одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ

Уникален идентификатор:  4a60b364-ebe6-4988-be44-1ec4733ca930

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 09:37:21
  • Създаден от: nadezhda_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-09-25 09:37:21

№ по ред

Вид на лечебното заведение Адрес Директор / Управител

Телефони за връзка

1 „МБАЛ – Пазарджик” АД гр. Пазарджик - ул.”Болнична”№15 изпълнителен директор д-р Васил Вълчев 034/408 666 секретар 034/408 600 централа
2 “МБАЛ – Хигия” АД гр. Пазарджик – ул.”Св.Иван Рилски”№3 прокурист д-р Цветелина Спиридонова, д.м. 034/44 52 72 регистратура
3 „МБАЛ Ескулап” ООД гр. Пазарджик – ул.”Св.Архангел”№19 А управител д-р Кузман Николов 034/44 32 48 -регистратура 034/44 03 48 -регистратура
4 УМБАЛ „Пълмед”ООД гр. Пловдив ул.”Перущица”№1А, управител-д-р Иван Маджаров Медицинска структура "Здраве" гр.Пазарджик ул."Константин Величков" №50 управители - д-р Цветанка Лепарова и д-р Мариана Динкова. 034/406-140 управител 034/406-150 регистратура
5 МБАЛ „Хигия - Север” ООД гр. Пазарджик – ул.”Свобода”№17 управител д-р Цветелина Спиридонова, д.м. 034/44 69 35- регистратура 034/44 69 36- регистратура
6 МБАЛ „Проф. Димитър Ранев”ООД гр. Пещера ул.”Д-р П.Цикалов”№42 и 2-ри адрес в гр.Пещера ул.”Н.Чипев”№1 управител д-р Стоил Апостолов 0350/6-20-21 управител 0899 999 800 - регистратура
7 „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр. Велинград – бул."Съединение”№49 управител д-р Жеко Чешмеджиев 0893 663 210 - регистратура
8 „МБАЛ Здраве-Велинград” ЕООД гр. Велинград - бул.”Съединение”№49 управител д-р Т. Ушев 0359 -5-66-10 - регистратура 0359 -5-65-10 - регистратура
9 „МБАЛ – Уни хоспитал” ООД гр. Панагюрище – ул.”Г.Бенковски”№100 д-р Красимира Чачова-Ранчева 0357/8-85-81-регистратура 0357/8-85-16-секретарка 0357/8-85-44-управител
10 „СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания - Пазарджик”ЕООД гр.Пазарджик ул.”Болнична”№15 управител д-р Румен Аврамов 034-44 19 16 регистратура
11 Държавна психиатрична болница гр.Пазарджик гр.Пазарджик ул.”Болнична”№28 директор д-р Дора Атанасова 034/448812 регистратура
12 “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмо-фтизиатрични заболявания „Света Петка Българска”” ЕООД гр. Велинград местност “4-ти километър” управител д-р Цветан Дафов 0359/5-32-73 централа 0359/5-32-73/вътр.114-секретарка
13 “Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД - филиал гр. Велинград, ул.”Гоце Делчев”№38 управител д-р Илза Попова 0359/5 33 59 регистратура
14 “Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация -Вита” ЕООД гр. Велинград ул.”Пушкин”№2 управител д-р Ангел Пеев 0359/5-21-59 факс 0359/5-24-38 регистратура 0359/2-24-38 регистратура