одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Уникален идентификатор:  47a0f1bf-d590-4399-a52c-20aa3f330950

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

актове регистър устройствени планове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-31 09:35:56
  • Създаден от: vladislav_ovanesyan
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:36:14
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Пореден № Вид и обхват на проекта за устройствен план Обявление № на заповедта Заявител/ ЕИК/ Адрес Дата на влизане в сила
ПУП - Парцеларен план на техническата инфраструктура и специализирана план схема "Изграждане намеждуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и инртернет" за строеж "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност" в Землища на общини: Червен бряг, Кнежа, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър №1415/28.02.2017 ТУ-09-01/21.02.2017 "ЕТА-Желева" ЕООД / ЕИК: BG203271507 / Адрес: гр. София 1113, ул. "Райко Алексиев" №20 2/21/2017