одобрен

SEBRA-MF-2019-06-03

Уникален идентификатор:  45478c4d-af4e-4496-9123-75326be04fb4

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:44:14
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:44:14

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 03.06.2019 - 03.06.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 1 638,02 лв.
10 xxxx Издръжка 80 35 870,62 лв.
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 147 000,00 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 5 15 734,18 лв.
Общо:  92 200 242,82 лв.
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 03.06.2019 - 03.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 1 638,02 лв.
10 xxxx Издръжка 27 21 789,95 лв.
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 147 000,00 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 5 15 734,18 лв.
Общо:  39 186 162,15 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 03.06.2019 - 03.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 53 14 080,67 лв.
Общо:  53 14 080,67 лв.