одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 17.03.2020

Уникален идентификатор:  481b1779-c4db-44b8-8648-766ffd986281

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 08:11:50
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-18 08:11:50

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45 36410.91
10 xxxx Издръжка 430 228402.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 23375.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 14089.15
88 xxxx Средства на разпореждане 63 28575.29
98 xxxx Други операции в БНБ 2 65.2
Общо:  560 330918.61
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 54212.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 14089.15
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -161.8
Общо:  23 68140.25
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 157
Общо:  1 157
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 129.16
Общо:  2 129.16
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 842.62
Общо:  8 842.62
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 990.76
Общо:  5 990.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 310
Общо:  3 310
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 334.48
88 xxxx Средства на разпореждане 1 754
Общо:  4 1088.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2395.15
88 xxxx Средства на разпореждане 1 242.94
Общо:  4 2638.09
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1100
10 xxxx Издръжка 20 4690.06
88 xxxx Средства на разпореждане 2 850.95
Общо:  29 6641.01
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1003
Общо:  4 1003
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 9517.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 10479.2
Общо:  16 19996.85
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1369.72
10 xxxx Издръжка 22 6193.72
88 xxxx Средства на разпореждане 33 3666.45
Общо:  58 11229.89
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 2434.04
88 xxxx Средства на разпореждане 1 42
Общо:  12 2476.04
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3970
10 xxxx Издръжка 15 3877.51
Общо:  16 7847.51
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 15056.05
88 xxxx Средства на разпореждане 5 485.94
Общо:  20 15541.99
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4370
10 xxxx Издръжка 13 6536.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 135
88 xxxx Средства на разпореждане 2 12081.62
Общо:  18 23122.69
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1100
10 xxxx Издръжка 7 2254.73
Общо:  8 3354.73
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 264.18
10 xxxx Издръжка 4 2443.2
88 xxxx Средства на разпореждане 5 337.56
Общо:  10 3044.94
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 5641.78
Общо:  9 5641.78
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 705.66
88 xxxx Средства на разпореждане 1 232.86
Общо:  5 938.52
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 31 12322
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1110.34
Общо:  35 13432.34
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16 18263
10 xxxx Издръжка 17 8794.15
Общо:  33 27057.15
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 2551.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1525
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1214.04
Общо:  21 5290.35
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 37 13551.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 525
Общо:  40 14076.21
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 190
Общо:  1 190
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 3177.04
10 xxxx Издръжка 14 11790.04
Общо:  20 14967.08
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 750
10 xxxx Издръжка 13 3367.61
Общо:  14 4117.61
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 4954.04
Общо:  8 4954.04
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1118.47
88 xxxx Средства на разпореждане 2 372.94
Общо:  11 1491.41
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 480
10 xxxx Издръжка 15 2595.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3460
Общо:  18 6535.71
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54
10 xxxx Издръжка 16 8228.31
Общо:  17 8282.31
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 12451.97
Общо:  12 12451.97
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 7389.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5576
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1123.59
Общо:  25 14089.18
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1012.97
10 xxxx Издръжка 5 1065.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1675
Общо:  11 3753.32
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 878.8
Общо:  2 878.8
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2803.76
Общо:  3 2803.76
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 183.33
Общо:  4 183.33
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“ - СОФИЯ ( 0172200002 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 4222.21
Общо:  12 4222.21
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 35.84
Общо:  1 35.84
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 7810.14
88 xxxx Средства на разпореждане 2 6060.06
Общо:  6 13870.2
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 73.98
Общо:  1 73.98
НИМХ ( 017236**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 227
Общо:  1 227
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 23.62
Общо:  1 23.62
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 400
Общо:  1 400
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 409.1
Общо:  3 409.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 500
10 xxxx Издръжка 1 209.28
Общо:  2 709.28
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1257.5
Общо:  2 1257.5