непроверен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юли 2019 г.

Уникален идентификатор:  48b270e9-4124-415b-9207-5a7fa479e0f0

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2019 г.

бюджет община Кула отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-12 11:05:45
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2019-09-12 11:05:45