одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  4788d3c5-7d82-4824-ab5c-8068b1269a46

Описание:

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Драгоман етажна собственост община регистър РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-26 11:00:19
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2020-10-26 11:00:19

№ по ред

Наименование на сдружението:

Адрес

Срок

Предмет на дейност

Представени ид. части в % от ет. собственост

Членове на управителния съвет

Начин на представителство

1 Ул. "Александър Стамболийски" № 1 вх. А УПИ І, кв. 79 безсрочен 1 Председател: Таня Иванова Членове на УС: Анатоли Атанасов Андрей Герасимов Павлина Апостолова Чрез председател на УС
2 Ул. "Александър Стамболийски" № 1 вх. Б УПИ І, кв. 79 безсрочен 1 Председател: Трайко Георгиев Членове на УС: Райна Михалкова Евгения Венкова Христо Вичев Чрез председател на УС
3 Ул. "Александър Стамболийски" №7 УПИ ІІ, кв. 52 безсрочен 1 Председател: Сашо Борисов Членове на УС: Светослав Спасов Катя Димитрова Любомира Миланова Чрез председател на УС
4 Ул. "Александър Стамболийски" № 6 А УПИ ІІ, кв. 52 безсрочен 1 Председател: Димитър Младенов Чрез председател на УС
5 Ул. "Александър Стамболийски" № 6 Б УПИ ІІ, кв. 52 безсрочен 1 Председател: Елена Любомирова Членове на УС: Гъргорина Трайкова Венцислав Спасов Димитър Донев Чрез председател на УС
6 Ул. "Люляк" № 3,4 УПИ ІІ, кв. 53 безсрочен Усвояване на средства от фондовете на ЕС и / или от държавния, общинския бюджет,безвъзмездна помощ и субсидия и / или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост. 1 Председател: Радослава Иванова Чрез председател на УС
7 Ул. "Пирин" № 1 УПИ ХХХ, кв. 30 безсрочен 1 Председател: Румен Мишев Членове на УС: Павлин Илиев Юлиан Радославов Чрез председател на УС
8 Ул. "Пирин" № 8 УПИ VІІ, кв. 18 безсрочен 1 Председател: Антон Георгиев Членове на УС: Николай Никифоров Йорданка Георгиева Чрез председател на УС
9 Ул. "Пирин" №10 А УПИ VІІ, кв. 18 безсрочен 1 Председател: Николай Денков Членове на УС: Вася Петрова Чрез председател на УС
10 Ул. "Пирин" №10 Б УПИ VІІ, кв. 18 безсрочен 1 Председател: Вера Рашкова Чрез председател на УС
11 Ул. "Свети Стефан" № 5 УПИ ІІ, кв. 53 безсрочен 1 Председател: Николина Димитрова Членове на УС: Величка Божилова Анна Йорданова Чрез председател на УС
12 Ул. "Свети Стефан" №7 УПИ ІІ, кв. 53 безсрочен 0.9434 Председател: Янаки Янакиев Членове на УС: Исталияна Ботева Александър Тинчев Чрез председател на УС
13 Ул. "Свети Стефан" № 3 УПИ ІІ, кв. 53 безсрочен Усвояване на средства от фондовете на ЕС и / или от държавния, общинския бюджет,безвъзмездна помощ и субсидия и / или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост. 1 Председател: Христо Гаманов Членове на УС: Георги Георгиев Ирена Гаманова Анита Трендафилова Сийка Колева Чрез председател на УС
14 Ул. "Свети Стефан" №1А УПИ ІІ, кв. 53 безсрочен 1 Председател: Биляна Иванова Чрез председател на УС
15 Ул. "Свети Стефан" №1Б УПИ ІІ, кв. 53 безсрочен 1 Председател: Велчо Величков Членове на УС: Анастасия Маринова Пламен Якимов Димитър Младенов Чрез председател на УС
16 Ул. "Люляк" №1 А Парцел ІІ, кв. 53 безсрочен 1 Председател: Валентина Пейчева Членове на УС: Ангелина Атанасова Милан Аначков Чрез председател на УС
17 Ул. "Люляк" № 5 УПИ ІІ, кв. 52 безсрочен Усвояване на средства от фондовете на ЕС и / или от държавния, общинския бюджет,безвъзмездна помощ и субсидия и / или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост. 1 Председател: Георги Харизанов Чрез председател на УС
18 Ул. "Люляк" № 2 УПИ ІІ, кв. 53 безсрочен 1 Председател: Божидар Добрев Членове на УС: Виолета Кирова Чрез председател на УС
19 Ул. "Стара Планина" № 2 УПИ ІІ, кв. 17 безсрочен 1 Председател: Първан Първанов Членове на УС: Любомир Тодоров Георги Асенов Чрез председател на УС
20 Ул. "Никола Вапцаров" №14 УПИ VІІІ, кв. 17 безсрочен 1 Председател: Любомир Тодоров Членове на УС: Иван Кръстев Кристина Ефтимова Чрез председател на УС
21 Ул. "Захари Стоянов" № 28 УПИ VІІ, кв. 13 безсрочен 1 Председател: Светлин Асенов Членове на УС: Тодор Петров Румяна Първанова Миглена Павлова Чрез председател на УС
22 Ул."Захари Стоянов" № 30 УПИ VІІ, кв. 13 безсрочен 1 Председател: Валентин Цветков Членове на УС: Горян Горянов Нилолай Ризов Васил Никифоров Магдалена Христова Чрез председател на УС
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте