одобрен

Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с испорическо значение

Уникален идентификатор:  4574cdb9-7837-4e79-97e5-ee621e05c32d

Описание:

Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с испорическо значение в община Бяла Слатина

регистър община Бяла Слатина bqla slatina

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-30 13:25:30
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2019-04-30 13:25:30

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИTE ПЛОЩИ - ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Местоположение
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ГР. БЯЛА СЛАТИНА Площ кв.м
1 Озеленена площ в кв. 85б УПИ І ул. "Иванчо Съйнов" 2А 2560
2 Озеленена площ в кв. 143 (ул. "Панайот Волов от пресечната ул. "Княз Довдуков до ул. "Тодор Каблешков") 5800
3 Озеленена площ в кв. 37 (между ул. "Акация и ул. "Бачо Киро" от ул. "Цар Асен" до пресечната ул. "Тодор Каблешков) 5800
4 Озеленена площ в кв 30а 2600
5 Озеленена площ в кв 30 по ул."Акация" и ул. "Бачо Киро" по ул."Акация" и ул. "Бачо Киро" (от ул. "Николай Хрелков" до ул. "Димитър Благоев") 14767
6 Озеленени площ между ул. "Златия" и ул. "Родопи (от ул. "Солунска" до пресечната ул. "Г.С.Раковски) 11246
7 Озеленени площ между ул. "Златия" и ул. "Родопи (от ул. "Г.С.Раковски" до пресечната ул. "Любен Каравелов") 16995
8 Озеленени площ между ул. "Златия" и ул. "Родопи (от ул. "Любен Каравелов" до пресечната ул. "Васил Левски") 8803
9 Озел. площи в кв. 19 м/у ул."Акация" и ул. "Бачо Киро" от пресечната ул. "Димитър Благоев" до пресечната ул. "Янко Сакъзов" 4845
10 Озел. площи в кв. 19 м/у ул."Акация" и ул. "Бачо Киро" от пресечната ул. "Димитър Благоев" до пресечната ул. "Одрин" 4740
11 Площад за озеленяване в кв. 167 УПИ І (м/у ул."Любомир" ул. "Княз Дондуков" и ул. "Петър Берон") 4830
12 Озел. площи в ЦГП около шадравана м/у ул."Климент Охридски" и ул."Хан Крум" от ул. "Васил Левски" до площад "Цола Драгойчева" 11180
? градинката с/у ГУМ; 5.4
? около църквата "Св. Троица" и озел.площ до Дечковата къща; (без алейна мрежа
? около църквата "Св. Богородица"; за лятно почистване)
13 Озел. площи и ивици около НЧ "Развитие - 1892" м/у ул. "Климент Охродски" ул. "Водотечна" ул. "Хан Крум" и ул. "Любен Каравелов" 6297
14 Озел. площи в кв. 43 парцел І - парка при ПАГ "Н.Й.Вапцаров" 8549
15 Озеленена площ в междублоково пространство в ж.к. "Сребреня" 5700
16 Озеленена площ в междублоково пространство пред блок "Гарант" 300
17 Озеленена площ в междублоково пространство пред блок "Строител 1". кв. 91 300
18 Озеленена площ в междублоково пространство в ж.к. "Калоян" 1 и 2 600
19 Озеленена площ ул. "Индустриална зона" м/у кв. 1 и кв.2 3250
20 Зелена ивица успоредно по ул. "Захари Стоянов" пред БЕЛПРЕД и ЖП прелеза 1500
21 Озеленена площ ул. "Алеко Константинов" в кв. 182а 500
22 Озеленена площ и дървесна растителност в "Градски парк - Лесопарка" 214398
23 Озеленена площ и дървесна растителност по ул. "Климент Охридски" и ул. "Николай Хрелков" 3780
Общо: 339345.4
Цветни фигури за сезонно зацветяване м2
1 Цветни фигури от 24 броя карета по Пешеходна зона ул. "Димитър Благоев" от площад "Демокрация"до площад "Цола Драгойчева" 67853
Кашпи в Общината бр.
1 Кашпи пред сградата на община Бяла Слатина от към страната на ул. "Христо Ботев" 19
с. Алтимир
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ в кв. 102 по плана на с. Алтимир 2860
2 Озеленена площ срещу кв. 10А - ул. "Г. Димитров" с. Алтимир 950
3 Озеленена площ срещу кв. 11 - ул. "Г. Димитров" 480
4 Озеленена площ в кв. 37 760
Общо: 5050
с. Буковец
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ в кв. 28. УПИ ІІІ 525
2 Озеленена площ между кв. 14 и 15 УПИ VІІІ 2700
3 Озеленена площ в кв. 39 УПИ І 6100
Общо: 9325
с. Бъркачево
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ в кв. 34 УПИ ІІ 3770
2 Озеленена площ в кв. 41 УПИ І 9370
3 Озеленена площ и дървесна растителност Лесопарк в кв. 57 4200
Общо: 17340
с. Бърдарски геран
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ в кв. 12 УПИ Х Атрактивен парк 28000
2 ЦГП - цветни фигури 300
3 Бул. "Ленин" - Розариум 4700
Общо: 33000
с. Враняк
Озеленена площ м2
1 Цветно фигури в ЦГП 57
Общо: 57
с. Габаре
Озеленена площ м2
1 За озеленяване в кв. 42 2750
2 В кв. 51 УПИ ХХІІІ - цветни фигури 100
3 Озеленена площ срещу кв. 31 1500
4 Озеленена площ между кв. 67 и 65 3000
5 Озеленена площ между кв. 63 и 64. 63. 60 и кв. 59 18000
Общо: 25350
с. Галиче
Озеленена площ м2
1 ЦГП в кв. 63 УПИ І-819 500
2 Поддръжка зелена площ в кв. 27А УПИ І 6800
3 Поддръжка зелена площ в кв. 23 27500
4 Озеленена площ между кв. 188 и кв. 191 5000
5 Озеленена площ в кв. 95 3000
6 Озеленена площ в кв. 94 2970
7 За озеленяване в кв. 169 2100
8 За озеленяване в кв. 171 4820
9 За озеленяване в кв. 141 7500
10 За озеленяване в кв. 136 5600
11 За озеленяване в кв. 136а 5036
12 За озеленяване в кв. 187 3900
Общо: 74726
с. Комарево
Озеленена площ м2
1 Зелена ивица в кв.3 УПИ VІІ 700
2 Терен за озеленяване в кв. 9 УПИ V 1930
Общо: 2630
с. Попица
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ в кв. 49 1230
2 Озеленена площ в част от кв. 95 1500
3 Озеленена площ в кв. 59 ЦГП на с. Попица 6000
Общо: 8730
с. Соколаре
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ в кв. 46 УПИ І 1460
2 Озеленена площ в кв. 34 УПИ І 11850
3 Цветни фигури в кв. 34 УПИ І 1800
Общо: 15110
с. Тлачене
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ под кв. 23 ул. "Дунав" 1100
2 Озеленена площ под кв. 26 ул. "Юрий Гагарин" 1000
3 Озеленена площ Тополи срещу 26 ул. "Юрий Гагарин" 5520
4 Озеленена площ между кв. 16 и кв. 17 3150
5 Озеленена площ ул. "Тимок" 2000
6 Озеленена площ между ул. "П. Цветанов" и ул. "Ком" 700
Общо: 13470
с. Търнава
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ Трояновски парк 3960
2 Озеленена площ в кв. 59 - парк в центъра на с. Търнава 1200
3 Цветни фигури в кв. 59 - парк в центъра на с. Търнава 400
4 Озеленена площ пред кв. 70 1250
5 Цветна ивица пред кв. 70 500
6 Озеленена площ в кв. 85 УПИ ІХ - парк 12000
7 Озеленена площ в кв. 67 - парк 4000
8 Озеленена площ в кв. 104 - парк 2520
9 Озеленена площ в кв. 19 - парк 4300
Общо: 30130
с. Търнак
Озеленена площ м2
1 Озеленена площ в кв. 19а 7470
2 За озеленяване част от кв. 51а 24000
3 За озеленяване част от кв. 112 7200
Общо: 38670
РЕГИСТЪР НА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА
Дървесен вид Вид на документа Номер на документа Дата ДВ Населено място Община Област РИОСВ Възраст, години Височина, м Обиколка, м Диаметър, м
1 Летен дъб, "Данфоров горун" Заповед 14 8.1.1981 19/06.03.1981 с. Галиче, м. Горно ливаде Бяла Слатина Враца Враца 580 25 7,10 -
2 Летен дъб - 10 бр. Заповед 409 7.5.1982 43/1982 с. Галиче, м. Манастира Бяла Слатина Враца Враца 310/290/350/, 260/270/330/, 230/250/, 320/220 22 3.9/3.7/, 4.5/3.3/, 3.4/4.2/, 3/3.2/, 04.2.2008 -
3 Летен дъб Заповед 197 11.3.1987 25/31.03.1987 с. Соколаре, в училищната градина Бяла Слатина Враца Враца 280 18 3,70 -
4 Летен дъб Заповед 197 11.3.1987 25/31.03.1987 с. Соколаре, в училищната градина Бяла Слатина Враца Враца 250 17 3 -
5 Летен дъб Заповед 197 11.3.1987 25/31.03.1987 с. Соколаре, в училищната градина Бяла Слатина Враца Враца 250 18 3 -
6 Летен дъб Заповед 197 11.3.1987 25/31.03.1987 с. Соколаре, в училищната градина Бяла Слатина Враца Враца 260 18 3,20 -
7 Летен дъб Заповед 197 11.3.1987 25/31.03.1987 с. Соколаре, в училищната градина Бяла Слатина Враца Враца 300 17 4 -
8 Летен дъб Заповед 197 11.3.1987 25/31.03.1987 с. Соколаре, в училищната градина Бяла Слатина Враца Враца 400 18 4,80 -
9 Летен дъб Заповед 1035 12.11.1993 101/1993 с. Бъркачево, м. Сульова трап имот на Иван Атанасов Бяла Слатина Враца Враца 320 20 1,30 -
10 Летен дъб Заповед 1035 12.11.1993 101/1993 с. Бъркачево, м. Сульова трап имот на Иван Атанасов Бяла Слатина Враца Враца 350 21 1,50 -