климемт Охридски" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции I-во ОУ"Св.Климемт Охридски" 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 1932 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 05.07.2012 19.10.2012
Спортен обект или съоръжение II ОУ "Св. Паисий Хилендарски"/Училищна спортна база Училищна спортна база 15.10.2012 Активен Физкултурен салон и открита спортна площадка 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 30 0 0 0 II ОУ "Св. Паисий Хилендарски" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции II-ро ОУ"П. Хилендарски 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 1964 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 2 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 15.10.2012 19.10.2012
Спортен обект или съоръжение Волейболна зала/Спортна зала Спортна зала III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19.04.2013 0 Предложен 806.6 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 20 12 0 0 Волейболна зала 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 190 0 ІV категория Национално значение TRUE FALSE 1971 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Обслужващи пътища FALSE FALSE 1 2 2 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE 19.04.2013 19.04.2013
Спортен обект или съоръжение ГРАДСКИ СТАДИОН- МАЛКО ТЪРНОВО/Стадион Стадион III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 13.09.2012 Предложен Урегулиран поземлен имот 49200 кв.м. /четиридесет и девет хиляди и двеста/ стадион- 1958 г. 20620 кв. м. /двадесет хиляди шестстотини двадесет/ сграда- съблекалня 111 кв.м. /сто и единадесет/ 20 620.00 111 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 2 30 10 0 0 ГРАДСКИ СТАДИОН- МАЛКО ТЪРНОВО Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Обектът се управлява от община Малко Търново и се ползва от жители и гости на града 0 0 0 ІІІ категория Регионално значение TRUE FALSE 1958 FALSE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 1 2 2 0 0 0 1 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 13.09.2012 13.09.2012
Спортен обект или съоръжение Гимназия "Христо Ботев" гр. Попово - Физкултурен салон/Училищна спортна база Училищна спортна база 23.05.2013 0 Предложен Физкултурен салон при Гимназия "Христо Ботев" гр. Попово 200 0 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 20 12 0 0 Гимназия "Христо Ботев" гр. Попово - Физкултурен салон 0 Публична общинска 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 2 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 19.04.2013 23.05.2013
Спортен обект или съоръжение Градски басейн/Басейн Басейн Плувен басейн 05.07.2012 0 Активен ГРАДСКИ БАСЕЙH застроена площ -басейн 1250 кв.м., застроена площ тоалетни -24 кв.м., застроена площ битова сграда-240квм Общо засроена и незастр.площ 12571 кв.м. 12 571.00 1 514.00 Отдаден под наем С Договор № 25-01-272/22.05.2008г. имотът е отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години на "Балинов"ЕООД гр.Шумен, представлявано от Бисер Добрев Балинов. FALSE FALSE FALSE FALSE 4 100 15 1 30 Градски басейн 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Шумен 500 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1957 FALSE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 4 8 0 0 0 1 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 05.07.2012 19.07.2012
Спортен обект или съоръжение Градски стадион "Чумерна"/Стадион Стадион 19.03.2013 0 Предложен - застроено дворно място с площ 32870 кв. м. - зала за борба, едноетажна масивна сграда със застроена площ 110 кв. м. - съблекалня под трибуните с 2 съблекалня, 2 бани, тоалетни, тангентор, складове, едноетажна масивна сграда със застроена площ 270 кв. м. 26 170.00 432 FALSE FALSE FALSE FALSE 4 60 0 0 30 Градски стадион "Чумерна" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 1000 2500 0 ІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1978 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 2 4 2 0 0 2 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE 22.11.2011 19.03.2013
Спортен обект или съоръжение Градски стадион/Стадион Стадион 31.01.2012 Активен Градски стадион се състои от футболно игрище, писти, трибуни. Сгради - двуетажна масивна зала за тренировки със ЗП - 1 400 м2, едноетажна масивна сграда - съблекалня със ЗП - 168 м2 и едноетажна сграда - склад със ЗП - 72 м2 34 000.00 1 640.00 Предоставен за ползване Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 12 150 60 0 0 Градски стадион Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции предоставен за безвъзмездно ползване на ОСК"Тунджа"-Ямбол 0 6000 0 ІІ категория Местно значение TRUE TRUE 1970 TRUE TRUE Топла вода от централно затопляне (ТЕЦ) Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE TRUE FALSE Улична мрежа TRUE FALSE 1 6 6 0 0 10 2 6 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 31.01.2012 18.09.2012
Спортен обект или съоръжение Градски стадион/Стадион Стадион Спортна база II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 12.07.2012 Активен Градски стадион - съблекалня с козирка и главна трибуна - 198 м2, стара съблекалня - 107 м2, гараж - 24 м2, салон - 68 м2, 36 000.00 397 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 4 0 68 0 0 Градски стадион Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 500 0 ІІІ категория FALSE TRUE 0 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE 2 4 4 0 0 2 3 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 12.07.2012 31.05.2013
Спортен обект или съоръжение Дълъг скок - три коридора/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19.02.2013 Активен 550 550 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 100 50 1 50 Дълъг скок - три коридора Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 100 0 0 ІV категория Местно значение FALSE TRUE 1997 FALSE TRUE Слънчеви батерии Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2 2 3 2 3 2 4 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE 19.02.2013 12.03.2013
Спортен обект или съоръжение ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН/Басейн Басейн Плувен басейн 10.07.2012 Активен ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН 850 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции Кмета на община Созопол 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 2011 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 12 4 0 0 1 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 10.07.2012 27.07.2012
Спортен обект или съоръжение Зала "Триадица"/Спортна база Спортна база Спортна зала I категория- за СОС - международни състезания, европейски или световни първенства за мъже и жени по поне по един вид спорт 11.10.2012 0 Активен универсална спортна зала със : - зала за баскетбол и волейбол - тренировъчна малка зала, - зала за шах 2 066.00 0 Предоставен за ползване Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 4 0 0 1 20 Зала "Триадица" 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции с Решение на СОС № 557 по Протокол №75/21.10.2011 г.- включена в капитала на "Спортна- София -2000" ЕАД 0 530 0 ІІІ категория Регионално значение TRUE FALSE 1981 TRUE FALSE Топла вода от централно затопляне (ТЕЦ) Студена вода от централен водопровод Централна Централно - ТЕЦ FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE TRUE 0 1 2 0 0 1 2 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE 11.10.2012 24.04.2013
Спортен обект или съоръжение Зала "Арена Армеец" - Голяма зала - "Арена" /Спортна зала Спортна зала I категория- за СОС - международни състезания, европейски или световни първенства за мъже и жени по поне по един вид спорт 01.04.2013 0 Предложен Залата разполага с общо 12 373 седалки. От тях 2256 са част от подвижните дълги трибуни и 1248 от подвижните къси трибуни. Разполага с 96 специално оборудвани места за журналисти. Капацитетът на Арената може да се увеличава до 17 906 места. Размерите на полето на залата зависят от състоянието на трибуните. При сгънати трибуни, ширината му е 53,20 м., а дължината 77,20 м. При разгънати трибуни ширината му е 32,80 м., а дължината му – 56,80 м. Височината до долния ръб на покривната конструкция е 21,75 м. 14 560.00 14 560.00 FALSE FALSE TRUE TRUE 6 228 990.08 2 132 Зала "Арена Армеец" - Голяма зала - "Арена" 0 Частна държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Обектът се управлява от НСБ ЕАД 9000 12369 0 ІІ категория Национално значение TRUE TRUE 2011 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество TRUE TRUE FALSE FALSE Улична мрежа TRUE TRUE 11 70 202 6 17 0 12 11 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE 22.03.2013 04.04.2013
Спортен обект или съоръжение Зала "Арена Армеец" - Тренировъчна зала/Спортна зала Спортна зала II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 01.04.2013 0 Активен В тренировъчната спортна зала могат да се обособят няколко игрища: - 3 бр. игрища за волейбол - 1 основно, надлъжно разположено; 2 бр. тренировъчни, напречно разположени; - 3 бр. игрища за баскетбол - 1 основно, надлъжно разположено; 2 бр. тренировъчни, напречно разположени; - едно игрище за хандбал; - едно игрище за тенис; Размери на полето на залата - при разгънати трибуни 25.06/45.56 м., при сгънати трибуни 28.66/45.56 м. 1 465.00 1 465.00 Въздушно FALSE FALSE FALSE TRUE 2 80 0 1 0 Зала "Арена Армеец" - Тренировъчна зала 0 Частна държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Обектът се управлява от НСБ ЕАД 0 300 0 ІІІ категория TRUE TRUE 2011 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE 0 8 8 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE 22.03.2013 23.05.2013
Спортен обект или съоръжение Зала "Арена Армеец" - Фитнес зала/Фитнес зала Фитнес зала 01.04.2013 0 Предложен Фитнесът разполага с професионални фитнес уреди и кардио уреди, съблекални и душове, протеинов бар, спа център и кът за релакс. 0 0 0 Въздушно FALSE FALSE FALSE TRUE 0 0 0 0 0 Зала "Арена Армеец" - Фитнес зала 0 Частна държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 0 V категория TRUE FALSE 2011 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE 22.03.2013 04.04.2013
Показва 1 до 25 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте