одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ПОДНОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО

Уникален идентификатор:  48ab5e4d-7040-4648-b9ea-6360bc1b501b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 11:53:01
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 11:53:01
Няма информация за показване