непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  469f5ea0-b289-4812-ab0c-e020f22b0aa9

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 08:00:08
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-03 08:00:08
Няма информация за показване