одобрен

Регистър на сертифицираните оценители на територията на Столична община

Уникален идентификатор:  45991aac-9706-4ed9-a395-f2a4446991c5

Описание:

Регистър на сертифицираните оценители на територията на Столична община

лицензирани оценители столична община

Текуща версия: 35

Показвана версия: 35

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 15:06:14
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2021-06-21 17:05:16
  • Последно променил: opendata_noa-2162

Nom

Ime

EIK

SertRegNom1

DataSert1

SertRegNom2

DataSert2

DogNom

DogData

Srok

LicNom

DataLic

Telefon

1 "5" ЕООД, представлявано от Владимир Николов 131109511 рег. № 100102223 11.02.2015 г. СОА20-ДГ56-1315 04.11.2020 г. 5 години 0878602346
2 "АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ" ООД, представлявано от Ценка Димитрова управител. 131467444 рег. № 910600023 07.03.2019 г. СОА20-ДГ56-239 24.03.2020 г. 5 години 02/4471 281, 0889 632 310
3 "АНИ КОНСУЛТ" ООД, представлявано от Йотко Маринов 130869988 рег. № 900300004 14.12.2009 г СОА19-ДГ56-922 10.09.2019 г. 5 години 02 9289197; 0888520408
4 "АРУС-Анастас Русков" ЕТ, представлявано от Анастас Русков 130123675 рег. № 100101250 14.12.2009 г. рег. № 500100421 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-829 15.08.2019 г. 5 години **********
5 "Астра 2001" ЕООД, представлявано от Владимир Игнатов 200305395 рег. № 100102080 12.12.2011 г. СОА17-ДГ56-165 21.03.2017 г. 5 години 0884747061
6 "АТРАМЕД КОНСУЛТ" ООД, , представлявано от Любомир Герджиков 131389561 рег. № 900400074 25.10.2010 г. СОА17-ДГ56-35 13.02.2017 г. 5 години 02/944-50-42
7 "БИНКОМ" ООД, , представлявано от Маргарита Попова 831554964 рег. № 900500195 08.07.2014 г. СОА18-РД56-165 16.02.2018 г. 5 години  0888373856
8 "ГАРГАНЕЛ" ЕООД, представлявано от Георги Недялков 131266480 рег. № 900300038 20.07.2010 г. СОА20-ДГ56-85 05.02.2020 г. 5 години 0887788257
9 "ДИКРИЛ КОНСУЛТ"" ЕООД 121406838 рег. №  901400039 14.08.2017 г. СОА20-ДГ56-1042 04.08.2020 г 5 години 0888579104
10 "ЕКСПЕРТ ОЦЕНИТЕЛИ ИМОТИ" ЕООД, представлявано от Милена Владимирова - управител peг. № 100100077 14.12.2009 г. СОА17-ДГ56-703 18.08.2017 г. 5 години 887964656
11 "ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ" ЕООД, представлявано от Емил Нешев 131315340 рег. № 900500101 17.12.2010 г. СОА18-ДГ56-901 01.11.2018 г. 5 години 02/862 35 15
12 "КОНСУЛТ-2007" ЕООД, представлявано от Роза Маринова 104696620 рег. № 901300010 20.09.2017 г. СОА19-ДГ56-593 31.05.2019 г. 5 години 0889746897
13 "КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА" ООД представлявано от Веселина Генева 130565483 рег. № 900500064 20.07.2010 г. СОА19-ДГ56-921 10.09.2019 г. 5 години 02 8650909
14 "КОНТАКТ - КОНСУЛТ" ЕООД, представлявано от инж. Софка Асенова 113506760 peг. № 100100253 14.12.2009 г СОА17-ДГ56-888 14.11.2017 г. 5 години 0887368485
15 "ЛАСТО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД представлявано от Миглена Христова Николова – управител 175283711 peг. № 900300054 20.07.2010 г. СОА21-ДГ56-405 30.03.2021 г. 5 години 0898660201
16 "ЛС - Консулт" ООД представлявано от Лъчезар Стаматов 831382285 рег. № 900200041 20.07.2010 г. СОА19-ДГ56-1189 18.10.2019 г. 5 години 0888 744724
17 "М КОНСУЛТ КОМЕРС" ООД представлявано от Маргаритка Григорова-Николова 121463764 рег. № 900400028 20.07.2010 г. СОA19-ДГ56-509 09.05.2019 г. 5 години 02 9808829; 02 9809953; 0888 343664
18 "Н.Д. - Експерт" ООД представлявано от Любомир Цеков 200153635 рег. № 100101170 14.12.2009 г. СОA19-ДГ56-924 10.09.2019 г. 5 години 0898 624726; 0899 150809; 0886 686163; 0888 006694
19 „ОРГФАКТОР” ЕООД, представлявано от ГЕОРГИ ХРИСОПУЛОВ – управител 121267242 № 900300209 25.11.2015 г. СОА21-ДГ56-555 13.05.2021 г. 5 години 0886 844 373
20 "ОЦЕНИТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОНСУЛТ" ООД 204404049 peг. №900300227 09.02.2017 г. СОА17-ДГ56-833 20.10.2017 г. 5 години 0887781838
21 "СЕБА 2000" ЕООД, представлявано от Керанка Русева, представлявана от Деница Константинова 130189910 peг. № 900100088 08.11.2010 г СОА19-ДГ56-783 01.08.2019 г. 5 години 0888 870393
22 "ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД, представлявано от Гаврил Гаврилов 200907206 рег. № 100101651 30.07.2010 г. СОА20-ДГ56 -102 07.02.2020 г. 5 години 0884 112112; 02 482 4848
23 „АРКО ИМОТИ” ЕООД, представлявано от Евгени Пламенов Василев 175104569 рег. № 902300150 27.02.2015 г. СОА17-ДГ56-704 18.08.2017 г. 5 години 02/9503888
24 „КОНСУЛТ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - 99” ЕООД 130131451 рег. №903300008 25.09.2013 г. СОA18-ДГ56-731 10.08.2018 г. 5 години 02/9895343; 02/ 9886110; 02/ 9886111
25 „СОФИНВЕСТ” ЕООД, представлявано от Чавдар Гигов – управител 121359317 рег. № 100102228 11.02.2015 г. рег. № 810100422 17.11.2014 г. СОА19-ДГ56-794 01.08.2019 г. 5 години 02 9882873; 02 9810262
26 „ФАЙНАНС КОНСУЛТ” ООД, представлявано от ГЕОРГИ ГОРАНОВ - управител 201695368 рег.100102050 22.08.2011 г. СОА21-ДГ56-556 13.05.2021 г. 5 години 088 2042 604
27 „ЦЕСИ КОНСУЛТ ПЛЮС” ООД, представлявано от Валентин Петков - управител 200907206 рег. № 900300122 08.04.2011 г. СОА19-ДГ-56-765 19.07.2019 г. 5 години 02/988 00 61, 987 38 78
28 Александър Янков peг. № 100102273 22.12.2016 г. СОА18-ДГ56-270 08.03.2018 г. 5 години 0877 778 400
29 Антоанета Ганчева peг. № 100101259 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-564 17.05.2019 г. 5 години 02 943616; 0878 640688
30 Анушка Наунова peг. №100100833 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-925 10.09.2019 г. 5 години 0887436506
31 Влентина Димитрова Цекова-Кочмарова peг. № 100100966 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-708 25.06.2020 г. 5 години 0888 768 333
32 Васил Добрев peг. № 100101316 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-508 09.05.2019 г. 5 години 02 9740767; 0878 244833
33 Вельо Велчев peг. № 100101559 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-1341 27.12.2019 г. 5 години 2730 28.02.1994 г. **********
34 Галина Николова рег. №100101671 30.07.2010 г. СОА19-РД-56-685 18.06.2019 г. 5 години 5291 21.02.1997 г. 0886116108
35 Георги Керезов peг. № 100101681 30.07.2010 г. СОА19-ДГ56-644 04.06.2019 г. 5 години 0888141956
36 Георги Трифонов peг. № 100101333 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-563 17.05.2019 г. 5 години 6299 18 .11.1997 г. 02 987 78 54; 0889 217 904
37 Гергана Дончева-Гумнишка peг. № 100100162 14.12.2009 г. peг. № 810100026 09.12.2010 г. СОА18-ДГ56-1148 19.12.2018 г. 5 години 10570 23.03.2003 г. 0887 606 268
38 Диана Станева peг. № 100101473 14.12.2009 г. СОА18-ДГ56-599 01.06.2018 г. 5 години 0887 436 441
39 Димитър Джелебов рег. № 100101552 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-841 21.08.2019 г. 5 години 0887587743
40 Евгения Киселинова рег. № 100100613 14.12.2009 г. рег. № 300100239 14.12.2009 г. СОА20-ДГ56-1361 19.11.2020 г. 5 години 0887 784145
41 Еленка Димитрова рег. № 100100727 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-643 04.06.2019 г. 5 години 7013 28.04.1998 г. 0888246243
42 Елка Георгиева рег. №100102304 11.01.2017 г. СОА17-ДГ56-510 31.05.2017 г. 5 години 0889299282
43 Зорина Бояджиева peг. № 100101688 23.08.2010 г. СОА20-ДГ56-19 27.01.2020 г. 5 години 02 8725961; 0887 295132
44 Ивайло Георгиев peг. № 100102333 11.12.2017 г. СОА19-ДГ56-920 10.09.2019 г. 5 години 0889/53 08 42
45 Капка Чернева peг. № 100101173 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-565 17.05.2019 г. 5 години 0887064292
46 Лилия Петрова peг. № 100101916 30.12.2010 г. СОА17-ДГ56-702 18.08.2017 г. 5 години 0884 617 059
47 Малина Георгиева peг. № 100101049 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-923 10.09.2019 г. 5 години 0886188549
48 Мариана Петрова peг. № 100101680 30.07.2010 г. СОА19-ДГ56-642 04.06.2019 г. 5 години 0887690994
49 Мариус Грозданов рег. № 100101363 14.12.2009 г. СОА18-ДГ56-865 16.10.2018 г. 5 години 0887477377
50 Мария Вергова рег. № 100101695 23.08.2010 г. СОА20-ДГ56-98 05.02.2020 г. 5 години 0898306596
51 Марияна Лалова рег.№ 100101295 14.12.2009 г. СОА17-ДГ56-36 13.02.2017 г. 5 години 02/944 50 42
52 Мила Андонова рег.№ 100101896 30.12.2010 г. СОА18-ДГ56-1159 20.12.2018 г. 5 години 0888945763
53 Милкана Иванова рег. №100100001 14.12.2009 г. СОA16-ДГ56-815 07.07.2016 г. 5 години 11238 17.04.2008 г. 0888 574036
54 Невенка Иванова рег. № 100101392 14.12.2009 г. СОА16-ДГ56-1062 04.10.2016 г. 5 години 0888 991 812
55 Нели Недялкова рег. № 100100823 14.12.2009 г. СОА20-ДГ56-86 05.02.2020 г. 5 години 9589 19.06.2001 г. 0898205504
56 Нели Николова рег.№ 100100516 14.12.2009 г. СОА17-ДГ56-762 29.09.2017 г. 5 години 6909 31.03.1998 г. 0878 945 236; 02/479 80 03
57 Николай Николов peг. № 10010007 14.12.2009 г. СОA19-ДГ56-515 10.05.2019 г. 5 години 02 8770255; 0888 937210
58 Олга Андонова peг. № 100100766 14.12.2009 г. СОА20-ДГ56-1348 16.11.2020 г. 5 години 02 9635894; 0889 800350
59 Олег Йорданов peг. № 100100624 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-1312 13.12.2019 г. 5 години 9430 13.04.2001 г. 0887572146
60 Росен Костов peг. № 100101459 14.12.2009 г. per. №300100520 14.12.2009 г. СОА20-ДГ56-1331 12.11.2020 г. 5 години 5233 28.01.1997 г. 0887617010
61 Снежана Миланова peг. № 100101093 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-885 04.09.2019 г. 5 години 1160 28.06.1993 г. 0887941474
62 Снежанка Никленова-Денкова рег. № 100100362 14.12.2009 г. СОА20-ДГ56-836 07.07.2020 г. 5 години 10994 20.08.2007 г. 0898486736
63 Соня Стойкова peг. № 100101507 14.12.2009 г. СОA19-ДГ56-346 14.03.2019 г. 5 години 0887401782
64 Станоя Дончевски peг. № 100101902 30.12.2010 г. peг. № 810100498 23.03.2015 г. СОА20-ДГ56-1049 06.08.2020 г. 5 години 0885 610 823
65 Стефан Стефанов peг. № 100102271 22.12.2016 г. СОА19-ДГ56-1340 27.12.2019 г. 5 години 0895685093
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай