одобрен

Период: 2018г.

Уникален идентификатор:  440b2acd-a72e-4d86-a51c-5b3ee14b86aa

общинска собственност сунгурларе

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:06:08
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:06:08

Документ № Населено място Площ

3938 Прилеп 1488
3939 Грозден 1081
3940 Грозден 786
3941 Ведрово 489
3942 Прилеп 2123
3943 Прилеп 997
3944 Прилеп 641
3945 Босилково 412
3946 Грозден 517
3947 Каменско 300
3948 Каменско 563
3949 Манолич 653
3950 Сунгурларе 5115
3951 Сунгурларе 12441
3952 Сунгурларе 17577
3953 Сунгурларе 41672
3954 Грозден 1610
3955 Костен 599
3956 Костен 970
3957 Лозарево 2107
3958 Грозден 1297
3959 Съединение 8691
3960 Лозарево 1987
3961 Лозарево 146
3962 Лозарево 113
3963 Подвис 2075
3964 Подвис 485
3965 Подвис 871
3966 Подвис 1270
3967 Лозарево 39926
3968 Лозарево 9223
3969 Лозарево 4000
3970 Лозарево 2351
3971 Лозарево 2845
3972 Лозарево 5532
3973 Вълчин 436
3974 Чубра 1379
3975 Сунгурларе 1387
3976 Сунгурларе 2250
3977 Терзийско 83.11
3978 Терзийско 2022.027
3979 Манолич 441
3980 Горово 607
3981 Чубра 305
3982 Балабанчево 493
3983 Чубра 377
3984 Чубра 569
3985 Съединение 3914
3986 Съединение 943
3987 Чубра 1874
3988 Сунгурларе 501
3989 Сунгурларе 494
3990 Сунгурларе 353
3991 Сунгурларе 940
3992 Дъбовица 38988
3993 Грозден 38979
3994 Везенково 75288
3995 Сунгурларе 621
3996 Завет 1002
3997 Славянци 1146
3998 Славянци 174
3999 Славянци 1442
4000 Славянци 1367
4001 Славянци 1660
4002 Славянци 2123