одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Пазарджик през 2019 г.

Уникален идентификатор:  48aea1a2-7d9f-4bf5-a1e4-8daf25c98934

Описание:

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Пазарджик през 2019 г.

риосв-пазарджик ФПЧ10

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-11 16:32:27
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-07-11 16:32:27

Данни от лабораторен анализ

Код на пункт Име на пункт Показател Единица Дата I II III IV Макс.СЧ СД
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.01.2019 28
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.01.2019 13
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.01.2019 12.5
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.01.2019 29
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.01.2019 28
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.01.2019 19
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.01.2019 20
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.01.2019 54
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.01.2019 63
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.01.2019 49
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.01.2019 23
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.01.2019 17
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 13.01.2019 54
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 14.01.2019 29
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 15.01.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 16.01.2019 19
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 17.01.2019 62
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 18.01.2019 83
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 19.01.2019 66
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 20.01.2019 43
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 21.01.2019 34
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 22.01.2019 44
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 23.01.2019 45
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 24.01.2019 58
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 25.01.2019 42
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 26.01.2019 21
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 27.01.2019 43
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 28.01.2019 77
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 29.01.2019 71
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 30.01.2019 48
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 31.01.2019 29
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.02.2019 75
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.02.2019 83
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.02.2019 109
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.02.2019 91
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.02.2019 44
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.02.2019 25
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.02.2019 30
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.02.2019 35
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.02.2019 62
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.02.2019 84
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.02.2019 78
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.02.2019 9.8
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 13.02.2019 21
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 14.02.2019 20
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 15.02.2019 21
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 16.02.2019 38
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 17.02.2019 48
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 18.02.2019 47
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 19.02.2019 65
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 20.02.2019 36
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 21.02.2019 35
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 22.02.2019 21
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 23.02.2019 22
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 24.02.2019 26
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 25.02.2019 25
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 26.02.2019 28
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 27.02.2019 37
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 28.02.2019 41
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.03.2019 28
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.03.2019 27
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.03.2019 41
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.03.2019 46
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.03.2019 34
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.03.2019 31
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.03.2019 45
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.03.2019 50
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.03.2019 37
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.03.2019 27
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.03.2019 19
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.03.2019 11.3
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 13.03.2019 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 14.03.2019 28
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 15.03.2019 20
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 16.03.2019 20
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 17.03.2019 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 18.03.2019 32
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 19.03.2019 23
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 20.03.2019 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 21.03.2019 26
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 22.03.2019 30
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 23.03.2019 25
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 24.03.2019 34
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 25.03.2019 31
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 26.03.2019 21
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 27.03.2019 20
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 28.03.2019 38
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 29.03.2019 29
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 30.03.2019 37
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 31.03.2019 30
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.04.2019 26
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.04.2019 31
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.04.2019 35
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.04.2019 34
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.04.2019 35
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.04.2019 33
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.04.2019 42
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.04.2019 32
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.04.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.04.2019 34
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.04.2019 14.4
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.04.2019 11.7
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 13.04.2019 6.3
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 14.04.2019 6.9
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 15.04.2019 18
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 16.04.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 17.04.2019 18
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 18.04.2019 13.8
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 19.04.2019 13.3
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 20.04.2019 32
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 21.04.2019 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 22.04.2019 22
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 23.04.2019 26
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 24.04.2019 31
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 25.04.2019 42
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 26.04.2019 52
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 27.04.2019 27
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 28.04.2019 9
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 29.04.2019 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 30.04.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 01.05.2019 8.7
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 02.05.2019 19
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 03.05.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 04.05.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 05.05.2019 18
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 06.05.2019 10.1
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 07.05.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 08.05.2019 16
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 09.05.2019 20
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 10.05.2019 11.2
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 11.05.2019 9.4
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 12.05.2019 14.2
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 13.05.2019 18
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 14.05.2019 25
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 15.05.2019 23
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 16.05.2019 13.8
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 17.05.2019 17
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 18.05.2019 20
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 19.05.2019 19
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 20.05.2019 16
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 21.05.2019 14.1
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 22.05.2019 11.9
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 23.05.2019 10.9
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 24.05.2019 22
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 25.05.2019 16
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 26.05.2019 15
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 27.05.2019 24
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 28.05.2019 28
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 29.05.2019 21
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 30.05.2019 14.2
BG0047A Пазарджик - РИОСВ PM10 ug/m3 31.05.2019 19