одобрен

Средното годишно рентно плащане 2018

Уникален идентификатор:  4902984d-0bf4-4adc-862a-793d9da3052b

Описание:

Средното годишно рентно плащане 2018 в сила за стопанската 2018-2019г.
Сумите са в лева за НТП.

земеделие СРП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 12:09:53
  • Създаден от: lyuben_petkov_stoyanov
  • Последна промяна: 2019-04-11 12:12:20
  • Последно променил: lyuben_petkov_stoyanov

Община

Землище

ЕКАТТЕ

НТП ниви

НТП ливади

НТП пасища, мери

НТП лозови ТН

НТП овощни ТН

Никопол Асеново 00744 38.00 12.00 10.00 10.00 10.00
Левски Асеновци 00761 40.00 9.00 9.00 42.00 44.00
Левски Аспарухово 00802 40.00 9.00 9.00 42.00 44.00
Долна Митрополия Байкал 02227 36.00 8.00 8.00 21.00 45.00
Никопол Бацова махала 02957 45.00 12.00 10.00 10.00 10.00
Плевен Беглеж 03068 35.00 20.00 13.00 20.00 30.00
Белене Белене 03366 50.00 15.00 9.00 45.00 35.00
Долна Митрополия Биволаре 03993 41.00 8.00 8.00 17.00 13.00
Долна Митрополия Божурица 05013 45.00 8.00 8.00 16.00 15.00
Левски Божурлук 05044 42.00 9.00 9.00 42.00 44.00
Пордим Борислав 05493 45.00 21.00 10.00 32.00 30.00
Плевен Бохот 05921 36.00 8.00 8.00 22.00 20.00
Долна Митрополия Брегаре 06210 35.00 8.00 8.00 30.00 30.00
Кнежа Бреница 06375 50.00 35.00 5.00 30.00 35.00
Гулянци Брест 06402 50.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Червен бряг Бресте 06433 35.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Плевен Брестовец 06495 35.00 8.00 8.00 22.00 30.00
Плевен Бръшляница 06690 38.00 8.00 8.00 25.00 30.00
Плевен Буковлък 06999 40.00 8.00 9.00 22.00 28.00
Левски Българене 07274 42.00 9.00 9.00 35.00 44.00
Долни Дъбник Бъркач 07524 30.00 10.00 10.00 22.00 25.00
Белене Бяла вода 07630 45.00 15.00 9.00 15.00 35.00
Левски Варана 10080 40.00 9.00 9.00 42.00 44.00
Никопол Въбел 12365 39.00 12.00 10.00 25.00 10.00
Пордим Вълчитрън 12601 45.00 23.00 11.00 32.00 34.00
Плевен Върбица 12752 40.00 8.00 9.00 25.00 25.00
Гулянци Гиген 14876 52.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Гулянци Искър 14888 56.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Червен бряг Глава 14934 35.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Долна Митрополия Горна Митрополия 16345 44.00 8.00 8.00 35.00 36.00
Долни Дъбник Горни Дъбник 16537 50.00 10.00 10.00 22.00 43.00
Червен бряг Горник 16540 39.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Плевен Горталово 17258 33.00 8.00 9.00 22.00 20.00
Долна Митрополия Гостиля 17364 42.00 8.00 8.00 50.00 35.00
Долни Дъбник Градина 17470 28.00 10.00 10.00 22.00 20.00
Левски Градище 17556 42.00 9.00 9.00 42.00 44.00
Плевен Гривица 17854 41.00 8.00 9.00 30.00 20.00
Гулянци Гулянци 18099 50.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Никопол Дебово 20314 40.00 12.00 10.00 25.00 25.00
Червен бряг Девенци 20383 30.00 9.00 9.00 10.00 10.00
Белене Деков 20537 42.00 15.00 9.00 15.00 35.00
Долна Митрополия Долна Митрополия 22215 50.00 8.00 8.00 40.00 36.00
Гулянци Долни Вит 22335 45.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Долни Дъбник Долни Дъбник 22407 46.00 10.00 10.00 22.00 43.00
Искър Долни Луковит 22438 50.00 0.00 7.00 30.00 35.00
Никопол Драгаш войвода 23193 39.00 12.00 10.00 10.00 10.00
Гулянци Дъбован 24308 53.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Плевен Дисевица 24935 35.00 8.00 8.00 22.00 20.00
Никопол Евлогиево 27019 41.00 12.00 10.00 10.00 10.00
Кнежа Еница 27509 45.00 30.00 5.00 30.00 35.00
Никопол Жернов 29310 37.00 12.00 10.00 10.00 10.00
Гулянци Загражден 30199 50.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Пордим Згалево 30590 45.00 22.00 10.00 31.00 32.00
Левски Изгрев 32531 42.00 9.00 9.00 35.00 44.00
Пордим Каменец 35780 49.00 20.00 10.00 32.00 32.00
Пордим Катерица 36614 47.00 21.00 10.00 32.00 30.00
Кнежа Кнежа 37376 55.00 45.00 5.00 30.00 35.00
Левски Козар Белене 37647 42.00 9.00 9.00 42.00 44.00
Плевен Коиловци 37856 40.00 8.00 8.00 30.00 25.00
Червен бряг Койнаре 37863 35.00 7.00 7.00 10.00 20.00
Долна Митрополия Комарево 38145 32.00 8.00 8.00 18.00 21.00
Гулянци Крета 39712 40.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Долна Митрополия Крушовене 40195 45.00 8.00 8.00 30.00 38.00
Долни Дъбник Крушовица 40213 55.00 10.00 10.00 22.00 40.00
Белене Кулина вода 40573 42.00 15.00 9.00 15.00 35.00
Плевен Къртожабене 40974 34.00 8.00 8.00 22.00 20.00
Плевен Къшин 41037 33.00 8.00 8.00 22.00 20.00
Кнежа Лазарово 43044 45.00 30.00 5.00 30.00 35.00
Плевен Ласкар 43147 32.00 8.00 9.00 22.00 20.00
Левски Левски 43236 42.00 9.00 9.00 42.00 44.00
Гулянци Ленково 43284 45.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Червен бряг Лепица 43311 35.00 7.00 7.00 10.00 10.00
Никопол Лозица 44152 39.00 12.00 10.00 25.00 10.00
Никопол Любеново 44536 39.00 12.00 10.00 10.00 10.00
Левски Малчика 46841 45.00 9.00 9.00 42.00 50.00
Плевен Мечка 47963 40.00 14.00 9.00 25.00 23.00
Гулянци Милковица 48204 50.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Никопол Муселиево 49415 39.00 12.00 10.00 25.00 25.00
Плевен Николаево 51620 32.00 8.00 9.00 22.00 20.00
Никопол Никопол 51723 38.00 12.00 10.00 25.00 10.00
Никопол Новачене 51932 41.00 12.00 10.00 25.00 10.00
Левски Обнова 53089 45.00 9.00 9.00 35.00 44.00
Пордим Одърне 53446 47.00 22.00 11.00 31.00 34.00
Плевен Опанец 53583 40.00 8.00 8.00 20.00 20.00
Долна Митрополия Ореховица 53655 51.00 8.00 8.00 36.00 41.00
Плевен Пелишат 55765 41.00 8.00 10.00 20.00 20.00
Искър Искър 55782 45.00 35.00 7.00 30.00 35.00
Белене Петокладенци 56085 50.00 15.00 9.00 15.00 35.00
Долни Дъбник Петърница 56201 30.00 10.00 10.00 25.00 25.00
Искър Писарово 56493 50.00 50.00 7.00 30.00 35.00
Плевен Плевен 56722 37.00 8.00 8.00 30.00 30.00
Долна Митрополия Победа 56865 50.00 8.00 8.00 17.00 13.00
Долна Митрополия Подем 57025 40.00 8.00 8.00 18.00 20.00
Пордим Пордим 57772 50.00 23.00 10.00 30.00 34.00
Плевен Радишево 61426 30.00 10.00 8.00 20.00 20.00
Червен бряг Радомирци 61580 37.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Червен бряг Ракита 61950 35.00 7.00 7.00 10.00 10.00
Плевен Ралево 62116 32.00 8.00 9.00 22.00 23.00
Червен бряг Реселец 62503 35.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Долна Митрополия Рибен 62596 49.00 8.00 8.00 41.00 40.00
Червен бряг Рупци 63361 35.00 7.00 7.00 10.00 20.00
Долни Дъбник Садовец 65070 28.00 10.00 10.00 25.00 45.00
Никопол Санадиново 65320 44.00 12.00 10.00 10.00 25.00
Долна Митрополия Славовица 67012 48.00 8.00 8.00 36.00 34.00
Плевен Славяново 67088 44.00 8.00 8.00 30.00 25.00
Гулянци Сомовит 68045 50.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Долна Митрополия Ставерци 68607 38.00 8.00 8.00 39.00 35.00
Искър Староселци 69095 50.00 50.00 7.00 30.00 35.00
Левски Стежерово 69153 42.00 9.00 9.00 35.00 44.00
Червен бряг Сухаче 70281 40.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Белене Татари 72117 50.00 15.00 9.00 15.00 35.00
Червен бряг Телиш 72206 41.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Плевен Тодорово 72566 30.00 8.00 8.00 20.00 23.00
Пордим Тотлебен 72881 45.00 22.00 11.00 30.00 33.00
Левски Трънчовица 73345 39.00 9.00 9.00 35.00 44.00
Долна Митрополия Тръстеник 73359 42.00 8.00 8.00 53.00 41.00
Плевен Тученица 73523 33.00 12.00 8.00 20.00 20.00
Плевен Търнене 73674 35.00 8.00 8.00 22.00 20.00
Червен бряг Червен бряг 80501 35.00 8.00 8.00 10.00 10.00
Никопол Черковица 80697 38.00 12.00 10.00 25.00 25.00
Червен бряг Чомаковци 81551 36.00 5.00 5.00 10.00 10.00
Гулянци Шияково 83394 52.00 7.00 7.00 40.00 40.00
Плевен Ясен 87597 41.00 8.00 8.00 22.00 20.00