одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж - Ноември

Уникален идентификатор:  4458b0c4-f0ea-456f-aed1-c6e39a0481e9

Описание:

Регистър на издадените разрешения за строеж - Ноември

издадени разрешения строеж

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 11:59:40
  • Създаден от: OgnyanStefanov
  • Последна промяна: 2019-12-03 11:59:40

Регистър на издадените разрешения за строеж за месец ноември 2019 г. Община Плевен

дата на разрешението за строеж Обект Наименование Местонахождение
308 01.11.2019 г Басейн за лично ползване ПИ 56722.701.3243 м."Стража"
309 04.11.2019 г IV к-я Основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в д.я "Дружба" УПИ IV кв.342 ид.56722.659.664 ул."Борис Шивачев"36
310 05.11.2019 г VI к-я Плътна ограда ул."Цар Симеон "29 УПИ VII кв.379
311 05.11.2019 г Еднофамилна жилищна сграда с гараж VПИ 56722.701.3281 м."Стража" -землище Плевен
312 05.11.2019 г V к-я Автомивка самообслужване ул."Климент Охридски "48 УПИ XXIII кв.54
313 11.11.2019 г -V к-я Промяна предназначението на самостоятелен обект с ид.56722.655.199.2.15 УПИ III кв.70 ж.к "Сторгозия " сграда 2
314 11.11.2019 г - IV к-я Банков офис l и банков офис ll - преустройство и разделяне на банков офис УПИ lX кв.346 бул."Д.Попов" 14
315 11.11.2019 г Монтаж на мивка в гараж №5 Плевен ул." Ст.Михайловски" Пи 56722.661.1276
316 11.11.2019 г Външно кабелно ел.захранване НН на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи кв.76 бул."Христо Ботев " Плевен
317 11.11.2019 г Външно кабелно ел.захранване НН на игрална зала,книжарница,магазин "Бебе","Еврофутбол" и магазин за дрехи кв.703 "Сторгозия" гр.Плевен
318 11.11.2019 г Рехабилитация на кабел 20 kv "Витоша" от ТП 296 до ТП 188 ул."Стара Планина" гр.Плевен
319 11.11.2019 г Външно кабелно ел.захранване НН на жилищна сграда кв.10 А ул."Огоста" гр.Плевен
320 12.11.2019 г V к-я Промяна предназначението и преустройство на част от съществуващи търговски площи в игрална зала за хазартни игри с автомати и кафе-клуб и преустройство на 3 бр.магазини и кафене УПИ lX кв.346 бул."Д.Попов" 16 ид.56722.659.690.12.9
321 15.11.2019 г V к-я Гараж УПИ Vl -831 кв.25 по плана на гр.Славяново
322 18.11.2019 г Монтаж на мивка в избено помещение №6 към гараж №5 Плевен ул."Марагидик" ид. 56722.664.288
323 18.11.2019 г Реконструкция на съществуващ водопровод м."Стража" Плевен
324 18.11.2019 г Фотоволтаична ел.централа до 30 kw УПИ XV - 151 кв.70 с.Коиловци
325 19.11.2019 г Монтаж на контролен водомер Ул."Иван Вазов " гр.Плевен
326 19.11.2019 г V к-я Автосервиз УПИ ll - 655.212 кв.702 а
327 20.11.2019 г V к-я Еднофамилна жилищна сграда с гараж ПИ 56722.701.328 м."Стража"
328 20.11.2019 г lV к-я Жилищна сграда УПИ lV кв.375 ул."Ангел Кънчев "5
329 20.11.2019 г Vl к-я Сградна газова инсталация ПИ 56722.652.552 ул."Производсвена"
330 21.11.2019 г V к-я Редови жилищни сгради м."Текийски орман"
331 21.11.2019 г Монтаж на мивка в гараж Ул."Москва"№23 Пи 56722.661.153.1.9 Плевен
332 21.11.2019 г Монтаж на умивалник и вод.възел в гараж №4 Ул."Захари Стоянов" ПИ 56722.656.613.2
333 28.11.2019 г Основен ремонт на площадка на Д.Я "Чайка" УПИ l кв.65 ул."Десети декември"
334 28.11.2019 г Монтаж на мивка в гараж№3 Ул."Стефан Караджа" ПИ 56722.663.374
335 29.11.2019 г Въвеждане на мерки за ЕЕ жк "Дружба " бл.313 УПИ l