одобрен

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Уникален идентификатор:  48fc66ea-730c-4b59-ae9c-676f5b288096

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-24 16:45:56
  • Създаден от: nikolina_todorova
  • Последна промяна: 2019-09-24 16:45:56
записа на страница

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Име на лечебното заведение Адрес на осъществяване на дейността на лечебното заведение Специаност/Дейност Дата на заличаване Основание за заличаване
община населено място ул./бул. №
ЕТ "Д-Р ПЕНКА ДИМИТРОВА-ИЛИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.26 обща медицина
ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р РОСИЦА ДИНКОВА" Асеновград Червен ТРАКИЯ 33, ет. 2, каб. 4 и 5 обща медицина 2015/07/13 Заповед № 627 на Директора на РЗИ
ЕТ "Д-Р ВАЛЕНТИНА КАРАДАНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград ТРАКИЯ 5, ет. 1, каб. 1 и 2 обща медицина
ЕТ "Д-Р ЛИЛИЯ МАРКОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград ВАСИЛ ЛЕВСКИ 19, ет.1, каб.1 обща медицина
EТ "ДОКТОР ТИМАРЕВА - МАРИЯ ХРИСТОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОБЩА МЕДИЦИНА" Асеновград Асеновград кв.ДОЛНИ ВОДЕН, КАМАРА 2, ет.2, каб.1 и 2 обща медицина
ЕТ "Д-Р ИРЕНА ЯНКОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб. 32, 37, 38 обща медицина
ЕТ "Д-Р НИКОЛАЙ СТОЯНОВ-61-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.27 обща медицина
ЕТ "Д-Р ХРИСТИНА МАНДАЛИЕВА-ПЪЖЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМОЛИЙСКИ 28, ет.3, каб.2 обща медицина
"Д-Р АНТОНИЯ ХАДЖИЕВА – 61 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Асеновград Асеновград АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.29, 37 и 38 обща медицина
"Д-Р ЛИЛИЯ СТАВРЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 2011" ЕООД Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб. 31, 37 и 38 обща медицина
"Д-Р ЕЛЕНА ОТОНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 2017" ЕООД Асеновград Тополово ЦАР КАЛОЯН 59, ет. 1, каб. 6 и 4; община КУКЛЕН, с. ДОБРАЛЪК, БЯЛА ЧЕРКВА 17, ет. 2, каб. 1 и 2; обща медицина
EТ "ДОКТОР НИКОЛА ДИМИТРОВ - НАД - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОБЩА МЕДИЦИНА" Асеновград Асеновград кв. ДОЛНИ ВОДЕН, КАМАРА 2, ет.1, каб.3,4 обща медицина
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.36 обща медицина
ЕТ "Д-Р СЕВЖАН ЧАКЪРОВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб. 30, 37, 38; ВТОРИ АДРЕС - гр. СОФИЯ, район „ОБОРИЩЕ”, ул. „ИСКЪР” № 22, етаж 3, кабинет № 4 обща медицина
"ДОКТОР ЙОРДАН ШОПОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.3, каб.1, ет. 2, каб. 37 и 38 обща медицина
ЕТ "Д-Р ТОДОР САВКОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, каб.31, 37, 38 обща медицина
ЕТ "Д-Р ЕЛЕНА КОЖУХАРОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.28 обща медицина
ЕТ "Д-Р МАРИАНА КЕНДЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.34 обща медицина
ЕТ "Д-Р ЙОРДАНКА БЪРЗИНСКА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.33 обща медицина
ЕТ "Д-Р БОЯНКА КОСТАДИНОВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград кв. ДОЛНО ВОДЕН, ЗДРАВНА СЛУЖБА, ет.1, каб.1 обща медицина
ЕТ "Д-Р ЗЛАТКА СЯРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.26 и 37 обща медицина
ЕТ "Д-Р ДИМИТЪР СИМЕОНОВ-43-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" Асеновград Асеновград АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.27 обща медицина
Показва 1 до 25 от общо 2316 записа