одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му актуален към 30.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  43931301-1999-41e4-b68a-4b589299de2c

бюджет община разходване Ямбол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-15 11:31:32
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2019-07-15 11:31:32