Автор: Anton Vladimirov

непроверен

Земеделска,горска техника и машини за земни работи в област Търговище към 25.07.2019г.

Уникален идентификатор:  4835ca78-7696-4bb3-a908-578733100501

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-24 14:43:11
  • Създаден от: anton_vladimirov
  • Последна промяна: 2019-07-24 14:44:28
  • Последно променил: anton_vladimirov


ИНФОРМАЦИЯ,

 

 

 

 

 

За броя на регистрираната на
територията на
ОД“Земеделие“Търговище земеделска
,горска техника и машини за земни
работи към 25.07.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,"Вид техника","Регистрирана техника
/брой/"

 

 

 

 

 

1,"Верижни трактори","67"

 

 

 

 

 

2,"Колесни трактори","2385

 

 

 

 

 

3,"Самоходни шасита","70"

 

 

 

 

 

4,"Друга самоходна техника","393"

 

 

 

 

 

5,"Тракторни ремаркета:","1141"

 

 

 

 

 

6,"в т.ч. с общо предназначение",917""

 

 

 

 

 

7,"със спец. предназначение",224""

 

 

 

 

 

8,"Горска техника","32"

 

 

 

 

 

9,"Зърнокомбайни","369"

 

 

 

 

 

10,"Самоходни силажокомбайни","23"

 

 

 

 

 

11,"Други самоходни машини","98"

 

 

 

 

 

12,"Машини за сеидба и садене","825"

 

 

 

 

 

13,"Машини за торене и растителна
защита","472"

 

 

 

 

 

14,"Фуражоприбиращи и
фуражопреработващи","828"

 

 

 

 

 

15,"Почвообработващи","2434"

 

 

 

 

 

16,"Сушилни и други","23"

 

 

 

 

 

17,"Зърно и семепочистващи","51"

 

 

 

 

 

18,"Машини за поливане","23"

 

 

 

 

 

19,"Горска техника","318"