одобрен

Регистър на специализираните институции и социални услуги в общността в община Златарица към 01.09.2019 г.

Уникален идентификатор:  4a1320ca-db68-49a7-a489-0bbeec520455

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-30 08:57:46
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-09-30 08:57:46

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността в община Златарица към 01.09.2019г.

№ по ред име на услугата Адрес, телефон за връзка Ръководство (позиция, имена) Капацитет на услугата обслужвани лица към момента Източник на финансиране
2 ДСХ "Донка Паприкова" гр. Златарица ул. "0615 3 55 58 Директор - М. Г. 26 26 ДДД
1 ЦНСТ "Вяра, Надежда и Любов" гр. Златарица ул. "0615 3 50 00 Директор - А. Г. 15 8 ДДД
3 Домашен социален патронаж гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №1 - 0615 3 54 48 Управител ЗСУ и ДД - инж. В. Ч. 58 4 местна дейност
4 Предоставяне на лична помощ гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №22, 0615 3 54 20 Н. Ч. - гл. сп. "ОЗ и СД" според подадени заявления от потребители отговарящи на изискванията на ЗЛП 7 АСП, НОИ /от ЧП на потребителя/
5 Личен асистент гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №22, 0615 3 54 20 Н. Ч. - гл. сп. "ОЗ и СД" според свободни часове 72 АСП
6 "Топъл обяд" гр. Златарица ул. "Ст. Попстоянов" №22, 0615 3 54 20 В. Г. - Ръководител проект 100 100 АСП
Изготвил: Н. Ч. - гл. сп. "ОЗ и СД"