одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  47e8075e-e9ac-443a-96f1-7d7901e3e636

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

разрешителни за ползване на воден обект

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-26 14:01:29
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-03-26 14:01:29

Титуляр

№ на разрешителното

Дата на издаване

Воден обект

Код на водното тяло

Поречие

ЕКАТТЕ

Цел на ползването

Площ на водния обект

Разрешен режим на ползване

Краен срок на действие на разрешителното

ОП "Никола Козлево" № 1 16.06.2017 г. яз. "Каравелово" BG1DJ100R008 р. Хърсовска с. Каравелово ЕКАТТЕ 36194 и с. Красен дол ЕКАТТЕ 39548 Риборазвъждане, любителски и спортен риболов 237 дка целогодишно 16.06.2027 г.