одобрен

Размер на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година, за землищата и общините на територията на област Перник

Уникален идентификатор:  438b5958-b497-471e-bd64-889d2c72631a

Описание:

Размер на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година, за землищата и общините на територията на област Перник

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 09:39:58
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-02-11 09:39:58

ЕКАТТЕ

ТИП

ЗЕМЛИЩЕ

НИВИ

ЛИВАДИ

ПАСИЩА,МЕРИ

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Община Брезник
610 с. Арзан 14.00 11.00 11.00 11.00
2066 с. Бабица 13.00 12.00 10.00
2614 с. Банище 9.00 9.00 9.00
3099 с. Бегуновци 19.00 13.00 9.00 20.00
4042 с. Билинци 13.00
6286 гр. Брезник 18.00 14.00
6313 с. Брезнишки извор 13.00 10.00 10.00
6639 с. Брусник 8.00 7.00 8.00
10548 с. Велковци 16.00 11.00 9.00 25.00
11034 с. Видрица 17.00 15.00 11.00 20.00
14893 с. Гигинци 14.00 14.00 9.00
15331 с. Гоз 14.00 11.00 10.00
16382 с. Горна Секирна 8.00
16612 с. Горни Романци 9.00 12.00 9.00
17796 с. Режанци 20.00 20.00
18349 с. Гърло 17.00 9.00 10.00
22263 с. Долна Секирна 10.00 10.00 9.00
22506 с. Долни Романци 14.00 12.00 11.00
24205 с. Душинци 20.00
30048 с. Завала 17.00 19.00
39150 с. Кошарево 15.00 14.00 12.00 13.00
39517 с. Красава 16.00 18.00 20.00
39855 с. Кривонос 14.00 10.00 8.00
41126 с. Конска 18.00 15.00 11.00 14.00
49374 с. Муртинци 17.00 9.00 11.00 12.00
51490 с. Непразненци 17.00 8.00 8.00 5.00
52324 с. Ноевци 17.00 12.00 10.00
53463 с. Озърновци 8.00 7.00 8.00
62373 с. Ребро 13.00 12.00 9.00 12.00
63519 с. Ръжавец 10.00 8.00
65084 с. Садовик 13.00 15.00 9.00 7.00
67163 с. Слаковци 10.00 11.00 10.00 7.00
68059 с. Сопица 14.00
68833 с. Станьовци 12.00
87579 с. Ярославци 11.00 9.00 10.00
Средно за общината: 14.00 12.00 10.00 13.00
Община Земен
3887 с. Беренде 17.00 14.00 13.00 9.00
4340 с. Блатешница 18.00 10.00 10.00 15.00
12228 с. Враня стена 11.00 10.00 10.00 10.00
14146 с. Габровдол 17.00 14.00 13.00 9.00
16167 с. Горна Врабча 16.00 10.00 10.00 9.00
16170 с. Горна Глоговица 10.00 10.00 10.00 10.00
20972 с. Дивля 9.00 11.00 11.00 9.00
22054 с. Долна Врабча 20.00 20.00 11.00 9.00
27320 с. Еловдол 14.00 10.00 11.00 9.00
29012 с. Жабляно 20.00 10.00 10.00 10.00
30778 гр. Земен 18.00 11.00 10.00 10.00
35482 с. Калотинци 12.00 20.00 10.00 10.00
49357 с. Мурено 9.00 10.00 10.00 9.00
53415 с. Одраница 10.00 10.00 10.00 10.00
55141 с. Падине 14.00 10.00 10.00 9.00
56280 с. Пещера 18.00 11.00 11.00 10.00
62356 с. Раянци 9.00 11.00 11.00 10.00
67595 с. Смиров дол 16.00 10.00 10.00 10.00
Средно за общината 14.00 12.00 11.00 10.00
Община Ковачевци
27043 с. Егълница 10.00 6.00 7.00
35434 с. Калище 10.00 10.00 6.00
37513 с. Ковачевци 15.00 6.00 7.00
38724 с. Косача 11.00 6.00 10.00 11.00
43918 с. Лобош 15.00 8.00 16.00 15.00
61947 с. Ракиловци 11.00 6.00 6.00
65591 с. Светля 5.00 5.00 5.00
66648 с. Сирищник 8.00 6.00 5.00 10.00
67266 с. Слатино 11.00 6.00 6.00
80385 с. Чепино 11.00 5.00 5.00
Средно за общината 11.00 6.00 7.00 12.00
Община Перник
4618 с. Богданов дол 16.00 13.00 14.00 20.00
5760 с. Боснек 6.00 13.00 13.00 10.00
11209 с. Вискяр 17.00 8.00 8.00 5.00
11288 с. Витановци 15.00 15.00 14.00 16.00
15504 с. Големо Бучино 6.00 12.00 13.00 10.00
20986 с. Дивотино 16.00 16.00 13.00 10.00
23251 с. Драгичево 6.00 12.00 13.00 10.00
30836 с. Зидарци 17.00 19.00 20.00 10.00
37174 с. Кладница 6.00 13.00 13.00 5.00
39387 с. Кралев дол 11.00 14.00 14.00 10.00
43428 с. Лесковец 19.00 19.00 19.00 10.00
44656 с. Люлин 11.00 10.00 14.00 10.00
48037 с. Мещица 22.00 11.00 10.00 10.00
55871 гр. Перник 23.00 14.00 20.00 150.00
56650 с. Планиница 15.00 15.00 14.00 10.00
61618 с. Радуй 16.00 8.00 8.00 10.00
62219 с. Расник 10.00 5.00 5.00 10.00
63152 с. Рударци 6.00 14.00 13.00 10.00
66072 с. Селищен дол 16.00 14.00 20.00 10.00
70038 с. Студена 15.00 14.00 14.00 10.00
72223 с. Батановци 21.00 11.00 10.00 74.00
81623 с. Чуйпетлово 6.00 10.00 13.00 10.00
87480 с. Ярджиловци 16.00 15.00 14.00 15.00
Средно за общината 13.00 12.00 12.00 19.00
Община Радомир
2230 с. Байкалско 15.00 14.00 13.00 16.00
3277 с. Беланица 16.00 14.00 13.00 16.00
4529 с. Бобораци 13.00 12.00 11.00 16.00
5534 с. Борнарево 16.00 14.00 13.00 16.00
11404 с. Владимир 19.00 18.00 16.00 10.00
16208 с. Горна Диканя 13.00 15.00 13.00 14.00
18263 с. Гълъбник 20.00 18.00 13.00 16.00
20256 с. Дебели лаг 22.00 23.00 23.00 16.00
22085 с. Долна Диканя 14.00 12.00 11.00 16.00
22490 с. Долни Раковец 16.00 14.00 10.00 16.00
23443 с. Драгомирово 10.00 10.00 13.00 10.00
23649 с. Дрен 12.00 11.00 10.00 16.00
24832 с. Друган 20.00 20.00 13.00 16.00
29060 с. Жедна 20.00 14.00 13.00 16.00
29622 с. Житуша 16.00 14.00 13.00 9.00
32384 с. Извор 15.00 14.00 11.00 10.00
36566 с. Касилаг 16.00 14.00 13.00 16.00
38265 с. Кондофрей 15.00 13.00 13.00 24.00
38460 с. Копаница 18.00 20.00 13.00 25.00
41232 с. Кленовик 29.00 14.00 13.00 16.00
41251 с. Кошарите 10.00 14.00 11.00 16.00
51278 с. Негованци 21.00 14.00 20.00 16.00
51617 с. Николаево 16.00 14.00 13.00 16.00
57964 с. Поцърненци 6.00 14.00 13.00 16.00
58311 с. Прибой 8.00 8.00 13.00 16.00
61354 с. Радибош 13.00 14.00 13.00 16.00
61577 гр. Радомир 19.00 16.00 13.00 24.00
69064 с. Старо село 16.00 10.00 11.00 16.00
69239 с. Стефаново 16.00 10.00 10.00 16.00
75023 с. Углярци 16.00 14.00 13.00 16.00
80488 с. Червена могила 12.00 14.00 13.00 16.00
81709 с. Чуковец 16.00 8.00 8.00 15.00
Средно за общината 16.00 14.00 13.00 16.00
Община Трън
2645 с. Банкя 15.00 19.00 10.00
3873 с. Бераинци 18.00 16.00 16.00
4697 с. Богойна 15.00 19.00 10.00
5918 с. Бохова 20.00 16.00 17.00
7096 с. Бусинци 18.00 11.00 20.00
7137 с. Бутроинци 15.00 19.00 10.00
10478 с. Велиново 20.00 16.00 20.00
11017 с. Видрар 15.00 19.00 10.00
12139 с. Врабча 18.00 19.00 10.00
12348 с. Вукан 17.00 16.00 17.00
14979 с. Главановци 16.00 13.00 20.00
15134 с. Глоговица 10.00 10.00 12.00
16331 с. Горна Мелна 15.00 19.00 10.00
17077 с. Горочевци 15.00 19.00 10.00
20818 с. Джинчовци 20.00 20.00 20.00
21854 с. Докьовци 15.00 19.00 10.00
22201 с. Долна Мелна 15.00 19.00 10.00
24517 с. Дълга лука 15.00 19.00 10.00
27084 с. Ездимирци 10.00 10.00 17.00 10.00
27351 с. Еловица 15.00 19.00 10.00
27601 с. Ерул 15.00 19.00 10.00
30017 с. Забел 18.00 20.00 16.00
30716 с. Зелениград 18.00 20.00 20.00
37602 с. Кожинци 15.00 19.00 10.00
39027 с. Костуринци 20.00 16.00 17.00
41040 с. Къшле 15.00 19.00 10.00
43195 с. Лева река 15.00 19.00 10.00
43551 с. Лешниковци 20.00 20.00 17.00
44269 с. Ломница 15.00 19.00 10.00
44781 с. Лялинци 20.00 20.00 20.00
48249 с. Милкьовци 15.00 19.00 10.00
48252 с. Милославци 20.00 20.00 20.00
49182 с. Мракетинци 10.00 10.00 15.00
49196 с. Мрамор 15.00 19.00 10.00
51130 с. Насалавци 19.00 20.00 20.00
51343 с. Неделково 15.00 15.00 14.00
55453 с. Парамун 18.00 18.00 15.00
55814 с. Пенкьовци 15.00 19.00 10.00
58551 с. Проданча 15.00 19.00 10.00
61501 с. Радово 20.00 16.00 20.00
62205 с. Рани луг 20.00 20.00 20.00
62565 с. Реяновци 19.00 25.00 10.00
67458 с. Слишовци 17.00 20.00 20.00
68641 с. Стайчовци 10.00 10.00 10.00
69777 с. Стрезимировци 20.00 20.00 20.00
70086 с. Студен извор 20.00 20.00 20.00 20.00
73273 гр. Трън 19.00 13.00 13.00
73479 с. Туроковци 15.00 16.00 17.00
76114 с. Филиповци 15.00 6.00 17.00
78327 с. Цегриловци 19.00 20.00 20.00
83209 с. Шипковица 15.00 19.00 10.00
87566 с. Ярловци 17.00 16.00 20.00
Средно за общината 18.00 16.00 17.00 18.00