одобрен

Горно Трапе

Уникален идентификатор:  477f89c3-927d-415c-a1e9-1aa323a0236f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-09 09:39:32
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:39:32

 

 

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия ТРОЯН – ГОРНО
ТРАПЕ

Маршрутно разписание /МР/№ 09-01

Разсто-яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

1.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

9,00

АГ Троян

09,29

 

 

5,4

09,08

1

09,09

кв.Балкан

09,20

1

09,21

9,6

09,14

 

 

с.Горно Трапе

 

 

09,15

Изпълнява се в четвъртък.

25.10.2012 г.

 

1. Обща дължина 9.6 км.

2. Общо време за пътуване:

3.Общо време за движение: (ОВП- ОВПМС)

4. Съобщителна скорост -Vс : (ОДМ:ОВП) х60
или: (т.1:т.2) х60

5.Техническа скорост Vт : (ОДМ: ОВД)х60
или: (т.1:т.3) х60

 

Посока Троян - Г.Трапе – Vс = 41 км/ч.; Vт=
44.3 км/ч

Посока Г.Трапе – Троян – Vс= 41 км/ч.; Vт=
44.3 км/ч

 

МР № 09-02

2.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

13,00

АГ Троян

13,29

 

 

5,4

13,08

1

13,09

кв.Балкан

13,20

1

13,21

9,6

13,14

 

 

с. Горно Трапе

 

 

13,15

Изпълнява се в четвъртък.

25.10.2012 г.

=====================================================================

Настоящото разписание се възлага от
ОБЩИНА ТРОЯН на
………………………………………………………………………….….......................…......

с договор №…...…/….....…......2018 г. със
срок на действие до….................2023 г.

 

КМЕТ:……...............….