одобрен

Регистър на безстопанствени кучета-2018

Уникален идентификатор:  485d2a7f-231a-44a0-ade4-9a7873c89a76

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-02 16:51:19
  • Създаден от: jordanbedrinov
  • Последна промяна: 2019-07-02 16:51:19

Описание на кучето

Дата на манипулация

Населено място

Място на улавяне и връщане

№ на чип

1 Ж,, бялокафяв, 20кг, УМ № 121 2018/04/02 Ботевград бул. България 100237000055369
2 Ж,кафяв, 30кг, 2018/04/04 Ботевград Цар Освободител 100237000055367
УМ № 118
3 Ж, кафяво-черно, 20 кг, УМ № 113 2018/04/04 Ботевград Пътстрой 100237000055365
4 Ж, черно-кафяв, 30 кг, 2018/04/30 Ботевград Градски парк 100237000055364
5 Ж, чернокафяв, 20 кг, УМ № 117 2018/04/03 Ботевград Ул. Иван Шишман 100237000055368
6 М, кафяв, 35кг, УМ №123 2018/04/30 Ботевград Градски парк 100237000055366
7 Ж, св.кафяв, 25 кг, УМ № 145 2018/05/08 Ботевград Освобождение 100237000055363
8 Ж, черно-бял,15кг, УМ № 135 2018/05/09 Ботевград Пл. Саранск 100237000055361
9 М, черно-сиво, 20 кг, УМ № 133 2018/05/11 Ботевград Бул. България 100237000055400
10 М, бял, 30кг, УМ № 125 2018/05/14 Ботевград Пътстрой 100237000055391
11 Ж, черно-кафяв, 25кг, УМ № 148 2018/05/16 Врачеш Основно у-ще 100237000055395
12 Ж, кафяв, 23кг, УМ № 16 2018/04/11 Ботевград Ул.Славейков 100237000046422
13 Ж, кафяв, 23 кг, УМ № 17 2018/04/13 Ботевград ЕПИК 100237000055401
14 Ж, КАФЯВ, 20 КГ, УМ № 18 2018/04/16 Ботевград ЖК „Саранск“ 100237000055408
15 М, КАФЯВ, 10 КГ 2018/04/19 Радотина Център 100237000055407
16 Ж, бял, 25кг, УМ № 19 2018/05/11 Ботевград 100237000055406
17 Ж, черен, 40кг, УМ № 85 2018/08/30 Ботевград Славейков 100237000258648
18 Ж, черен, 40 кг, УМ № 70 2018/08/31 Ботевград Кв.Чаканица 100237000258644
19 Ж, черно-бял,15 кг, УМ № 21 2018/08/24 Ботевград Кв. Изток 100237000258642
20 Ж, кафяв, 30 кг, УМ № 22 2018/08/21 Ботевград, ул. Гурко 100237000258641
21 Ж, 30 кг, УМ № 102 2018/08/06 Ботевград ЖК Саранск 100237000055402
22 Ж, черен, 25 кг, 2018/08/01 Ботевград ОП БКС 100237000055403
23 М, черен, 30 кг, УМ № 138 2018/07/25 Ботевград ЖК „Саранск“ 100237000258672
24 Ж, кафяво-черна, 25 кг, УМ № 50 2018/07/25 Ботевград Болница 100237000258671
25 М, черно-бял, 20 кг, УМ № 134 2018/07/24 Ботевград Р-нт Нептун 100237000258680
26 Ж, черно-кафяв, 40 кг, УМ № 120 2018/07/24 Ботевград ЖК „Саранск“, бл 10 100237000055392
27 Ж, черно-бяла, 20 кг, УМ № 144 2018/07/02 Ботевград Сенсата 100237000055396
28 Ж, черно-кафяв, 20 кг, УМ № 136 2018/06/18 Ботевград ЖК „Саранск“, бл 15 100237000055397
29 М, бяло-черен, 20 кг, УМ № 132 2018/06/14 Ботевград ЖК „Саранск“, бл. 15 100237000055398
30 М, черно-кафяв, 25 кг, УМ № 122 2018/06/06 Ботевград Пл. 20 100237000055399
31 М, бял, 30 кг, УМ № 146 2018/07/06 Ботевград Акад. Ст Романски 2 100237000055394
32 М, черен, 25 кг, УМ № 150 2018/07/26 Ботевград ЖК „Саранск“, бл. 15 100237000258679
33 Ж, черен, 25 кг, УМ № 21 2018/07/19 Ботевград Пл. Саранск 100237000055404
/Летал-16.08.18/
34 М, черен, 25 кг, УМ № 20 2018/07/09 Ботевград Пл. Саранск 100237000055405
35 М, кафяво-черно, 30 кг, УМ № 139 2018/07/31 Ботевград ЖК „Саранск“, бл. 12 100237000258678
36 М, черно-сив, 30 кг, УМ № 141 2018/10/16 Ботевград Акад Ст. Романски 100237000258677
37 М, черно-бял, 20 кг, УМ № 149 2018/10/23 Ботевград Ст. Стамболов 100237000258676
38 М, т.кафяв, 30 кг, УМ № 142 2018/10/29 Ботевград Зах. Стоянов и Ив. Вазов 100237000258675
39 М, бяло.черен, 15 кг, УМ № 147 2018/10/30 Ботевград Център 100237000258673
40 Ж, бяло-черна, 10 кг, УМ № 143 2018/10/31 Ботевград Цар Освободител 18 100237000258674
41 М, св.кафяв, 12 кг, УМ № 119 2018/11/26 Ботевград Пътстрой 100237000076022
42 М, кафяв, 30 кг, УМ №140 2018/11/27 Ботевград Център 100237000076030
43 М, черно-кафяв, УМ № 112 2018/11/26 Ботевград Пътстрой 100237000019822
44 Ж, черен, 38 кг, УМ № 33 2018/09/25 Ботевград Пл. Саранск 100237000258645
45 Ж, бял, 18 кг, УМ № 31 2018/09/25 Ботевград Пл. Саранск 100237000258646
46 Ж, кафяв, 26 кг, УМ № 118 2018/09/13 Ботевград Пл. Саранск 10023700055367
47 Ж, черен, 18 кг, УМ № 36 2018/10/24 Ботевград Сариевски блок 100237000076051
48 Ж, черен, 15 кг, УМ № 34 2018/10/23 Ботевград Пл. Саранск 100237000258650
49 Ж, черно-бял, 27 кг, УМ № 37 2018/10/08 Ботевград Бул. България 100237000258649
50 Ж, 25 кг, УМ № 25 2018/10/05 100237000258648
51 Ж, черно-кафяв, 25 кг, УМ № 104 2018/10/03 100237000258647
52 Ж, черен, 30 кг, УМ № 39 2018/12/11 Ботевград Кв. Изток 100237000076055
РЕГИСТЪР НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
2019Г
Описание на кучето Дата на манипулация Населено място Място на улавяне и връщане № на чип
Ж, бял, 30 кг, УМ № 30 2019/01/18 Ботевград Рила 5 100237000076056