одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 13.01.2020

Уникален идентификатор:  48e70ce0-49ea-4165-9b87-14db3f2b9ab9

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 08:32:45
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-01-14 08:32:45

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 116 179637.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 5705.6
10 xxxx Издръжка 324 184577.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 26486
88 xxxx Средства на разпореждане 4 2731.63
Общо:  471 399138.75
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 57083.3
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2430
Общо:  23 59513.3
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 55.6
10 xxxx Издръжка 2 400
Общо:  3 455.6
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 31790
10 xxxx Издръжка 63 13216.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 800
Общо:  68 45806.33
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 6500
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 1000
10 xxxx Издръжка 20 6006.39
Общо:  27 13506.39
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43 20200
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 11 1560.33
Общо:  55 21910.33
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5430
Общо:  1 5430
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 8300
10 xxxx Издръжка 9 7187.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1680
Общо:  13 17167.13
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 4663.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 50
10 xxxx Издръжка 9 1354.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2777
Общо:  17 8844.6
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 1053.54
10 xxxx Издръжка 16 2692.08
Общо:  21 3745.62
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2500
10 xxxx Издръжка 7 2410.58
Общо:  9 4910.58
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 2530
10 xxxx Издръжка 5 465.73
Общо:  11 2995.73
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 13930
10 xxxx Издръжка 23 9319.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 11233
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3.63
Общо:  32 34485.68
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3580
Общо:  1 3580
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10040
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 4450
10 xxxx Издръжка 9 1014.06
Общо:  17 15504.06
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 31780
10 xxxx Издръжка 59 36649.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 5738
Общо:  72 74167.77
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2540
Общо:  2 2540
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5980
Общо:  1 5980
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7640
10 xxxx Издръжка 31 35690.92
Общо:  32 43330.92
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 11880.77
10 xxxx Издръжка 15 1530.75
88 xxxx Средства на разпореждане 2 298
Общо:  34 13709.52
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 5816.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4258
Общо:  7 10074.86
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 3600
Общо:  7 3600
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 522.29
Общо:  6 522.29
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 628.83
Общо:  5 628.83
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5700
10 xxxx Издръжка 5 729.21
Общо:  6 6429.21