одобрен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен към 08.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  4903069c-2ec6-4bd2-a87e-cca9fefa4799

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-08 14:59:23
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2020-01-08 14:59:23

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ

НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН - към 08.01.2020 г.
Сериен номер Име и фамилия Валидна до:
2 Соня Манчева Хаджиева 01.10.2020 г.
3 Иван Кокошаров пожизнен
4 Фатме Краболи пожизнен
11 Розен Марчев 01.05.2021 г.
13 Мария Бусарова 01.11.2020 г.
16 Красимир Лагадов 01.11.2020 г.
17 Ахмед Алиев Даутов 01.03.2020 г.
20 Ферад Ибраимов Чаушев 01.11.2020 г.
21 Рафет Ибрахим Гадир пожизнен
22 Стойко Ангелов Кюмков пожизнен
23 Фатма Алилова Ряхова пожизнен
24 Нермина Ибраимова Качакова пожизнен
25 Керим Сюлейманов Даутев пожизнен
26 Едис Османов Османов 01.12.2020 г.
27 Ангелина Кузманова Бизьокова 01.02.2021 г.
28 Мехмед Мустафов Гавазов 01.02.2020 г.
29 Неджми Фазлиев Шенгов 01.03.2020 г.
30 Исмаил Мустафов Таиров 01.03.2020 г.
31 Фатмейка Мустафова Асанова 01.04.2020 г.
32 Ахмед Алилов Кескинев пожизнен
33 Джейлян Халил Мустафа 01.04.2021 г.
34 Бейзитка Незимова Купенова 01.05.2020 г.
35 Мустафа Ахмедов Гадиров 01.03.2022 г.
36 Николай Петров Тъпанков 01.06.2020 г.
37 Адиле Юмерова Шенгова 01.05.2022 г.
38 Магдалина Илиева Лешкова пожизнен
39 Иван Вангелов Върбанов 01.04.2022 г.
40 Иванка Борисова Зойкова 01.04.2020 г.
41 Фарие Джевитова Реджепова 01.07.2020 г.
42 Людмил Борисов Николов пожизнен
43 Илиана Страхилова фончева 01.09.2020 г.
44 Марийка Димитрова Гюрнева пожизнен
45 Милан Яворов Качаков пожизнен
46 Денис Асенов Ряхов 01.08.2020 г.
47 Мустафа Мустафов Мусанков пожизнен
48 Димитър Василев Петровичин 01.11.2020 г.
49 Диитрия Ангелова Шикерова 01.12.2022 г.
50 Георги Боянов Илчев пожизнен
51 Феик Джеферов Джалев пожизнен
2020-1 Фатме Ибраим Мемиш пожизнен