одобрен

SEBRA_27.11.19

Уникален идентификатор:  4aaa2236-ff07-4cfb-ad06-de28b2df780c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-28 14:00:19
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-11-28 14:00:19

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 227 1947186.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 149 27042.52
10 xxxx Издръжка 162 96422.86
18 xxxx Други разходи 3 14573.28
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 3779.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 44451
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 9013.05
88 xxxx Средства на разпореждане 10 3042.11
90 xxxx Възстановени приходи 3 3697.24
Общо: 563 2149208.05
По бюджетни организации
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 662
90 xxxx Възстановени приходи 1 1424.39
Общо: 6 2086.39
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 6099.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 6426
90 xxxx Възстановени приходи 2 2272.85
Общо: 10 14798.37
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 45679.98
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 220
10 xxxx Издръжка 4 621.03
Общо: 7 46521.01
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 46130.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 848.22
10 xxxx Издръжка 4 6774.83
Общо: 13 53753.52
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 44598.58
10 xxxx Издръжка 6 4746.75
Общо: 7 49345.33
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 37433.15
Общо: 1 37433.15
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 530.72
Общо: 2 530.72
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10307.7
Общо: 1 10307.7
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 924
Общо: 3 924
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 42934.66
Общо: 1 42934.66
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1130
Общо: 2 1130
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 34360.43
10 xxxx Издръжка 3 560
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 71.22
Общо: 5 34991.65
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 41915.72
10 xxxx Издръжка 18 3417.46
18 xxxx Други разходи 1 5
Общо: 20 45338.18
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 40626.87
10 xxxx Издръжка 3 2863
Общо: 4 43489.87
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 31007.98
10 xxxx Издръжка 2 207.2
Общо: 5 31215.18
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 53021.93
10 xxxx Издръжка 2 1450.87
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 37665
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 6 92173.8
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 75729.33
10 xxxx Издръжка 1 900
Общо: 2 76629.33
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54870.22
Общо: 1 54870.22
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 534
Общо: 1 534
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 51248.77
10 xxxx Издръжка 1 374.4
Общо: 3 51623.17
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 42724.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 3 42760.43
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 380
Общо: 2 380
ИАГ ( 022100**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 175 823232.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 93 19366.68
10 xxxx Издръжка 30 14511.55
Общо: 298 857110.51
БАБХ ( 022250**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 20345.76
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 3779.1
Общо: 12 24124.86
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 5072.06
18 xxxx Други разходи 1 14534
Общо: 22 19606.06
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 7035.51
Общо: 12 7035.51
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28 472819.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 49 6607.62
10 xxxx Издръжка 1 5.99
Общо: 78 479433.48
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 4931.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 2443.83
Общо: 18 7375
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 10 3042.11
Общо: 10 3042.11
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2037.34
Общо: 3 2037.34
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2714.37
Общо: 2 2714.37
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6137.85
18 xxxx Други разходи 1 34.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6786
Общо: 3 12958.13
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )