одобрен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен към 08.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  4903069c-2ec6-4bd2-a87e-cca9fefa4799

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-08 14:59:23
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2020-01-08 14:59:23
Няма информация за показване