одобрен

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - РА към 31-12-2017

Уникален идентификатор:  476a3b94-ab1e-4fa9-8fdb-3c52ff3f5c7a

2017 бюджет Неделино Община Неделино Nedelino Municipality Nedelino

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-07 14:51:46
  • Създаден от: simeon_rodopski
  • Последна промяна: 2019-03-07 14:51:46
Няма информация за показване