одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Уникален идентификатор:  48c1120e-bf8e-4b2f-bc2a-420547a052f4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 16:15:01
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 16:15:01

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ В ОБЩИНА СУХИНДОЛ

№ по ред Фирма превозвач Марка на автомобила Регистрационен номер Заповед за разрешение за таксиметров превоз №/дата Холограмен стикер № Срок на разрешението