одобрен

Регистър - Карти за паркиране - 30042020

Уникален идентификатор:  45985808-a182-4e34-870a-0f5d87fd4bab

Описание:

Регистър - Карти за паркиране

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 11:24:39
  • Създаден от: valya_manova
  • Последна промяна: 2020-05-15 11:24:39
Няма информация за показване