одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Уникален идентификатор:  49384ab0-69cb-480d-8120-7523aa004717

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-16 17:03:35
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-06-16 17:03:35

№ по ред

Разрешение за монтаж/ Заповед №/дата

В сила от

В сила до

Наемател /ползвател

ЕИК

Вид РИЕ

Описание РИЕ

Площ кв. м

Местонахождение (населено място, адрес)

Квартал

УПИ/ПИ

Вид на имота, на чиято територия е разположен РИЕ