одобрен

Регистър на техническите паспорти

Уникален идентификатор:  449ae70f-f591-478e-89a7-34ecc5f7b946

Описание:

Регистър на техническите паспорти

устройство на територията

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-21 13:51:16
  • Създаден от: yordan_atanasov
  • Последна промяна: 2018-11-26 14:09:41
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на технически паспорти на строежи по чл.176 А от ЗУТ /д.в.бр.76/2006г./

2016
дата строеж (обект) населено място УПИ квартал собственик Разрешение за строеж
1 42381 ,,Многопрофилна болница за активно лечение'' П. Тръмбеш 57354.300.1038 КККР Община П. Тръмбеш
2 42383 ,,Навес за инвентар и битови помещения'' Климентово 072014 КВС Тихомир Ан. Тодоров СА-01-03-41/10.12.13
3 42402 ,,Селскостопанска сграда'' Вързулица 12869.102.3.1 КВС ,,Александра-Петра''ООД
4 42423 ,,Пешеходен подлез'' П. Тръмбеш 57354.300.2292 КККР Община П. Тръмбеш СА-01-03-03/01.03.2016
5 42451 ,,Салон за красота-промяна предназначението'' П. Тръмбеш 57354.300.1012 КККР Никола Ат. Кацаров СА-01-03-66/8.12.15
6 42452 ,,Гараж за лекотоварни автомобили'' П. Каравелово V 177 Георги Дим. Йорданов СА-01-03-10/23.5.12
7 42479 ,,Преустройство и пристрояване на същ.сграда и КПП'' П. Тръмбеш 57354.300.2316 КККР Николай Георгиев Петров СА-01-04-18/27.06.14
8 42515 ,,Жилищна пристройка'' Страхилово XXII-356 53 Mихо Трифонов Михов СА-01-03-42/18.08.15
9 42528 ,,Базова станция на Мобилтел'' Орловец Х-43 5 ,,Мобилтел'' СА-01-03-05/16.03.16
10 42571 ,,Благоустрояване и паркоустрояване на района на автогара'' П. Тръмбеш 57354.300.2373,2374 КККР Община П. Тръмбеш СА-01-03-02/01.03.2016
11 42594 ,,БКТП 20/0,4х630кVА и кабелна линия СрН'' П. Тръмбеш 57354.300.2193 КККР ,,България Сат'' АД СА-01-03-13/07.05.14
12 42628 ,,Сгради на ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий'' Раданово 61279.500.742.1 и 2 КККР Община П. Тръмбеш
13 42633 ,,Пристрояване на гараж и промяна предн. В магазин за хр. Стоки'' П. Каравелово VIII-404 77 Мастън Мехмедов Османов СА-01-06-34/10.08.
14 42668 ,,Битова сграда,работилница и склад'' Обединение V 107 ,,Агроком'' ЕООД СА-01-03-01/14.01.2015
15 42677 ,,Водоотвеждане и ремонт на пешеходен подлез'' П. Тръмбеш I 100 Община П. Тръмбеш СА-01-03-03/01.03.2016
16 42677 ,,Язовир'' Иванча 179 КВС Община П. Тръмбеш
17 42677 ,,Язовир'' Масларево 233 КВС Община П. Тръмбеш
18 42677 ,,Язовир'' 1 Вързулица 60 КВС Община П. Тръмбеш
19 42677 ,,Язовир'' 2 Вързулица 62 КВС Община П. Тръмбеш
20 42677 ,,Язовир'' 1 Павел 87 КВС Община П. Тръмбеш
21 42677 ,,Язовир'' Гората Обединение 427 КВС Община П. Тръмбеш
22 42718 ,,Паркинг към ЦДГ ,,Детски свят'' П. Тръмбеш 2656,2657,2658 КККР Община П. Тръмбеш СА-01-03-30/28.09.16
23 42723 ,,Паркинг с пътна връзка към ул. ,,Ал. Стамболийски’’ и пешеходна връзка към ул. ,,Черешово топче’’ и улична връзка м/у ул. ,,Средец’’ и ул. ,,Ал. Стамболийски’’ П. Тръмбеш 189,2561,2341,2562,2629 КККР Община П. Тръмбеш СА-01-03-29/28.09.16
24 42724 ,,Цех за пакетиране на зеленчуци'' Иванча 93021 КВС ,,ЗАРГРУП'' ООД СА-01-03-43/25.08.2015
2015
1 42011 ,,Промяна предназначението на част от първи етаж от сграда ЗСГ в зала за фитнес и тежка атлетика'' П. Тръмбеш VII 72а Община П. Тръмбеш СА-01-03-41/28.10.14г.
2 42024 ,,Основен ремонт,реконструкция и възстановяване на църква ,,Възкресение Господне'' Климентово I 14 църква ,,Възкресение Господне'' СА-01-03-35/31.10.12
3 42027 Библиотека към НЧ,,Постоянство'' П. Каравелово IV-324 43 Община П. Тръмбеш
4 42038 ,,Заведение за бързо хранене'' П. Тръмбеш I 82 ,,Ванко 2 - Транс'' СА-01-03-45/18.11.14
5 42045 ,,Основен ремонт,реконструкция и възстановяване на църква ,,Рождество Богородично'' Куцина II-296 66 църква ,,Рождество Богородично'' СА-01-03-34/31.10.12
6 42069 Язовир ,,Солуджак'' Орловец Община П. Тръмбеш
7 42069 Язовир ,,Акема'' Орловец Община П. Тръмбеш
8 42069 Язовир ,,Дермен Генеш'' Орловец Община П. Тръмбеш
9 42069 Язовир ,,Павел 2'' Павел Община П. Тръмбеш
10 42074 ,,Разширение на складова база за зърносъхранение'' П. Тръмбеш I-1332 68 ,,Агроком'' ЕООД СА-01-03-03/20.02.2014
11 42094 ,,Преустройство и разширение - басейн с фитнес'' П. Тръмбеш Х-1076 1077 66 Георги Тр. Трифонов СА-01-03-21/30.07.13
12 42101 Библиотека към НЧ,,Постоянство'' П. Каравелово IV-324 43 Община П. Тръмбеш
13 42110 ,,Склад за инвентар и фуражна кухня'' Масларево 136022 КВС Николай Цв. Николов СА-01-03-17/26.03.13
14 42137 ,,Склад за инвентар'' Масларево 136022 КВС Николай Цв. Николов СА-01-03-17/26.03.13
15 42149 ,,Основен ремонт,реконструкция и възстановяване на църква ,,Св. Параскева'' Обединение ХII-881 43 църква ,,Св. Параскева'' СА-01-03-38/31.10.2012
16 42150 ,,Магазин за хранителни стоки'' П. Каравелово VI-277 175 Севдалина Йорд. Владинова
17 42186 ,,Основен ремонт,реконструкция и възстановяване на църква ,,св. Йоан Рилски'' П. Каравелово I -323 43 църква ,,св. Йоан Рилски'' СА-01-03-39/31.10.2012
18 42193 ,,Основен ремонт,реконструкция и възстановяване на църква ,,Рождество Богородично'' П. Тръмбеш VI-939 56 Църква ,,Рождество Богородично'' СА-01-03-36/31.10.12
19 42201 Покриви на сладови сгради на ОП ,,ПРОИ'' П. Тръмбеш VIII 79 Община П. Тръмбеш СА-01-03-39/16.07.15
20 42223 ,,Реконструкция на същ. Пресов и лющачен цех'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-06-40/02.11.12
21 42223 ,,Разширение на силозно-складово стопанство'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-03-34/15.10.13
22 42223 ,,Разширение на силозно-складово стопанство'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-03-10/22.04.13
23 42223 ,,Преустройство и реконструкция на същ.помещения от сграда в компресорно П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-03-09/22.04.13
24 42223 ,,Силозно стопанство - 6бр. Силози'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-03-43/10.12.13
25 42223 ,,Реконструкция на същ. Силози за шрот'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-03-38/15.10.14
26 42223 ,,Реконструкция на същ. Площадкова водопроводна мрежа'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-03-34/17.09.2014
27 42223 ,,Газобутилкова инсталация на природен газ'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД СА-01-03-32/02.09.2014
28 42227 ,,Рехабилитация на общ.път П. Каравелово-Стрелец'' Община П. Тръмбеш СА-01-03-23/3.9.2013
29 42227 ,,Реконструкция и рехабилитация на път жп гара П. Сеновец - П. Сеновец 000055 КВС Община П. Тръмбеш СА-01-07-44/19.12.2008
30 42227 ,Реконструкция и рехабилитация на път П. Сеновец II-ри етап Община П. Тръмбеш СА-01-07-45/19.12.08
31 42237 ЕЕ на Многофамилна жилищна сграда гр. П. Тръмбеш, ул. ,,Стара планина'' 14,16,18 П. Тръмбеш III 80 Община П. Тръмбеш СА-01-03-58/04.09.85г.
32 42242 ,,Обновяване и реконструкция на градска среда IV етап П. Тръмбеш V 59 Община П. Тръмбеш СА-01-03-22/03.09.13
33 42248 Компресорна станция П. Сеновец П. Сеновец 000304 КВС ,,Булгаргаз'' ЕАД СА-01-07-11/31.03.04
34 42258 ,,Газификация на котелно към ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий'' Раданово I 32 ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий'' СА-01-03-37/08.10.14
35 42261 ,,Основен ремонт,реконструкция и възстановяване на църква ,,Св. Тодор Стратилат'' П. Сеновец II-434 55 църква ,,Св. Тодор Стратилат'' СА-01-03-36/31.10.12
36 42271 ,,Бензиностанция на дизелово гориво за стопанска нужди-9000л'' П. Тръмбеш III ,ПИ 1344 68 ,,Първи май'' АД СА-01-03-09/07.4.15
37 42276 ,,Цех за пакетиране на зеленчуци'' Иванча 093021, 093022 КВС ,,Зар груп'' СА-01-03-28/27.08.14
38 42276 ,,Преустройство на същ. помещения във ветеринарна амбулатория'' Масларево IX-221 63 Васил М. Василев СА-01-03-50/16.12.14
39 42283 ,,Търговска сграда'' Куцина II 22 Галина Николова -Христова
40 42312 ,,Автодиагностичен пункт и автомивка-първи етап'' П. Тръмбеш I-1450 81a ,,Ники Ауто 08'' ЕООД СА-01-03-41/10.12.13
41 42327 ,,Магазин за дрехи на килограм'' П. Тръмбеш IV 51 Никола Атанасов Кацаров
42 42338 ,,Клуб за хора с увреждания-промяна предназначението и преустройство'' П. Тръмбеш VII 72а Община П. Тръмбеш СА-01-03-40/28.7.15
43 42339 ,,Спортна и детска площадки'' П. Тръмбеш XI 8 Община П. Тръмбеш СА-01-03-27/19.5.15
44 42352 ,,Ремонт на библиотека към НЧ ,,Постоянство 1926'' П. Каравелово IV-324 43 Община П. Тръмбеш СА-01-03-07/7.4.15
45 42361 ,,Сграда'' Раданово 61279.500.72 КККР ,,Ив Агро плод'' ЕООД
2014
1 41660 Читалище "Отец Паисии" П.Тръмбеш 57354.300.1039 УПИ VІ 59 Община Полски Тръмбеш
2 41683 ,,Читалищен салон с пристройки'' П. Каравелово I 61 Община Полски Тръмбеш
3 41702 ,,Гараж и жилищна пристройка'' П. Тръмбеш III-1496 79 Стоянка Петрова Въртоломеева СА-01-03-20/17.07.2013
4 41708 ,,Магазин за хранителни стоки'' Раданово VII 75 Марин Янков Асенов СА-01-03-25/19.09.2013
5 41752 ,,Двуетажна жил. Сграда и гараж'' П. Тръмбеш VI-602 33 Цветомир Димитров Цветанов СА-01-07-54/13.12.2007
6 41772 ,,Магазин към автоспирка'' Куцина VI 47 Община Полски Тръмбеш
7 41780 ЦДГ ,,Детски свят'' П. Тръмбеш IV 53 Община Полски Тръмбеш СА-01-03-40/26.09.2011
8 41780 ,,Обновяване и реконструкция на градска среда-първи етап'' П. Тръмбеш V 59 Община Полски Тръмбеш СА-01-03-22/03.09.2013
9 41792 ,,Склад за селскостопански инвентар и гараж'' Масларево Х-213,209 74 ,,ИТИ-2011'' ЕОД СА-01-06-18/30.07.2012
10 41792 ,,Възстановяване на помещения към автоспирка в магазин за хр. Стоки'' Куцина VI 47 Община Полски Тръмбеш СА-01-03-15/14.05.2014
11 41793 Язовир ,,Акема'' Орловец 000221 КВС Община Полски Тръмбеш
12 41856 ,,Магазин и снек бар'' Масларево IV-78 32 Бисер Стоянов Георгиев СА-01-06-17/27.07.2012
13 41856 ,,Жилищна сграда с магазин'' П. Тръмбеш 1442 81 Николай Георгиев Балканджиев
14 41870 ,,Монтаж на двустенен резервоар за светли горива'' П. Каравелово III-253 32 Дончо Стефанов Антонов СА-01-03-16/04.06.2014
15 41887 ,,Хотел'' П. Тръмбеш VIII 59 Община Полски Тръмбеш
16 41887 ,,Дюкянско помещение'' П. Тръмбеш I 511 Община Полски Тръмбеш
17 41898 ,,Обновяване и реконструкция на градска среда-Втори етап'' П. Тръмбеш V 59 Община Полски Тръмбеш СА-01-03-22/03.09.2013
18 41898 ,,ЕЕ на сграда за социални грижи'' П. Тръмбеш VII 72а Община Полски Тръмбеш СА-01-03-14/13.05.2014
19 41913 ,,Преустройство на част от същ. Обект за обществено хранене за производство на тестени закуски'' П. Тръмбеш ХХХII-2077 25 Иванка Семова Иванова СА-01-03-26/12.08.2014
20 41926 ,,Силози за шрот'' П. Тръмбеш II 82 ,,Олива'' АД
21 41927 ,,Жилищна пристройка - баня и тоалетна'' Раданово VI 27 Владимир Йорданов Николов СА-01-03-29/10.10.12г.
22 41948 ,,Реконструкция на НЧ ,,Постоянство'' П. Каравелово I 61 Община Полски Тръмбеш СА-01-03-07/19.03.2014
23 41949 ,,Реконструкция на ул. мрежа в Павел,Масларево,Страхилово и Обединение Община Полски Тръмбеш СА-01-07-07/16.02.09
24 41982 ,,Преустройство на съществуващи складови помещения във ветеринарна амбулатория'' Масларево IX-221 63 Васил Маринов Василев СА-01-03-50/16.12.14
25 41982 ,,Уникредит Булбанк'' П. Тръмбеш VIII 72 ,,Уникредит Булбанк''
26 41982 ,,Мост на р. Янтра на общ. Път Стрелец - П. Каравелово П. Каравелово Община Полски Тръмбеш
2013
1 41282 Промяна предназначението на преустройството и разрешение на съществуващи сгради П. Тръмбеш XXIII ПИ 300.2117 16 Яшар Алиев Асанов, Минет Мехмедова Асенова, Емине Кешифова Яшаова, нследници Мюмюн Даилов Яшаров 21/03.06.2011г.
2 41316 ТП 6 Мавриков с. Страхилово №000134 КВС ЕТ" Семик- Г.Семов" предсталяван от Георги Семов Иванов
3 41327 Надстройка на жилищна сграда с гараж П. Тръмбеш I 193 45 а Иван Петков Русанов, П. Тръмбеш, Славейков 12 33/20.07.2007г.
4 41337 Преустройство на съществуващ сграден фонд в "Кравеферма" с. Страхилово №000 134 КВС Георги Семов Иванов, с. Страхилово 10/10.03.2009г.
5 41337 "Промяна предназначението на съществуващи помещения в магазин за хранителни стоки П. Тръмбеш ПИ 1010 УПИ IV 51
6 41382 Промяна предназначението на кафе-аператив в магазин и офис П. Тръмбеш VIII 57354.300.1141 KKKР 59 Наталия Друмева Борисова, гр. П.Тръмбеш, ул."д-р Петър Берон" 1 02/02.02.2009г.
7 41387 Допълнение към технически паспорт № СА-01-03.02/11.02.2013г. Реконструкция на съществуващ ТП "6 Мавриков" и съществуващо ВП отклонение с. Страхилово №000 134 КВС Георги Семов Иванов, с. Страхилово 05/12.03.2013г.
8 41404 Промяна предназначението на същствуващи помещения в сграда в магазин за хранителни стоки П. Тръмбеш V 57354.300.1010 1.2 и 1.3 51 Никола Илиев Рашков Диана Стефанова Рашкова гр.Плевен 08/02.04.2013г.
9 41453 Модернизация и преободудване на винарска изба"Белегама" чрез внедряване на нови производствени мощности - сграда 1,2,3,5 и 6 П. Тръмбеш 300.82.1,300.82.2,300.82.3,,300.82.5,300.82.6 I 4 гр.Бяла, ул."Хан Крум"
10 41463 "РУС-4150- ТВРС" Полски Тръмбеш- част от наземно цифрово радиопрекъсване с национален обхват /DVb- T/ П. Тръмбеш ПИ-57354.300.2410 І 72 "Нуртс Джиджитъл" ЕАД , гр. София, р-н "Изгрев", ул. "Пейо Яворов" 2 05/25.02.2013
11 41481 "Ремонт и рекосструкция на храм "Св.Параскева"с. Страхилово и подобряване на прилежашите му пространства с. Страхилово V 555 41 Църква"Света Параскева, с. Страхилово 26/18.10.2010г.
12 41530 Дюкян П. Тръмбеш 57354.300.1036 57354.300.1037 ПИ 1036, 1037 57 Дюкян- Димитър Иванов Димитов, 1/2 ид.с от ПИ 1037- Стефан Рашков Стефанов
13 41547 ОУ" Васил Левски" - с.Петко Каравеливо - внедряване на мерки енергийна ефективност с. П.Каравелово УПИ І, кв.61 I 61 Община Полски Тръмбеш 42/26.09.2011г.
14 41548 СОУ "Цанко Церковски" внедряване на мерки енергийна ефективност П. Тръмбеш 57354.300.2012 I 39 Община Полски Тръмбеш 41/26.09.2011г
15 41556 Реконструкция и възтановяване на църква "Св. Архангел Михаил" подобряване на прилежащите пространства и църковна килия с. Обединение XI -243 60 Църква "Св. Архангел Михаил",с. Обединение 34/09.10.2013г.
16 41556 "Основен ремонт, реконструкция и подобряване на прележащото пространство на църква "Св. Димитър" и възстановяване на църковна килия с.Масларево II-96 50 Църква "Св. Димитър" , с.Масларево 33/09.10.2013г.
17 41562 Инсталиране на ППС за Глас и/или данни към същ. GSM станция VT 5027 П.Тръмбеш I 72 "БТК" АД - София 04/05.02.2013г.
18 41569 "Преустройство на игрална зала в кафе-аператив" П.Тръмбеш Пи 1037 57354.300.402 57 Преустройство на игрална зала в кафе-аператив 28/27.09.2013г.
2012
1 40917 "Язовир" с. П.Сеновац КВС №000239 Община Полски Тръмбеш
2 40920 "Реконструкция на част от водопроводната мрежа- I етап Радново, П.Сеновец с. Раданово и с. П.Сеновец улици и водопровод Община Полски Тръмбеш
3 40926 "Семехранилище" с. Куцина 75 V ЗК " Светлина" с. Куцина
4 40977 Кухня с. Раданово 56 XIII Десислава Стефанова Владкова
5 40977 Външно електрозахранване с кабели НН от въздушна межа НН клон "3" на ТП, с.Орловец до ГРТ на приемо-предавателна станция № VT5436 на "БТК" АД с. Орловец 45 X-43 "БТК" АД 09/19.04.2011г.
6 40977 "Тороем в кравеферма" с. Куцина 40 б IV ЗК " Светлина" с. Куцина 14/30.03.2009г.
7 41002 "Разрешение и модернизация на цех за преработка, разфасовка и пакетиране на пчелен мед" с. Масларево 8 II "Рам комерс" ООД гр. София 16/15.06.2010г.
8 41018 "Разширение на съществувашо зърнохранилище" П.Тръмбеш 68 I "Агроком" ЕООД 20/01.06.2011г.
9 40666 "Промяна предназначението на съществуваща сграда и нова пристройка към нея за гранчарска работилница" с. Раданово 56 XIII Десислава Стефанова Владкова 03/12.03.1012г.
10 41033 "Складове за отоплителни материали- промяна на предназначението на съществуваща сграда и реконструкция на стопанска сграда" - УПИ- V-1529р кв.90 П. Тръмбеш 90 Лъбомир Семеонов Маринов, гр. Полски Тръмбеш, ул.Ивайло 1
11 41036 "Складове за отоплителни материали- промяна на предназначението на съществуваща сграда и реконструкция на стопанска сграда" П. Тръмбеш 90 Лъбомир Семеонов Маринов, гр. Полски Тръмбеш, ул.Ивайло 1
12 41036 "Складове за отоплителни материали- промяна на предназначението на съществуваща сграда и реконструкция на стопанска сграда" П. Тръмбеш 90 Лъбомир Семеонов Маринов, гр. Полски Тръмбеш, ул.Ивайло 1
13 41036 "Складове за отоплителни материали- промяна на предназначението на съществуваща сграда и реконструкция на стопанска сграда" П. Тръмбеш 90 Лъбомир Семеонов Маринов, гр. Полски Тръмбеш, ул.Ивайло 1
14 41064 Административно търговска сграда и сервиз П. Тръмбеш 102 "Агритрак" АД гр. Стара Загора, жк."Железник" Булагро- център 35/22.08.2011г.
15 41071 Автомобилен ел.кантар с. Куцина 75 ЗК"Светлина"с. Куцина
16 41089 Църква "Рождество Богородично" с. Куцина 66 Църква "Рождество Богородично"
17 41089 Църква "Свети Иван Рилски" с.П. Каравелово 43 I 323 Църква "Свети Иван Рилски"
18 41089 Църква "Свети Тодор Стратилат" с. П. Сеновец 55 II 434 Църква "Свети Тодор Стратилат"
19 41089 Църква" Възнесение Господне" с. Климентово 14 I Църква" Възнесение Господне"
20 41089 Църква "Света Параскева" с. Обединение 43 ПИ- 881 Църква "Света Параскева"
21 41089 Църква" Рождество Пресвета Богородиа" П. Тръмбеш 56 II939 300.939 Църква" Рождество Пресвета Богородиа"
22 41089 Реконструкция на част от водопроводната мрежа, включваща подобряване на ул. Настилка в нас.места на Общ. П.Тръмбеш- II етп,Климентово,Орловец, Каранци Климентово Орловец Каранци Община Полски Тръмбеш 13/30.03.2009г.
23 41107 "Жилищна сграда" П. Тръмбеш 70 УПИ- II 1260 Пламен Петров Минев 04/01.02.2010г.
24 41157 "Промяна на предназначението на същ. Помещения от комб. Сграда в лекарски кабинет и манипулационна с.П. Каравелово 42 VII - 349 "БТК"АД 16/20.07.2012г.
25 41215 "Пресевна инсталация" П. Тръмбеш 86 XIII "Еврострой В.Търново" ООД 25/14.06.2011г.
26 41215 "Бетонов възел" и "Ремонт битов сектор" П. Тръмбеш 86 I "Еврострой В.Търново" ООД 26/14.06.2011г.
27 41233 Разрешение на същ. Магазин /актуализац. Към жил. Сграда с магазини/ с. П. Каравелово 76 I 425 Назиф Мустафа Кадир 27/04.09.2012г.
28 41235 Промяна предназначението на същестуващо дюкянско помещение в магазин за хранителни стоки П. Тръмбеш 72 а Миронка Василева Димитрова, П.Тръмбеш, ул."Първи май"2
29 41253 Преустройство на кравеферма в овщеферма за 400 овце майки- сграда - овцеферма с. Масларево КВС ЗП Николай Цветанов Николов, гр. Горна Оряховица 11/26.05.2010г. 33/27.07.2011г.
30 41253 Преустройство на кравеферма в овщеферма за 400 овце майки- подобект КПП с. Масларево КВС ЗП Николай Цветанов Николов, гр. Горна Оряховица 11/26.05.2010г. 33/27.07.2011г.
31 41253 Преустройство на кравеферма в овщеферма за 400 овце майки, подобект:горохранилище с черпн. Яма с. Масларево КВС ЗП Николай Цветанов Николов, гр. Горна Оряховица 11/26.05.2010г. 33/27.07.2011г.
32 41260 "Торохранилище" с. Страхилово 100 А ЗП Стоян Димитров Рачев, с. Страхилово 12/23.05.2012г.
33 41261 "Къща с дюкян" (магазин за хранителни стоки) П. Тръмбеш 72А Миронка Василева Димитрова 44/22.11.2012г.
34 41271 Самостоятелна сграда с. Масларево 8 II "Рам комерс" ООД гр. София 24/23.06.2009г.
2011
1 40577 "Бензиностанция 4217 Петрол" с. Масларево КВС №00072 "Петрол" АД, гр. София , бул.Черни връх" №43 02/18.01.2010г.
2 40619 Промяна предназначението на помещения на пътви етаж от съществуваща триетажна жилищна сграда в "Дрогрия" с. Куцина 22 II ЗК " Светлина" с. Куцина
3 40633 Промяна предназначението на същ. Пом. Към кафе-аператив в железарски магазин с. Куцина 22 I ЕТ" Съни- Ангел Ангелов" 05/14.03.2011г.
4 40660 "Преустройство на съществуващи GSM базова станция в GSM/UMTS базова станция № VTR 0056 на" Мобилтел" ЕАД П.Тръмбеш 72 I "Мобилтел"ЕАД 02/21.02.2011г.
5 40662 Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на кабели в обхвата на III- 502, от км2+400 до кв.2+850 вляво П.Тръмбеш- Климентово Обхват на път III- 502 "Видеосат ТВ"ООД , В.Търново 04/22.02.2006г.
6 40642 Краварник с. Павел 100 V-585 Дичко Цветанов Дичков 17/30.06.2010г.
7 40688 "Приемо- предавателна станция GSM/UMTS на "БТК" АД- VT-5384/STRAHILOWO " с. Страхилово 69 II "БТК" АД 24/27.09.2010г.
8 40759 Навес за зърно с. Куцина 75 X и IX ЗК " Светлина" с. Куцина 30/08.12.2010г.
9 40816 Обществена минерална баня с. Обединение 10 XI Община Полски Тръмбеш 04/22.02.2011г.
10 40821 Изместване на ЕП 20kv"Кацаря" между стълбове СБС 10 и СБС 11 на щъществуваща "Зърнобаза" и "кабелно летище 20 кв- захранващ кабел по улица "Дунав", гр. П.Тръмбеш П.Тръмбеш 68 I ЕОН България, мрежи АД гр.Варна и "Агроком" ЕОД 30/07.07.2011г.
11 40828 Преустройство и промянана котелна и отоплителна инсталация в града на ЦОП П.Тръмбеш 72а VII Община Полски Тръмбеш 32/19.07.2011г.
12 40854 "Реконструкция и изграждане на част от улична мрежа в гр.Полски Тръмбеш I-ви етап П.Тръмбеш ПИ- 300.2538 ПИ- 300.2556 Община Полски Тръмбеш 05/16.02.2009г.
13 40854 "Реконструкция и изграждане на част от улична мрежа в гр.Полски Тръмбеш II-ви етап П.Тръмбеш ПИ-300.2527 ПИ300.2607 ПИ-300.2503 ПИ-300.2520 Община Полски Тръмбеш 05/16.02.2009г.
14 40870 Административна сграда с. Обединение 20 б III-599 ЗКПУ "Мекиш" 1963 - 1964г.
15 40872 "Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчици" с. П. Каравелово 162 I "Тера клас" ООД 09/13.05.2010г.
16 40897 Промяна предназначението на магазин за хранителни и промишлени стоки в "Кафе-Аператив" с. Обединение 20 б III-599 ЗКПУ "Мекиш" 47/24.11.2011г.
2010
1 40192 Навес за зърно П.Тръмбеш 4 VII ЗКПУ "Земя" П. Тръмбеш 31/25.08.2008г.
2 40196 Полуниво от стоманонетон в БЛОК 3- склад към Производствен комплекс П.Тръмбеш 89 II Делтаком електроникс 23/24.07.2009г.
3 40197 "Административна сграда" III ниво П.Тръмбеш 72а VII Община Полски Тръмбеш 1/06.01.2010г.
4 40239 Малка фурна за хляб П.Тръмбеш 60 XX-1051 "Ник-96" Николай Робов 04/11.02.2009г.
5 40310 "Складове и хамбар с. П. Каравелово 62 I "Тера клас" ООД
6 40311 "Въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и ТВ сигнал, интернет и пренос на сигнали за охранителна дейност. П.Тръмбеш "Видеосат ТВ"ООД , В.Търново 42/08.12.2009г.
7 40311 "Въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и ТВ сигнал, интернет и пренос на сигнали за охранителна дейност. с. Куцина "Видеосат ТВ"ООД , В.Търново 08/23.02.2007г.
8 40311 "Въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и ТВ сигнал, интернет и пренос на сигнали за охранителна дейност. с. П. Сеновец "Видеосат ТВ"ООД , В.Търново 08/23.02.2007г.
9 40311 "Въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и ТВ сигнал, интернет и пренос на сигнали за охранителна дейност. с. Климентово "Видеосат ТВ"ООД , В.Търново 08/23.02.2007г.
10 40388 Железопътна инфраструктура в междугарието П.Тръмбеш- П. Каравелово по 400 жп. Линия от км.90+234 до кв.98+396 Подобект:АПС на км 93+354 между гара П.Тръмбеш- П.Каравелово ДП НК" Железопътна инфраструктура" - София, секция СТ Горна Оряховица 33/10.12.2009г.
11 40392 Съществуващи гради /сграда за гаражи и битовка/ П.Тръмбеш 75 X ЕТ "Томи- Георги Атанасов"
12 40399 Жилищна сграда с магазин с. П. Каравелово 76 I-425 Назиф Мустафа Кадир 08/12.05.2010г.
13 40416 Базова станция GSM/UMTS №4766 с. Обединение 56 I "Космо България Мобайл" ЕАД 03/04.02.2009г.
14 40438 "Фотоволтаична система върху покрива на същ. Стопанска сграда в УПИ III-190, кв.33 ПУП Полски Сеновец" с. П. Сеновец 33 III 190 "Агро Юнион БГ" ООД 37/17.08.2009г.
15 40441 Ремонт и възстановяване на "Селскостопанска постройка за съхранение на зърно" с. Павел КВС 248021 ЗК"Зора 06" 28/30.07.2008г.
16 40449 Сиздаване условия за интеграция на ученици със специфични образователни потребности чрез асансьор П.Тръмбеш 39 I Община Полски Тръмбеш 12/10.06.2010г.
17 40476 Жилищна сграда П.Тръмбеш 34 VI Красимира Николова Маринова 22/16.06.2006г.
18 40487 Магазин за хранителни и промишлни стоки с. Обединение 60 VII - 237 Снежана Стефанова Зорова 27/06.07.2006г.
19 40496 Двуетажна сграда П.Тръмбеш индентификатор 71 III-1242 57354.300.1242.3 Дим,итър Йорданов Недялков Любомир и Веселин Иванови Велчевски 32/21.07.2009г.
20 40506 Обществена минерална баня Обединение 10 XI Община Полски Тръмбеш
2009
1 39835 "Преустройство на съществуващи сгради и игрална зала и магазин за хранителни стоки П.Тръмбеш 71 X-1225 Димитър Русев Димитров 18/19.06.2008г.
2 39856 Външно ел. Захранване на БС на "БТК"АД. Вивател № VT5214 - kabel 20 kW за МКТП 20/0,4 KV по КВС Обединение с. Обединение КВС №000380 "БТК- Мобайл ЕДА"- София 41/27.11.2008г.
3 39871 Промяна предназначението на същ. Сграда в гараж за товарен автомобил и склад към същ. Работилница с. Ст. Стамболово 29 III - 139 н-ци Ботю Йончев Стефанов 26/01.06.2007г.
4 39906 Кабелна линия 20 kv по илица с от 351-218 и БТКП 1х 1000 кvа към "Зърнобаза" с. П.Каравелово 4 I "Спринк" ЕООД 09/27.02.2009г.
5 39940 "Подземно кабелно захранване и КТП 25/2010,4 на баз.ст. На "Globul" №3613 с. Страхилово КВС 120913 "Космо България Мобайл" ЕАД 31/09.07.2007г.
6 39960 Гаражна клетка с. П.Сеновац 58 XIV-201 Валентин Петков Манафов 23/27.06.2005г.
7 39983 Приемно-предавателна станция за GSM/UMTS оборудване на БТК " Мобайл" ЕООД- VT- 5400- А с. П.Сеновац 30 VI 141 Тотка Димитрова Шишманова, наемател: "БТК Мобайл" ЕООД 51/07.11.2007г.
8 40004 на "Съществуваща жилищна сграда" П.Тръмбеш 71 XVII-1235 Снежанка Тодорова Стефанова и Стефан Николаев Стефанов 29/09.07.2009г.
9 40015 Двуетажна сграда П.Тръмбеш 71 III-1242 Димитъе Недялков Йорданов, Любомир и Веселин Иванови Велчевски 32/21.07.2009г.
10 40030 Масивна сграда П.Тръмбеш 58 I РПК- Полски Тръмбеш 34/05.08.2009г.
11 40049 Възстановяване на открит плувен баейн и изгр. На съоръжения към него П.Тръмбеш 76 X Община Полски Тръмбеш 15/22.04.2009г.
12 40049 Промяна предназначението на част от същ. Стопанска сграда в пункт за изваряване на ракия П.Тръмбеш 75 IX РПК- Полски Тръмбеш 31/14.07.2009г.
13 40066 Газопреносна мрежа- северен пръсттен под обект: "Газоизмервателна станция /ГИС/ "Иванча" с. Иванча КВС с.Иванча №080087 №079023 "Булгаргаз" ЕАД 34/26.10.2005г.
14 40072 "Основен ремонт на основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" с. Страхилово Забележка към технически паспорт 23а/29.09.08г. 69 III 36/29.09.2009г.
15 40093 Външно ел. Захранване на приемно-предавателна станция на "БТК" АД № VT-5420 с. П.Сеновац 30 VI-141 "БТК" АД, София 27/03.07.2009г.
16 40093 "Бензиностанция Петрол 4216 П.Тръмбш П.Тръмбеш 96 I "Петрол "АД
17 40095 Ограда на площадката на компресорна станция- П.Сеновец с. П.Сеновац КВС №000304 "Булгаргаз" ЕДА, София 1336, бул.П.Владигеров 66 37/14.08.2007г.
18 40095 Приемно- предавателна станция за GSM/UMTS № VT5436 А на БТК АД с. Орловец 5 X-43 "БТК" АД, София, р-н Красно село, 40/26.11.2008г.
19 40095 Възстановаване проводимостта на река "Елийска" при село Иванча с. Иванча КВС Публична, Дуржавна собственост 03/13.03.2008г.
20 40095 Възстановаване проводимостта на река "Елийска" при село Обединение с. Обединение КВС Публична, Дуржавна собственост 04/13.03.2008г.
2008
1 39456 Бензиностанция , газстанция и офис със склад и санитарен възел П. Тръмбеш , ул.Б.Бряг 48 75 XII-958 Йорданка Димитрова Чернева, ул.Първи май 42 Марийка Дим.Антонова, ул. Първи май 17, Н-ци Атанаска Дим. Никифорова наемател: ЕТ" Александър Александров 94" П. Тръмбеш 14/05.05.2004г. 12/26.03.2007
2 39463 "Мобилна приемно- предавателна станция GSM/UMTS №VT 5214 A TELEMOB 30 на БТК " Мобайл" ЕООД с. Обединение КВС №000380 БТК " Мобайл" ЕООД 56/15.11.2006
3 39496 Преустройство на приземен етаж на 2 ет. Жил.сгр.в магазин за хранителни стоки и "клуб за компютърни игри" с. Раданово 26 X- 119 Мара Калчева Илиева с. Раданово наемател: ЕТ "Шанс- Мара Илиева" 01/17.03.2005г.
4 39497 "Кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и ТВ, интернет и пренос на сигнали за охр. Дейност" с. П. Каравелово Възложител: "ЕМСКЕМ" ООД- София ул.М-р Томпсън бл.108, ап.1 64/22.12.2006г.
5 39497 "Кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и ТВ, интернет и пренос на сигнали за охр. Дейност" с. Раданово Възложител: "ЕМСКЕМ" ООД- София ул.М-р Томпсън бл.108, ап.1 65/22.12.2006г.
6 39518 Възстановяване на първоначалнто предназначение на маг. Пром. Стоки П. Тръмбеш, ул. Търговска 69 51 ПИ 1010 Диана Стефанова Рашкова, гр.Плевен бул.Христо Ботев 120а, Наемател: ЕТ"Деси" Стефан Дамянов Начев, П.Тръмбеш, ул. Руен 14 разр. Ползване за кафе-аператив №97/98г.
7 39528 Приемно-предавателна станция на БТК " Мобайл" ЕООД- VT- 5400- ЖР 20м с. Павел 6 IV- 4 15/06.04.2007г.
8 39535 Преустройство и промяна педназначението на съществуващи помещения от приземния ефект на хотелска сграда в "Банков офис" П. Тръмбеш, ул. Търговска 88 59 VIII Никола Борисов Николов - гр. П.Тръмбеш, наемател: ЦКБ 53/03.12.2007г.
9 39545 Жил. Пристройка и промяна предназначението на същ.сгр. В офис П. Тръмбеш, ул. Б.Киро 14 72а II - 1212 Виктор Пенев Димитров П. Тръмбеш, ул. Б.Киро 14 12/05.05.2006г.
10 39552 Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда и нова пристройка за "Ресторант- кухня" с. Раданово 27 I -6 Сюлейман Ясаеджан 45/10.09.2007г.
11 39560 Промяна предназначението на I-ви етаж от западното крило на съществуваща сграда- училище в читалищна библиотека П. Тръмбеш ул. Училищна 101 I Община Полски Тръмбеш
12 39561 Технологично преоборудване на безиностанция и газостанция I категория с. Раданово 73 I -590 "Хармония- Р" ЕООД , гр. Русе, ул.Ц. Независимост № 16 еи.13- Пламен Русев Русев 43/30.08.2007г.
13 39575 Заведение за бърза закуска- V категория П. Тръмбеш, ул. Б.Киро 7 58 XVI 1175 Веселина Йорданова Маркова, гр. П.Тръмбеш, ул.Янтра 5 07/21.03.2008г.
14 39587 Преместване на част от електропровод ЕП 20 kW "Сердика" между стълн 10 и 11 по илица от 306-306а по ПУП П. Тръмбеш до кв.86 до VIII ЕОН България, мрежи АД гр. Г.Оряховица 47/18.10.2007г.
15 39598 Кравефврма за 200 крави с. Страхилово 25a III Филю Георгиев Майсторов, с.Страхилово 05/23.02.2006г.
16 39616 Магазин за промишлени стоки- V категория П. Тръмбеш 58 ПИ1494 Никола Игнатов Димитров 14/05.05.2006г.
17 39617 Пристройка на жилищна сграда П. Тръмбеш ул. Черно море 10 14 ПИ 193 Йордан Илиев Йорданов- П.Тръмбеш 29/11.07.2006г.
18 39631 Магазин за храителни и промишлени стоки и Кафе- апрератив с. Раданово 24 XV - 113 Георги Йорданов Георгиев, с.Раданово 16/11.06.2008г.
19 39636 Пристройка към сладкарска работилница П. Тръмбеш, ул. "Бреза"10 66 XXIV 1088 Димитър Стамов Петков, гр.П. Тръмбеш, ул. "Бреза"10 27/07.06.2007г.
20 39674 Производствен цех- блок-3 към производствен Комплекс П. Тръмбеш, ул. Търговска 2 а 89 II Делтаком електроникс 20/08.05.2007г.
21 39679 Жилищна сграда П. Тръмбеш 34 им. 605 Петър Венков Гандимов
22 39723 Промяна предназначението на същ. Пом. От фурна в магазн за мебели- изложбена зала и скадови помещения П. Тръмбеш 4 III Община П.Тръмбеш, наемател "Цвет Мари-ИГ" ООД, гр.Павликени, Община- АОС 48/98г. 32/10.09.2008г.
23 39727 Магазин за хранителни стоки и кафе сладкарница с. Раданово 46 I-205 Виктор Христов Великов 12/21.03.2001г.
23а 39720 Основен ремонт ОУ"Св. Св. Кирил и Методи с. Страхилово Община Полски Тръмбеш 36/29.09.2008г.
24 39759 Въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио, ТВ сигнали и интернет П. Тръмбеш 69 III "Телнет" ООД, гр.Велико Търново, ул. България 17 01/20..03.2008г. За преминаване в изкоп
25 39759 Въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио, ТВ сигнали и интернет с. Климентово "Телнет" ООД, гр.Велико Търново, ул. България 17 56/28.12.2007г.
26 39759 Въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио, ТВ сигнали и интернет с. Раданово "Телнет" ООД, гр.Велико Търново, ул. България 17 55/28.12.2007г.
27 39777 Кафе - аператив с. П.Каравелово 42 IX - 76 Асан Садъков Юсеинов 11/12.05.2008г.
28 39777 Благоустройство на района на разкопите на местността "Ада Кузу" и реконструкция на път в с. Орловец и благоустрояване района на музейната сбирка в гр.П. Тръмбеш с. Орловец 207 и 24 Община Полски Тръмбеш 30/13.08.2008г.
2007
1 39162 "Производствен комплекс" П. Тръмбеш ул. Търгоска 89 II " Делтаком Електроникс" ООД , гр. София р-н Изгрев бул. Драган Цанков 23 26/06.07.2006г.
2 39219 Ел.проводно отклонение 20 kV и монтаж на ВТП 160 КVА- 20/0,4 кV с. Куцина 74 I "Дюк Доминион КОМ" 27/05.08.2005г.
3 39219 "Салон за красота" П. Тръмбеш ул. Търгоска 46 72 I Аптечно у-ние наемател: "ГДМ - Галина Бартолова" 05/05.02.2007г.
4 39220 Склад за строителни материали и изделия и бетонов възел П. Тръмбеш ул. Индустриална 84 V "Стройко- Д"ООД гр. П. Тръмбеш Любомир Андреев Дочев 08/06.03.2004г.
5 39231 Магазин за хранителни стоки с. П.Каравелово 43 а VII -105a Георги Димитров Йорданов 25/05.07.2006г.
6 39234 Магазин за пакетирани хранителни стоки П. Тръмбеш ул. Търгоска 57 57 XIV ЗКПУ "Земя" П. Тръмбеш 17/24.04.2007г.
7 39275 Възстановяване отводнителен канал с. Климентово (I-ви кат.) с. Климентово 58/05.12.2006г.
8 39290 Магазин промишл. Стоки П. Тръмбеш ул. Училищна 14 40 710б Димитър Иванов Димитров, гр. П.Тръмбеш, ул. Училищна 14 53/02.11.2006г.
9 39297 Складова база за раст. Защита, мин торове и семена- прейстройство П. Тръмбеш ул. Индустриална 3 82 V Агроком ЕООД, гр. В. Търново 21/14.05.2007г.
10 39297 Административно - битова сграда към скл. База П. Тръмбеш ул. Индустриална 3 82 V Агроком ЕООД, гр. В. Търново 21/14.05.2007г.
11 39314 Промяна предназначението на същ. Сграда в "Краварник" (стопански двор) с. Климентова КВС №072002 Тихомир Ангелов Тодоров с. Климентово 30/06.07.2007г.
12 39315 "Дом за интеграция на младежта" с. Раданово 37 I Община П.Тръмбеш ул. Черно море № 4 68/30.11.1983 г. 23/16.06.2006 г.
13 39328 Джамия с. Орловец 7 VI - 81 Мюсулманско настоятелство с. Орловец н.а.48/98г. 48/21.08.1996г.
14 39407 Промяна предназначението на южната част от I етап на осн. Корпус от стара училищна сграда в "Исторически музей" П. Тръмбеш ул. Училищна 2 101 I Община П.Тръмбеш ул. АОС 48/98г. 40/16.08.2007г. РЗП- 772 м2 3100 м3 обем
15 39414 Промяна предназначението на избени пом. И част от приземен етаж в "Заведение за обществено хранене - Механа П. Тръмбеш ул. Търгоска 38 71 VI 1236, 1237 Тодор Иванов Димитров, гр. П. Тръмбеш ул.Първи май 2а 41/28.08.2007г.
16 39428 Промяна предназначението на съществуващ магазин в селскостопанска аптека П. Тръмбеш ул. Ал. Стамболийски 29 а 60 VII 1049 Мара Иванова Тодорова, гр. София ЖК"Младост"-1 бл.59 вх.8 44/05.09.2007г.
17 39436 Пункт за ГТП с автомивка П. Тръмбеш ул. Хр. Ботев 45 IV ЕТ" Вавека - Валери Тодоров", гр.П. Тръмбеш 61/20.12.2006г.
18 39436 Мобилна приемно предавателна станция TELEMOO 30 № VT 5335 от GSM/UMTS мрежа на БТК Мобайл с. Масларево 2 VI БТК " Мобайл" ЕООД 59/08.12.2006г.
2006
1 38869 Магазин за хранителни стоки с. Павел 17 VI -71 Иванчо Ангелов Тодоров 15/10.05.2006г.
2005
1 38364 " Основен ремонт на ОУ с. Раданово" с. Раданово 32 I Община П.Тръмбеш ул. Черно море № 4 42/27.12.2004г.
2 38384 Гараж за товарни автомобили и техническа работилница П. Тръмбеш 82 VI 1363 Иван Петков Русанов гр. П.Тръмбеш, пл.Славейков 12 вх.в 37/07.10.2004г.
3 38433 Преустройство на приземен етаж в магазин за хранителни стоки и клуб за компютърни игри с. Раданово 26 X 119 Мара Калчева Илиева наемател: ЕТ "Шанс- Мара Илиева" 01/17.03.2005г.
4 38457 Разширение зала на съществуващ магазин хранителни стоки и кафе-аператив с. Орловец 25 IV Перър Иванов Григоров с. Орловец /с техн. Р-л инж. Димитър Матеев Василев/ 03/12.04.05г.
5 38475 Канализация - гр. П. Тръмбеш клон 79,82 и 86 по микропроект 767/05г. П. Тръмбеш Община П.Тръмбеш ул. Черно море № 4 08/25.04.05г.
6 38483 Укрепване на основи на съществуваща жилищна сграда П. Тръмбеш ул. Първи май 36 73 IX-944 Иван Ангелов Ковачев, Емил Иванов Ковачев, Янка Иванова Ковачева, гр. П. Тръмбеш ул. Първи май 36 07/25.04.05г.
7 38491 Преустройство на I-ви етаж- снек бар, във връзка с привеждане в съотв. На надстройката на бара П. Тръмбеш ул. Янтра 12 57 V-993 Димка Василева Атанасова, гр.П. Тръмбеш ул. Янтра 12 06/19.04.05г.
8 38491 Преустр. МС и пристрояването и в "работилница за закуски и сладкарски изделия П. Тръмбеш ул. В. Друмев 21 37 II-703 Георфи Николов Илиев, гр.П. Тръмбеш ул. В. Друмев 21 09/29.04.05г.
9 38519 Подвижна телекомуникационна кула тип " COSMOTTE SMALL" с. П.Сеновац №000177 собствник Обшина Полски Тръмбеш, наемател: "Космо България Мобайл" ЕАД 04/01.12.2004г.
10 38525 Снек- бар /ново/ П. Тръмбеш ул. Черно море 8 72 IV 1783 Ася Христова Николаева,гр.П. Тръмбеш ул. Черно море 8 15/30.05.05г.
11 38532 Жилищна сграда с магазини (ксфе-аператив) П. Тръмбеш ул. Търговска 68 58 XXV 1162 1161а Петър Иванов Георгиев, гр. П. Тръмбеш ул. Търговска 66 10/04.05.2005г.
12 38576 Гаражна клетка с. П. Сеновец 58 XIV 201 Валентин Петков Манафов 23/27.06.2005г.
13 38615 Жилищна сграда с. П. Каравелово 39 XVIII АйшеШабанова Кадирова 24/12.07.2005г.
14 38630 Ел.проводно отклонение 20 kV и монтаж на ВТП 160 КVА- 20/0,4 кV към обект "Цех за производство на слънчогледово олио" с. Куцина 74 I и II "Дюк Доминион" - "КОМ"- ООД 27/05.08.2005г.
15 38645 Възтановяване местен път IV- 50424 Полски Сеновец(вариант) от км. 6+264 до км. 7+400 П. Сеновец Община П.Тръмбеш ул. Черно море № 4 32/05.10.2005г.
16 38665 Газоразпределителна мрежа- северен полупръстен"- Газоразпределителна станция "Иванча" с. Иванча 8002 "Булгаргаз" ЕАД София 34/26.10.2005г.
17 38665 Пристройка на санитарни възли към ОУ- Куцина с. Куцина 20 I Община П.Тръмбеш ул. Черно море № 4 28/22.08.2005г.
18 38665 Преустройство и престрояване в снек- бар, магазин за хранителни стоки и работилница за закуски с. П. Сеновец 53 XI-460 Собственик: Мариян Тодоров Тонев 20/17.06.2005г.
19 38666 Жилищна сграда П. Тръмбеш ул. Янтра 11 52 Х 900 Стефан Яков Яков, гр. Полски Тръмбеш 29/24.08.05г.
2004
1 38016 Компресорна станция - Полски Сеновец - Склад за материали- Ремонт покрив с. П.Сеновац №000304 "Булгаргаз" ЕАД 01/22.01.2004г.
2 38016 КС- П. Сеновец- Ремонт покрив на служебно- експлоатационен блок с. П.Сеновац №000304 "Булгаргаз" ЕАД 02/22.01.2004г.
3 38112 Преустройство и ремонт на съществуващи помещения в " Аптека за готови лекарствени форми" с. П.Каравелово 39 XXII80 ЧЗК " Янтра-Сашево"- П.Каравело 10/24.03.2004г.
4 38119 Компресорен цех- реконструкция покрив с. П.Сеновац №000304 "Булгаргаз" ЕАД 11/31.03.2004г.
5 38131 Еднофамилна къща, снек-бар и магазин хранителни стоки П. Тръмбеш 45 V-1045 Красимир Йорданов Кирилов 18/18.05.2004г.
6 38152 Бензиностанция , газстанция и автомивка П. Тръмбеш ул. Бели бряг 46 75 XII-958 Йордана дим. Чернева, Марийка Дим. Антонова, Атанаска Дим.Никифорова наемател: Александър Ив. Александров 14/05.05.2004г.
7 38189 "Снек - бар " с. Куцина 39 IX Йорданка Григорова Върбанова и Веселин Маринов Върбанов 19/18.05.2004г.
8 38202 Магазин за хранителни стоки П. Тръмбеш ул. Ропотамо 6 10 X-115 Петър Пенчев Петров 27/21.07.2004г.
9 38246 Промяна предназначението на д. Градина в "Цех за трикотажно облекло" П. Тръмбеш ул. Хр. Ботев 1 50 II Яна- АД-гр. Бургас представлявано от Стефан Георгиев Севов 31/25.08.2004г.
10 38292 Промяна предназначението на съществуващо дюкянски помещения в "Магазин хранителни стоки" П. Тръмбеш ул. Търговска 51 72 ПИ 1187 Георги Димитров Атанасов П. Тръмбеш, ул. Търговска 49 39/14.10.2004г.
11 38293 Промяна предназначението на съществуващ магазин в "Снек-бар" и "Магазин хранителни стоки" П. Тръмбеш ул. Черно море 2 72 I Никола Димитров Николов П. Тръмбеш, ул. Раковска 11 30/24.08.2004г.
12 38310 Склад за строителни материали и изделия и бетонов възел П. Тръмбеш ул. Индистриална 84 V1355 1391 1393 ЕТ "Любомир Дочев - стандарт" П.Тръмбеш, ул. Яворова 20 08/05.03.2004г.
2003
1 37832 Клон 93 от улична канал.мрежа от ОК 40/63 - дължина 347 м. П. Тръмбеш ул.Тракия Община П.Тръмбеш ул. Черно море № 4 06/20.06.03г.
2 37874 Гас станция и диагностичен пункт с. Раданово 73 I Маргарита Ангелова Маринова - Табакова 19/22.07.2003г.
3 37874 Промяна предназначенето на съществуващо помещение на I ет. В "Шивашки цех" П. Тръмбеш ул. Индустриална 5 8 V Битова електроника АД Велико Търново наемател: "Топфешън ЕООД гр. Велико Търново 13/02.07.2003г.
4 10.09.2003г. Промяна предназначенето на съществуващо помещение във фиерна за хряб и хлебни изделия П. Тръмбеш ул. Индустриална 9 84 V Битова електроника АД Велико Търново наемател: ЕТ"НИК-96- Николай Робов 26/01.10.2003г.
5 37931 Цех за преработка разфасовкао и пакетиране на пчелен мед с. Масларево 8 II "Рам комерс" ООД гр. София 18/22.07.2003г.
6 37931 Изграждане на отводнителен канал и дренажна канализация за отводняване зона "Изток" кв.37.41.103 и 104 с. с. Обединение Община П.Тръмбеш ул. Черно море № 4 12/08.10.2003г.
7 37963 Комплексен инв. Проект- бензиностанция и газостанция УПИ X-699 кв.44 с. Страхилово с. Страхилово 44 X-699 Красимир Тодоров Христов 34/28.11.2003г.
8 37963 Контролно пропусквателен пункт и входен портал с. П.Сеновац №000304 "Булгаргаз" ЕАД 29/14.10.2003г.