одобрен

Обучени по програма "Публични политики"

Уникален идентификатор:  46a55f54-23d0-45fa-8c7c-a2c93b2b3f60

Описание:

Обучени по програма "Публични политики"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:33:46
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:43:08
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - П-1 - Политически анализ 63 52 36 2
2017 - П-2 - Оценка на въздействието 296 284 194 10
2017 - П-3 - Обществени консултации и работа със заинтересованите страни 109 109 63 3
2017 - П-4 - Открита и прозрачна администрация 8 0 0 0
2017 - П-5 - Отворени данни в управлението 99 88 71 3
2017 - П-6 - Достъп до обществена информация 97 95 84 5
2017 - П-7 - Етика и противодействие на корупционния риск 261 251 169 7
2017 - П-8 - Способи за предотвратяване на корупцията в публичната администрация - правна рамка и практики 206 0 0 0
2017 - П-9 - Ефективни методи за превенция и борба с измамите 31 29 20 2
2017 - П-10 - Разработване, прилагане, мониторинг и оценка на публични политики 172 156 115 5
2017 - П-11 - По-добро регулиране за по-добра бизнес среда 40 35 24 1
2017 - П-12 - Качествено строителство и услуги чрез използване на инструмента на концесията 62 0 0 0
2017 - П-13 - Иновации, научни изследвания и предприемачество 77 68 53 3
2017 - П-14 - Демографската политика в България - от предизвикателства към възможности. 44 44 34 2
2017 - П-15 - Социална икономика, социално предприемачество и социални иновации 92 92 70 3
2017 - П-16А - Държавни помощи 57 56 41 3
2017 - П-16Б - Държавни помощи 3 1 0 1
2017 - П-17 - Вътрешен контрол 403 387 236 11
2017 - П-18 - Одит на изпълнението в дейността на администрацията 226 218 119 6