одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2016 година

Уникален идентификатор:  4786af8a-97ee-411c-99ab-74fda0575a84

Описание:

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2016 година

околна среда РИОСВ - Благоевград регионален доклад

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-01 15:38:38
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-04-01 15:38:38