одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2017 г. г

Уникален идентификатор:  4a39269e-7608-44ed-8b83-de3f451d1c56

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2017 г. г

строителство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-10 19:00:59
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-12-10 19:00:59
Няма информация за показване