одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  45bdfe0a-ec72-4f6b-8f79-e3e01b3b8fb3

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 10:53:51
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 10:53:51

1