одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2020-2021г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска.

Уникален идентификатор:  475b762f-3734-4b38-86cc-03892b7de104

Описание:

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2020-2021г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска.

годишно одз плащане рентно средно Хасково РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-10 13:52:18
  • Създаден от: seyhan_salim
  • Последна промяна: 2021-02-10 13:52:18

Община

Землище

ниви

трайни насаждения

мери пасища

ливади

оризища

лозя

Др. НТП

Димитровград Димитровград 33 91 6* 6* 0 30* 0
Димитровград Меричлери 35 44* 6* 6 0 30* 0
Димитровград Бодрово 32 29* 6* 6 0 35* 0
Димитровград Брод 32 30 6* 6 0 34* 0
Димитровград Бряст 37 44 6* 6 0 30* 0
Димитровград Великан 29 44* 6* 6* 0 30* 0
Димитровград Воден 33 31* 6* 6* 0 29* 0
Димитровград Голямо Асеново 37 38* 6 6 0 34* 0
Димитровград Горски извор 34 40 6 6 0 35 0
Димитровград Длъгнево 35 44* 6* 6 0 30* 0
Димитровград Добрич 32 25 6* 6 0 32 0
Димитровград Долно Белево 35 38 6* 6 0 34 0
Димитровград Здравец 28 33* 6* 6 0 30* 0
Димитровград Злато поле 30 38* 6* 6* 0 34* 0
Димитровград Каснаково 35 30 6* 6* 0 35* 0
Димитровград Крепост 31 31 6* 6 0 29 0
Димитровград Крум 34* 40* 6* 6 0 29* 0
Димитровград Малко Асеново 36 38* 6* 6 0 34* 0
Димитровград Радиево 34 44* 6* 6 0 30 0
Димитровград Райново 29 35 6* 6 0 34* 0
Димитровград Светлина 32* 40* 6* 6 0 35* 0
Димитровград Скобелево 37 35 6* 6 0 35* 0
Димитровград Сталево 29 30 6 6 0 35* 0
Димитровград Странско 34 33 6* 6 0 30* 0
Димитровград Върбица 35 29 6 6 0 35* 0
Димитровград Черногорово 32 31* 6* 6 0 29* 0
Димитровград Ябълково 33 40* 6 6 0 35* 0
Ивайловград Ивайловград 11 20 8* 10 0 29 0
Ивайловград Бели дол 15 5* 8* 3 0 5* 0
Ивайловград Белополци 8 10* 8 9 0 17* 0
Ивайловград Белополяне 12 8 8* 0 43 0
Ивайловград Ботурче 15* 5* 8* 5* 0 17* 0
Ивайловград Брусино 16* 4* 8 8 0 17* 0
Ивайловград Бубино 13 7 8* 8 0 17* 0
Ивайловград Бял градец 15 8 8 8 0 17* 0
Ивайловград Ветрушка 17 10* 8 8 0 17* 0
Ивайловград Вис 10 8 8* 9 0 17* 0
Ивайловград Глумово 13 6* 10* 8 0 17* 0
Ивайловград Горно Луково 14* 13* 7* 13* 0 15* 0
Ивайловград Горноселци 8 11 8* 12 0 29* 0
Ивайловград Горско 15* 5* 8* 12 0 17* 0
Ивайловград Гугутка 15 5 8* 5 0 17* 0
Ивайловград Долно Луково 14 13 7* 13 0 15 0
Ивайловград Долноселци 8* 11* 8* 12* 0 29* 0
Ивайловград Драбишна 20 1 8* 14 0 37 0
Ивайловград Железари 16 8 8 8 0 9 0
Ивайловград Железино 13 10 8 8 0 17* 0
Ивайловград Казак 29 5* 8* 8 0 17* 0
Ивайловград Камилски дол 8 16 8* 8 0 29* 0
Ивайловград Карловско 19 6* 10* 8 0 17* 0
Ивайловград Кобилино 14 11 8 12 0 17* 0
Ивайловград Кондово 14 28 8 8 0 17* 0
Ивайловград Конници 15 18 8 9 0 17* 0
Ивайловград Костилково 8 33 8* 8 0 17* 0
Ивайловград Костилково 9 13 8* 8 0 29* 0
Ивайловград Ленско 13 5 8* 8* 0 17* 0
Ивайловград Мандрица 13 16 7* 8 0 10* 0
Ивайловград Меден бук 14 13 7 8 0 10* 0
Ивайловград Нова ливада 8 10* 8* 8 0 17 0
Ивайловград Одринци 13 12 7* 8 0 17* 0
Ивайловград Орешино 6 10* 8* 8 0 10* 0
Ивайловград Пашкул 11 10* 10 8 0 10* 0
Ивайловград Планинец 17 10* 8 9 0 10* 0
Ивайловград Плевун 10 10 8 8 0 17 0
Ивайловград Покрован 8 6 8 9 0 8 0
Ивайловград Попско 15 6 10 8 0 10* 0
Ивайловград Пъстроок 15 10* 8* 8 0 17* 0
Ивайловград Розино 8 18* 8* 8 0 17* 0
Ивайловград Сборино 8 10* 8* 8 0 10* 0
Ивайловград Свирачи 11 10* 8 8 0 10 0
Ивайловград Сив кладенец 15 18 7* 8* 0 17* 0
Ивайловград Славеево 17 20* 8* 8 0 24 0
Ивайловград Соколенци 8 8 11 9 0 10* 0
Ивайловград Хухла 12 11 8* 8* 0 29* 0
Ивайловград Черни рид 16 4 8* 2 0 17* 0
Ивайловград Черничино 8 17* 8 9 0 14 0
Ивайловград Чучулига 19 10* 8* 8 0 17* 0
Любимец Любимец 18 15 22* 10 0 15 0
Любимец Лозен 17 16 20* 12 0 42 0
Любимец Белица 21 16* 22 12* 0 27 0
Любимец Георги Добрево 18 10 11* 11 0 20 0
Любимец Йерусалимово 17 33 11* 11 0 14 0
Любимец Оряхово 10 7 13* 13 0 28 0
Любимец Васково 9 7* 12* 12 0 9 0
Любимец Малко Градище 13 14 20 11 0 21 0
Любимец Вълче поле 15 11 12 12 0 20 0
Любимец Дъбовец 22 11* 12* 12* 0 20 0
Маджарово Бориславци 9 4 8 8 0 0 0
Маджарово Брусевци 25 5 8 8 0 0 0
Маджарово Габерово 8 5 8 8 0 0 0
Маджарово Голяма Долина 15 4 8 8 0 0 0
Маджарово Горни Главанак 14 4 14 8 0 0 0
Маджарово Горно поле 14 4 8 9 0 0 0
Маджарово Долни Главанак 15 4 11 8 0 0 0
Маджарово Долно Съдиево 17 20 20 8 0 0 0
Маджарово Ефрем 20 4 8 8 0 0 0
Маджарово Златоустово 10 4 9 8 0 0 0
Маджарово Маджарово 10 5 8 8 0 0 0
Маджарово Малки Воден 19 4 8 8 0 0 0
Маджарово Малко Брягово 15 4 8 8 0 0 0
Маджарово Малко Попово 8 5 8 8 0 0 0
Маджарово Румелия 22 20 20 8 0 0 0
Маджарово Ръженово 19 20 20 8 0 0 0
Маджарово Селска Поляна 16 4 8 8 0 0 0
Маджарово Сеноклас 17 5 8 8 0 0 0
Маджарово Тополово 20 20 20 8 0 0 0
Минерални бани Ангел войвода 10 10 10 10 0 15* 0
Минерални бани Боян Ботево 16 14 8 7 0 15* 0
Минерални бани Брястово 12 6* 15 6 0 10* 0
Минерални бани Винево 20 10* 10* 15 0 15 0
Минерални бани Караманци 20 14* 8 8 0 15* 0
Минерални бани Колец 13 11 9 8 0 15* 0
Минерални бани Сираково 19 10 18 22 0 25 0
Минерални бани Спахиево 22 10 24 10 0 15* 0
Минерални бани Сусам 20 6* 15 12 0 10 0
Минерални бани Сърница 9 10* 10 10 0 15* 0
Минерални бани Татарево 17 6 15 9 0 15 0
Свиленград Свиленград 19 18 10* 11* 0 22 0
Свиленград Димитровче 25 25 10* 9 0 22 0
Свиленград Капитан Андреево 18 22 10* 11 0 13 0
Свиленград Чернодъб 25 22* 10* 11* 0 35 0
Свиленград Генералово 22 22* 10* 11* 0 7 0
Свиленград Момково 23 21 9* 9* 0 21 0
Свиленград Пъстрогор 25 37 9* 9 0 12 0
Свиленград Мезек 30 19 7* 17 0 15 0
Свиленград Сиварека 24 20 7 14 0 20 0
Свиленград Левка 18 18 12 12 0 23 0
Свиленград Лисово 8 14 12* 10 0 23* 0
Свиленград Младиново 17 21 12* 13 0 18 0
Свиленград Костур 19 20 12* 10 0 18* 0
Свиленград Райковамогила 23 27 12* 13 0 21 0
Свиленград Мустрак 17 18 12* 13 0 16 0
Свиленград Равнагора 21 20 12* 11 0 16* 0
Свиленград Щит 18 22* 12* 9 0 21 0
Свиленград Пашово 20 17* 12* 8 0 17* 0
Свиленград Сладун 20 17* 12* 11 0 17 0
Свиленград Михалич 20 17 12* 12 0 17* 0
Свиленград Варник 20 15 12* 12 0 19* 0
Свиленград Маточина 20 18 12* 12 0 19 0
Свиленград Студена 23 21 12 12 0 21 0
Свиленград Дервишка могила 21 15 12* 12 0 10 0
Симеоновград Симеоновград 29 17 6* 9 0 32* 0
Симеоновград Дряново 38 27* 6* 6 0 10 0
Симеоновград Калугерово 25 27* 6* 8 0 32* 0
Симеоновград Константиново 26 22 6* 16 0 32* 0
Симеоновград Навъсен 25* 27* 6* 7 0 32* 0
Симеоновград Пясъчево 25* 27* 6* 9 0 32* 0
Симеоновград Свирково 26 20 6* 8 0 113 0
Симеоновград Троян 24 27 6 6 0 32 0
Симеоновград Тянево 31 20* 6 6 0 32* 0
Стамболово Бял кладенец 16 28* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Воденци 19 28* 7* 6* 0 20* 0
Стамболово Войводенец 18 28* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Голобрадово 12 28* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Голям Извор 20 58* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Долно Ботево 22 15* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Долно поле 22 28* 7* 7* 0 20* 0
Стамболово Долно Черковище 20 28* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Жълти бряг 21 27* 15 7 0 20* 0
Стамболово Зимовина 18 15,0 7* 7 0 20* 0
Стамболово Кладенец 23 27* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Кралево 24 27* 7* 7* 0 16 0
Стамболово Лясковец 18 15* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Маджари 23 28* 7* 6 0 20* 0
Стамболово Малък извор 20 58* 7* 7* 0 22 0
Стамболово Поповец 17 28,0 7* 7 0 20* 0
Стамболово Пчелари 15 28* 7* 7 0 20* 0
Стамболово Пътниково 15 28* 7* 27 0 20* 0
Стамболово Рабово 18 28* 7* 6 0 20* 0
Стамболово Светослав 15 28,0 7* 6 0 20* 0
Стамболово Силен 22 28* 7* 6* 0 20* 0
Стамболово Стамболово 21 27,0 7 7 0 20 0
Стамболово Тънково 18 58 7* 7 0 22 0
Стамболово Царева поляна 29 27* 7* 6 0 30 0
Тополовград Бълг. поляна 13* 15* 14 10* 0 6* 0
Тополовград Владимирово 9* 6* 10* 10* 0 17* 0
Тополовград Доброселец 14 6* 10* 10* 0 12* 0
Тополовград Каменна река 9* 6* 10* 10* 0 17* 0
Тополовград Капитан Петко Войвода 15* 6* 10* 10* 0 30 0
Тополовград Княжево 25 6* 9* 10* 0 12* 0
Тополовград Мрамор 17* 6* 10* 10* 0 6* 0
Тополовград Орешник 14 6* 10* 10* 0 6* 0
Тополовград Орлов дол 30 6* 10* 10* 0 17* 0
Тополовград Планиново 17* 20* 9* 10* 0 15* 0
Тополовград Присадец 24 20* 10* 10* 0 15* 0
Тополовград Радовец 24 20* 10* 10* 0 15* 0
Тополовград Сакарци 10* 13* 10* 10* 0 6* 0
Тополовград Светлина 9* 6* 10* 10* 0 17* 0
Тополовград Синапово 28 6* 9* 10* 0 12* 0
Тополовград Срем 28 20* 9* 10* 0 20* 0
Тополовград Тополовград 15* 6* 10* 10* 0 12* 0
Тополовград Устрем 23 20* 9* 10* 0 20* 0
Тополовград Филипово 27 24 10* 10* 0 15* 0
Тополовград Хлябово 17* 13* 12* 10* 0 6* 0
Тополовград Чукарово 14 6* 10* 10* 0 12* 0
Харманли Бисер 24 14 10* 6 0 32 0
Харманли Болярски Извор 16 25 12 12 0 19 0
Харманли Браница 14 35* 8 9 0 45 0
Харманли Българин 11 28 8 8 0 41 0
Харманли Върбово 20 31 13 11 0 3 0
Харманли Доситеево 11 21 10 8 0 42 0
Харманли Дрипчево 15 17 9 8 0 35 0
Харманли Иваново 18 50* 7 8 0 50 0
Харманли Изворово 15 17 7 8 0 38 0
Харманли Коларово 12 28* 7 8 0 32 0
Харманли Лешниково 15 10 7 8 0 50* 0
Харманли Надежден 15 14* 10 10 0 32* 0
Харманли Овчарово 13 12 7 8 0 32 0
Харманли Орешец 22 2 12 12 0 31 0
Харманли Остър Камък 10 50 6 7 0 50* 0
Харманли Поляново 15 50 10 9 0 50 0
Харманли Преславец 19 30 7 9 0 22 0
Харманли Рогозиново 15 30 8 9 0 9 0
Харманли Славяново 20 35 13 10 0 18 0
Харманли Смирненци 18 40 17 14 0 31* 0
Харманли Харманли 14 22 10 12 0 32* 0
Харманли Черепово 15 35 8 5 0 29 0
Харманли Черна Могила 15 10 12 12 0 32* 0
Харманли Шишманово 11 33 7 7 0 54 0
Хасково Александрово 26 30* 10 10 0 33 0
Хасково Брягово 23 13* 12 10 0 33* 0
Хасково Войводово 23 30* 16 10 0 32* 0
Хасково Въгларово 24 42 14 10 0 32* 0
Хасково Гарваново 28 30* 12 10 0 25* 0
Хасково Големанци 19 30* 14 9 0 50* 0
Хасково Горно Войводино 19 30* 12 9 0 52* 0
Хасково Гълъбец 21 15* 11* 8 0 32* 0
Хасково Динево 25 13* 18 9 0 33* 0
Хасково Долно Войводино 20 30* 12 9 0 52 0
Хасково Елена 21 13* 14 11 0 32* 0
Хасково Зорница 22 15 11* 10 0 32* 0
Хасково Клокотница 25 30* 12* 9 0 25 0
Хасково Книжовник 31 20 10* 9 0 32 0
Хасково Козлец 21 15* 11* 9* 0 32* 0
Хасково Конуш 27 30* 11 10 0 32 0
Хасково Корен 20 25* 12 9 0 32* 0
Хасково Криво поле 21 25* 11 9 0 32* 0
Хасково Любеново 23 13* 10* 10* 0 33* 0
Хасково Малево 30 25* 12* 10 0 32* 0
Хасково Манастир 30 25 12 11 0 32* 0
Хасково Мандра 24 30 14* 12 0 50 0
Хасково Маслиново 17 30 12* 9* 0 52* 0
Хасково Николово 21 15* 10* 10 0 32* 0
Хасково Нова надежда 29 30* 10* 10* 0 33* 0
Хасково Орлово 27 30* 10 10 0 40 0
Хасково Подкрепа 27 13 11* 10 0 33* 0
Хасково Родопи 22 12 10 10 0 33* 0
Хасково Стамболийски 27 13* 10* 10* 0 32* 0
Хасково Стойково 21 13* 10* 10* 0 33* 0
Хасково Текето 18 25* 11* 10* 0 32* 0
Хасково Тракиец 22 25 11* 10 0 32* 0
Хасково Узунджово 29 30 10 10 0 32 0
Хасково Хасково 32 30* 10* 10 0 32* 0
Хасково Широка поляна 18 15* 10 10 0 32* 0