Набор от данни:  РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА 2018г.

Уникален идентификатор:  44e3f294-15e4-46dd-82b0-6c94401c1158

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 16:03:46
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 16:03:46

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА СУХИНДОЛ ПРЕЗ 2018Г.

№ по ред дата дарител дарен вид на дарението стойност на дарението информация за изпълнение волята на дарителя
1 21.08.2018г. Кирил Спартянов община Сухиндол парични средства 100 ремонт и възстановяване на градския часовник в град Сухиндол
2 27.08.2018г. Мерием Хасансабри община Сухиндол парични средства 50 ремонт и възстановяване на градския часовник в град Сухиндол
3 29.08.2018г. Георги Хр. Георгиев община Сухиндол парични средства 300 ремонт и възстановяване на градския часовник в град Сухиндол
4 29.08.2018г. граждани община Сухиндол парични средства 1321.65 ремонт и възстановяване на градския часовник в град Сухиндол
5 04.10.2018г. Борислав Вълев община Сухиндол парични средства 200 ремонт и възстановяване на градския часовник в град Сухиндол
6 09.10.2018г. Иван Карагьозов;М.Чавдарлиев; Ф.Рафиев община Сухиндол парични средства 320.2 ремонт и възстановяване на градския часовник в град Сухиндол
7 15.10.2018г. Иван Узунов община Сухиндол парични средства 100 ремонт и възстановяване на градския часовник в град Сухиндол
8 19.11.2018г. МТИТС-дирекция БНТУК-ЦО община Сухиндол дърва и въглища община Сухиндол