одобрен

Регистър на военните паметници в Област Стара Загора

Уникален идентификатор:  4a275d87-3a65-43a2-9317-9e8f54ea6edb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-25 14:00:27
  • Създаден от: mariya_aleksieva
  • Последна промяна: 2020-06-25 14:00:27