одобрен

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Уникален идентификатор:  48e50ba5-ad84-413a-a1fc-292b6f8d89fc

ДАМТН средства за измерване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-17 16:26:12
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-17 16:26:12

СПИСЪК НА ЛИЦА, НА КОИТО Е ОТНЕТО ОПРАВОМОЩАНЕТО СЪС ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН (към 29.05.2020 г.)

№ по ред Име, адрес/ седалище Заповед за оправомощаване Заповед за отнемане на оправомощаване
№/дата №/дата
1.   ЕТ ИВАН СТОЯНОВ-СЕРВИЗ-Я, А-О-017/02.07.2015 г. А-19/19.10.2017 г.
гр. София, ул. „Николай Хрелков“ №35
2.   ТЕХЕНЕРГО ЕАД, гр. София, А-О-8/18.04.2016 г. 2050-8/17.04.2018 г.
ул. „Козлодуй“ № 14
3.   БУЛГАРЛАБ ЕООД, гр. Русе, А-О-020/16.07.2015 г. 2050-25/30.10.2019 г.
ул. "Стефан Караджа" № 8