одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  4996f8f7-32f2-4759-af80-c74d3cade223

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 17:52:54
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 17:52:54