одобрен

Решения по ОВОС - РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  47edb20f-63fd-4a18-83ae-f243ba60eab0

Описание:

Решения по ОВОС - РИОСВ-Пазарджик

риосв-пазарджик овос

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-17 13:24:32
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-09-17 13:24:32