одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП в община Сливен

Уникален идентификатор:  4adf5885-319a-4927-85d8-e2839b1b47e7

Описание:

Регистър на издадените административни актове за изработване на устройствени планове и на измененията им и Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП в община Сливен - актуален към 25.03.2019 г.

административни актове издадени одобрени пуп

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-25 12:04:26
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-25 13:04:26
  • Последно променил: maya_cherninkova

Населено място/ местност, землище

Квартал

УПИ/ имот

Идентификатор

вид ПУП

Допускане за изработване

Одобряване

Дата влязло в сила

ПРЗ ПЗ ПР РУП Парц. план Заповед №/ Решение на ОбС Дата Заповед №/ Решение на ОбС Дата
1 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.208 III, V-273 ПРЗ №463 2012/10/18 РД 15- 2417 2017/10/20 2017/11/06
2 м. "Мараша", з- ще с. Горно Александрово, Общ.Сливен ПИ 000601 пътна връзка ПП №1721 2015/03/26 №1000 2017/12/14 2018/02/16
3 кв. "Ново село" - север , гр. Сливен кв.371 X РД 15- 1977 2015/09/10 РД 15- 28 2018/01/08 2018/04/10
4 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.697 XI-138,139;XII-136,137; XIII-135 от ос т.256 и о.т 2916 ПРЗ доп.гл.арх 2016/04/04 РД 15- 325 2017/03/02 2017/05/29
5 Спортен парк "Юнак", гр. Сливен кв.717, 676 I, II ПРЗ предп. Гл. арх. 2016/06/02 №560 2017/01/26 2017/03/27
6 кв. Речица, гр. Сливен кв.60 IV-368 ПРЗ виза 2016/06/21 РД 15- 85 2017/01/09 2018/08/24
7 м. "Стойкова бахча", с. Ичера, Общ.Сливен НУПИ 32915.70.454 ПЗ №306 2016/06/30 РД 15- 1226 2018/05/08 2018/07/18
8 кв. "Ново село" - юг , гр. Сливен кв.432 V ВИЗА 2016/07/26 РД 15- 636 2017/05/03 2017/06/01
9 м. "Джинджи чифлик", зем. с. Самуилово, община Сливен от №000404 до №051035 водопровод ПП №390 2016/08/31 №556 2017/01/26 2017/03/27
10 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.52 II-191,195 ; XVIII-194 ПРЗ виза 2016/09/12 РД 15- 140 2017/01/19 2017/02/21
11 кв. "Ново село" - юг , гр. Сливен кв.434 VIII, IX, X ПЗ РД 15- 2016/09/14 РД 15- 261 2017/02/21 2017/03/24
12 м. "Сливенски кър", зем. гр. Сливен ПИ 67338.53.34 до 67338.53.37 водопровод ПП №426 2016/09/29 №557 2017/01/26 2017/03/27
13 м. "Япраклий", зем. с. Злати Войвода, община Сливен ПИ 30990.29.253 водопровод ПП №425 2016/09/29 №558 2017/01/26 2017/03/27
14 кв. Речица, гр. Сливен кв.86 V-281, XXI-291 ПРЗ виза 2016/10/19 РД 15- 179 2017/01/27 2018/08/24
15 м. "Гючмя", зем. с. Гергевец, община Сливен №053009 ПП №469 2016/11/17 №586 2017/02/22 2017/05/02
16 м. "Дюзлюка, Чуката", зем. с. Гавраилово, община Сливен ПИ 14275.65.630 ПП №470 2016/11/17 №587 2017/02/22 2017/05/02
17 м. "Мешата", зем. с. Мечкарево, община Сливен ПИ 47980.28.11 ПЗ №475 2016/11/17 №1204 2018/06/21
18 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.20 XXX-394 ПР предп. Гл. арх. 2016/11/28 РД 15- 2344 2017/10/11 2017/10/31
19 кв. Речица, гр. Сливен кв.109 IV ПРЗ доп. от гл. арх. 2016/12/08 РД 15- 700 2017/05/18 2017/06/16
21 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.19 II, XIV ПРЗ предп. Гл. арх. 2016/12/21 РД 15- 456 2017/03/24 2017/04/18
22 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.23 III, XXVI ПРЗ предп. Гл. арх. 2017/01/10 РД 15- 296 2017/12/01 2017/12/22
23 ЦГЧ, гр. Сливен кв.118 I-79, II-78 , IX-80 ПР предп. Гл. арх. 2017/01/24 РД 15- 272 2017/02/22 2017/04/11
27 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.22а LII, LXXVI ПР предп. Гл. арх. 2017/01/24 РД 15- 2033 2017/08/21 2017/09/15
20 м. "Башчардак", м."Дерен дере", общ. Сливен от ПИ 67338.436.377 до 67338.32.39 ПП №555 2017/01/26
28 кв. Речица, гр. Сливен кв.46 IV-150, V-149 виза 2017/02/09 РД 15- 2149 2017/09/05 2018/08/24
29 ЦГЧ, гр. Сливен кв. 133 XXIII-250, XXII-209, XXV-212 ПИ 67338.513.250 ПЗ РД 15- 234 2017/02/14 РД 15- 2295 2017/10/03 2017/12/19
24 с. Чокоба, общ. Сливен кв. 53 IX, X, XI,XII ПЗ ПР РД 15- 259 2017/02/21
30 с. Драгоданово, общ. Сливен кв. 4 XII- 52 ПЗ ПР РД 15- 258 2017/02/21 РД- 15- 2150 2017/09/05 2017/11/03
25 м. "Къра", з- ще с. Сотиря. Общ.Сливен №001048 ПЗ №589 2017/02/23
26 м. "Шекерджата", з- ще гр. Сливен, Общ.Сливен ПИ 67338.152.2 ПЗ №588 2017/02/23
31 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.69 ПИ 67338.406.199 ПРЗ РД 15- 291 2017/02/24 РД- 15- 334 2017/03/06 2017/03/20
32 м. "Аркара коруч", з- ще гр. Сливен. Общ.Сливен ПИ 67338.98.31 ПЗ ПР РД 15- 386 2017/03/15 РД- 15- 862 2017/06/09 2017/06/26
33 м. "Среди дол", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.36 ПИ 67338.404.60 ПЗ ПР РД 15- 384 2017/03/15 РД- 15- 1767 2017/08/04 2017/09/15
34 кв. "Република", гр. Сливен кв.321 X- 6528 и XI- 6527,6529 ПИ 67338.516.159, ПИ 67338.516.160 ПР РД 15- 383 2017/03/15 РД 15- 1955 2018/07/09 2018/09/20
36 с. Тополчане, общ. Сливен кв.46 XII- 421 и XIII- 422 ПРЗ РД 15- 382 2017/03/15 РД- 15- 702 2017/05/18 2017/06/20
37 м. "Погребите", СО " Изгрев", гр. Сливен кв.509 I- 4023 ПЗ ПР РД 15- 385 2017/03/15 РД- 15- 660 2017/05/10 2017/05/25
35 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.375 XVI- 162 и XV- 163 ПР РД 15- 443 2017/03/23
38 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.215 IV и V- 273 ПРЗ РД 15- 444 2017/03/23 РД 15- 2417 2017/10/20 2017/12/28
39 м. "Гюргюнлюка", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.458 №5267 ПИ 67338.421.142 ПЗ ПР РД 15- 442 2017/03/23 РД- 15- 1412 2017/07/10 2017/07/24
40 с. Крушаре, общ. Сливен кв.28 V- 253 ПЗ ПР РД 15- 458 2017/03/27 РД- 15- 455 2017/03/24 2017/04/11
41 м. "Чобанка", з- ще гр. Сливен, Общ.Сливен ПИ 67338.107.68 ПЗ №632 2017/03/30 РД- 15- 811 2017/06/07 2017/06/22
42 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.46.19 ПЗ №631 2017/03/30 РД- 15- 1443 2017/07/17 2017/08/14
44 м. "Емишан", з- ще с. Новачево, Общ.Сливен №007023 ПЗ №630 2017/03/30 РД- 15- 1568 2018/06/12 2018/06/12
45 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.48.50 водопровод ПП №635 2017/03/30 №857 2017/09/28 2018/07/23
43 с. Градско, общ. Сливен №200012 ПЗ РД 15- 500 2017/04/05
46 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.71 №296 ПИ 67338.406.296 ПЗ ПР РД 15- 502 2017/04/05 РД- 15- 1785 2017/08/09 2017/09/01
47 с. Панаретовци, общ. Сливен №196050 ПЗ РД 15- 501 2017/04/05 РД- 15- 2034 2017/08/21 2017/09/11
48 ЦГЧ, гр. Сливен кв.120 IV-21, V-20 ПРЗ РД 15- 560 2017/04/18 РД 15- 488 2018/03/22 2018/06/07
49 с. Крушаре, общ. Сливен кв.80 IV, III ПР РД 15- 558 2017/04/18 РД 15- 472 2018/03/20 2018/05/08
51 кв. "Ново село" - юг , гр. Сливен кв.435 VIII, XIII -> VIII РД 15- 589 2017/04/24 РД 15- 701 2017/05/18 2017/06/05
50 м. "Кисело тръне", з- ще с. Блатец. Общ.Сливен №031060 ПЗ №668 2017/04/27
52 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.75 VI- 32 ПИ 67338.606.32 ПР РД 15- 606 2017/04/27 РД- 15- 1318 2017/06/23 2017/07/14
53 кв. "Даме Груев", гр. Сливен кв.486 VI и V ПР РД 15- 607 2017/04/27 РД- 15- 1764 2017/08/04 2017/08/22
54 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.44.2 ПЗ №669 2017/04/27 РД- 15- 78 2018/01/11 2018/03/21
55 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.48.52 ПЗ РД 15- 622 2017/04/28 РД- 15- 812 2017/06/07 2017/06/22
56 с. Сотиря, общ. Сливен кв.37 I- 275 ПР РД 15- 623 2017/04/28 РД- 15- 2160 2017/06/21 2017/07/26
58 м. "Андреева чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.54 №2726 ПИ 67338.405.99 ПЗ ПР РД 15- 630 2017/05/02 РД- 15- 1913 2017/08/11 2017/09/25
59 м. "Дълбоки дол", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.312 №4425 ПИ 67338.412.74 ПЗ ПР РД 15- 631 2017/05/02 РД- 15- 1766 2017/08/04 2017/08/30
63 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.292 №2579 ПИ 67338.419.160 ПЗ ПР РД 15- 629 2017/05/02 РД- 15- 1789 2017/08/09 2017/09/25
64 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.273 №2232 ПИ 67338.417.184 ПЗ ПР РД 15- 632 2017/05/02 РД- 15- 1410 2017/07/10 2017/07/25
57 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.63 №9253 ПИ 67338.406.323 ПЗ ПР РД 15- 645 2017/05/05
60 м. "Градището", СО "Изгрев" , гр. Сливен кв.18 №1031 ПИ 67338.403.133 ПЗ ПР РД 15- 695 2017/05/17
66 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.289 №2534, №9290 ПИ 67338.419.18, ПИ 67338.419.19 ПЗ ПР РД 15- 693 2017/05/17 РД- 15- 1411 2017/07/10 2017/07/28
67 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.285 №2507 ПИ 67338.419.87 ПЗ ПР РД 15- 694 2017/05/17 РД- 15- 1768 2017/08/04 2017/08/18
68 с. Николаево, общ. Сливен кв.15 IX ПР РД 15- 691 2017/05/17 РД- 15- 2195 2017/09/15 2018/02/05
61 с. Блатец. Общ.Сливен №100006 ПЗ РД 15- 743 2017/05/26
62 м. "Хисарлъка", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.14 №1372 ПИ 67338.401.332 ПЗ ПР РД 15- 742 2017/05/26
65 с. Селиминово, общ. Сливен №000100, №000198 ПЗ №710 2017/05/30
73 зем. кв. Речица, Общ.Сливен ел кабел от ПИ 67338.845.38 до 67338.845.36 ПП №711 2017/05/30 №956 2017/12/14 2018/02/16
77 м. "Казалча", з- ще с.Глуфишево, Общ.Сливен №000150 ПЗ №716 2017/05/30 №955 2017/12/14 2018/02/16
69 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.291 №2616 ПИ 67338.419.214 ПЗ ПР РД 15- 867 2017/06/09
70 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.470 №5638, №5640 ПИ 67338.408.215, ПИ 67338.408.216 ПЗ ПР РД 15- 863 2017/06/09
71 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.72 №2787 ПИ 67338.406.342 ПЗ ПР РД 15- 866 2017/06/09
72 с. Струпец, общ. Сливен кв.1 XI- 124 и XII- 124 ПЗ ПР РД 15- 864 2017/06/09
78 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.74 №4366 ПИ 67338.406.507 ПЗ ПР РД 15- 868 2017/06/09 РД- 15- 2071 2017/08/24 2017/09/15
80 с. Бяла, общ. Сливен кв.22 I- 175, XV- 175, II- 177 ПЗ ПР РД 15- 869 2017/06/09 РД- 15- 2346 2017/10/13 2017/11/06
81 с. Сотиря, общ. Сливен кв.22 I- 185, II- 185 ПЗ ПР РД 15- 865 2017/06/09 РД- 15- 2392 2017/10/16 2017/11/06
74 ЦГЧ, гр. Сливен кв.158 №5442 ПИ 67338.531.123, 124, 118 ПЗ ПР РД 15- 1212 2017/06/21
75 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.96 XIII- 77 ПЗ ПР РД 15- 1236 2017/06/21
84 с. Сотиря, общ. Сливен кв.26 IV ПР РД 15- 1213 2017/06/21 РД- 15- 2347 2017/10/13 2017/11/03
76 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.93 VI- 78 ПР РД 15- 1344 2017/06/28
79 с. Раково, общ. Сливен кв.7 VIII- 64, IX- 65, X- 65, XI- 64 ПЗ ПР РД 15- 1356 2017/06/29
88 с. Бинкос, общ. Сливен кв.19 XIII- 164 ПЗ ПР РД 15- 1355 2017/06/29 РД- 15- 2069 2017/08/24 2017/09/11
89 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен от ПИ 67338.8.59 до 67338.48.13 водопровод ПП №749 2017/06/29 №883 2017/10/17 2017/12/11
82 с. Старо село, общ. Сливен кв.27 VI- 158, VII- 158 ПР РД 15- 1415 2017/07/10
83 с. Крушаре, общ. Сливен кв.69 XI- 491, XII- 491, XIII- 492 ПР РД 15- 1414 2017/07/10
90 ЦГЧ, гр. Сливен кв.128 IV- 88,89 и XI- 10 ПР РД 15- 1417 2017/07/10 РД 15- 2583 2017/11/13 2018/01/31
92 с. Мечкарево, общ. Сливен кв.9 XV- 64 ПР РД 15- 1416 2017/07/10 РД- 15- 2112 2017/08/28 2017/09/12
85 с. Блатец, общ. Сливен- стопански двор "Север" №100004 ПЗ РД 15- 1441 2017/07/17
86 м. "Хисарлъка", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.14 №№1375, 1374,,1373 ПИ 67338.401.307, 308, 309 ПЗ ПР РД 15- 1440 2017/07/17
98 с. Камен, общ. Сливен кв.16 XIII- 278, XIV- 278 ПР РД 15- 1442 2017/07/17 РД- 15- 2511 2017/11/02 2017/11/17
87 с. Тополчане, общ. Сливен кв.6 VI- 69 ПЗ ПР РД 15- 1483 2017/07/25 2018/08/31
99 с. Стара река, общ. Сливен кв.38 IV- 369, V- 370 ПР РД 15- 1482 2017/07/25 РД- 15- 2256 2017/09/27 2017/11/01
91 зем. с.Ступец, Общ.Сливен №061044 ПЗ №778 2017/07/27
100 м. "Адата", зем. с. Ковачите, община Сливен ПИ 37530.11.328 до 37530.11.37 водопровод ПП №779 2017/07/27 №957 2017/12/14 2018/02/16
103 м. "Аркара коруч", з- ще гр. Сливен, Общ.Сливен ел кабел от ПИ 67338.98.42 до 67338.98.47 ПП №780 2017/07/27 №954 2017/12/14 2018/02/16
93 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.420 IV ПР РД 15- 1701 2017/07/31
104 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.381 XVI ПР РД 15- 1702 2017/07/31 РД 15- 2526 2017/11/06 2017/11/29
94 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.201 №2054 ПИ 67338.417.4 ПЗ ПР РД 15- 1784 2017/08/08
95 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.209 №№1873, 1875 ПИ 67338.416.26, ПИ 67338.416.33 ПЗ ПР РД 15- 1783 2017/08/08
96 м. "Моллова гора", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.472 №5597 ПИ 67338.408.146 ПЗ ПР РД 15- 1782 2017/08/08
97 кв. "Промишлена зона- запад", гр. Сливен кв.4 I ПИ 67338.601.239 ПР РД 15- 1781 2017/08/08
109 ЦГЧ, бул. "Хаджи Димитър"/ между бл.37 и бл.39/ кв.527 III ПИ 67338.552.37.2 РУП РД 15- 1925 2017/08/14 РД 15- 629 2018/04/13 2018/06/27
101 м. "Среди дол", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.37 №1728 ПИ 67338.404.342 ПРЗ РД 15- 2110 2017/08/28
102 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.204 XIV- 213/ допустимо XIII- 214,215/ ПЗ РД 15- 2108 2017/08/28
110 кв. "Даме Груев", гр. Сливен кв.484 VII ПР РД 15- 2107 2017/08/28 РД- 15- 2183 2017/09/12 2018/10/12
111 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.429 XXIV- 7, XXV- 6 ПЗ РД 15- 2109 2017/08/28 РД 15- 2849 2017/12/19 2018/02/01
112 м. "Пелениката", з-ще с. Блатец, общ. Сливен №000428,040081, 040082,000232,040083 ПЗ №825 2017/08/31 №1169 2018/05/31 2018/07/31
105 с. Ж. Войвода, общ. Сливен кв.67 III-518 ПР РД 15- 2170 2017/09/08
106 м. "Хисарлъка", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.14 II-1355, III-1355 ПИ 67338.401.382, 67338.401.383 ПР РД 15- 2169 2017/09/08
107 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.236 ПИ 67338.416.321, 67338.416.318 ПРЗ РД 15- 2168 2017/09/08
108 кв. " Промишлена зона " , гр. Сливен кв.22 VI ПИ 67338.603.387 ПР РД 15- 2167 2017/09/08
117 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.22 LXXXVII, LXXXIX ПР РД 15- 2167 2017/09/08 РД 15- 617 2018/04/11 2018/05/03
119 с. Камен, общ. Сливен кв.18 VIII ПР РД 15- 2166 2017/09/08 РД- 15- 2529 2017/11/06 2017/11/22
113 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.260 №3576, №3517 ПИ 67338.418.221 ПРЗ РД 15- 2244 2017/09/26
114 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.291 №9393 ПИ 67338.419.204 ПРЗ РД 15- 2246 2017/09/26
115 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.352 №3050 ПИ 67338.413.36 ПРЗ РД 15- 2247 2017/09/26
116 м. "Моллова гора", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.482 №6550 ПИ 67338.407.8 ПРЗ РД 15- 2248 2017/09/26
120 гр. Кермен, общ. Сливен кв.72 X-718, XI-718 ПР РД 15- 2245 2017/09/26 РД- 15- 2528 2017/11/06 2017/11/22
121 гр. Кермен, общ. Сливен кв.62 V-404, VIII-401 ПР РД 15- 2243 2017/09/26 РД- 15- 131 2018/01/18 2018/02/06
122 зем. кв. Речица, гр. Сливен ПИ 67338.835.52, 67338.835.54, 67338.835.55, 67338.835.34, 67338.835.73 ПЗ РД 15- 2242 2017/09/26 РД 15- 1954 2018/07/09 2018/09/20
118 кв. " Промишлена зона " , гр. Сливен кв.22a XXIII, XXXII, XXXIV, LIII, LXXVII , LV ПЗ РД 15- 2261 2017/09/27
123 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.189 II ПРЗ РД 15- 2260 2017/09/27 РД 15- 2711 2017/12/01 2017/07/07
125 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.22а LII, , XXIII, XXXIV, LIII, LXXVII, LV ПЗ РД 15- 2261 2017/09/27 РД 15- 2781 2017/12/11 2017/12/28
130 м. "Казалча", з- ще с.Глуфишево, Общ.Сливен №001381 ПЗ №855 2017/09/28 №955 2017/12/14
131 м. "Бармука", з-ще гр. Сливен, Общ.Сливен ел кабел ПИ 67338.302.134 ПП №856 2017/09/28 №1163 2018/05/31 2018/07/23
132 м. "Къра", з-ще кв. Речица, гр. Сливен ПИ 67338.834.84 ПП №854 2017/09/28 №1201 2018/06/21 2018/08/17
124 кв. " Промишлена зона " , гр. Сливен кв.28 V, VII, VIII ПИ 67338.605.354, 67338.605.322, 67338.605.348 ПР РД 15- 2325 2017/10/09
136 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.28 ПР РД 15- 2325 2017/10/09 РД 15- 616 2018/04/11 2018/04/27
126 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.205 ПИ 67338.416.188 ПРЗ РД 15- 2327 2017/10/10
127 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.209 №1930 ПИ 67338.416.425, 67338.416.63 ПРЗ РД 15- 2328 2017/10/10
128 кв. "Даме Груев", гр. Сливен кв.487 I ПР РД 15- 2329 2017/10/10
129 кв. "Даме Груев", гр. Сливен кв.487 VIII-223 ПР РД 15- 2330 2017/10/10
137 м. "Мандрата", з-ще с.Камен, община Сливен №026218 ПЗ РД 15- 2331 2017/10/10 РД 15- 255 2018/02/12 2018/03/30
133 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.204 ПИ 67338.416.242, 67338.416.243, 67338.416.244 ПРЗ РД 15- 2352 2017/10/13
134 с. Злати Войвода, общ. Сливен кв.5 I-15 ПР РД 15- 2355 2017/10/13
135 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.39.3 ПЗ РД 15- 2351 2017/10/13
138 кв. Речица, гр. Сливен кв.28 XIV-51,52 , X-54 ПРЗ РД 15- 2354 2017/10/13 РД 15- 29 2018/01/08 2018/01/24
147 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.81 II-124 ПЗ РД 15- 2353 2017/10/13 РД 15- 2881 2017/12/22 2018/02/19
148 ЦГЧ, гр. Сливен кв.152 VI ПР РД 15- 2356 2017/10/13 РД 15- 1974 2018/07/11 2018/10/04
139 м. "Гробищата", з- ще с. Чинтулово, Общ.Сливен ПИ 81387.12.5 , 81387.12.9 ПЗ №880 2017/10/17
140 з-ще с. Селиминово , общ. Сливен №000156 до №000025 ПП №881 2017/10/17
156 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.48.23 ПЗ №879 2017/10/17 РД 15- 252 2018/02/09 2018/03/12
167 м. " Юрта ", з-ще с. Сотиря , общ. Сливен ПИ 67117.11.6635 ПП №882 2017/10/17 №1000 2018/01/25 2018/03/20
168 зем. с. Селиминово, общ. Сливен от №000156 до №000025 ел. кабел ПП №881 2017/10/17 №1030 2018/02/22 2018/04/23
141 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.356 X-109 ПЗ РД 15- 2398 2017/10/18
142 с. Тополчане, общ. Сливен кв.55 I-648, II-648, III-648 ПР РД 15- 2468 2017/10/27
143 с. Раково, общ. Сливен №000224 ПЗ РД 15- 2467 2017/10/27
144 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.206 IV-202 ПИ 67338.416.201, 67338.416.202 ПРЗ РД 15- 2466 2017/10/27
145 кв. "Сини камъни" , гр. Сливен кв.599 V, VIII ПЗ РД 15- 2465 2017/10/27
146 кв. "Даме Груев", гр. Сливен кв.480 I ПЗ РД 15- 2464 2017/10/27
149 ЦГЧ, гр. Сливен кв.281 IV-23,25 ПР РД 15- 2514 2017/11/02
150 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.63 ПИ 67338.406.322 ПРЗ РД 15- 2517 2017/11/02
151 с. Чинтулово, общ. Сливен кв.1 I-10, II-11 ПР РД 15- 2520 2017/11/02
169 с. Ж. Войвода, общ. Сливен кв.35 I ПР РД 15- 2518 2017/11/02 РД- 15- 2813 2017/12/14 2018/01/05
174 с. Николаево, общ. Сливен кв.13 X-140, VIII-142 ПР РД 15- 2519 2017/11/02 РД- 15- 660 2018/04/20 2018/05/23
152 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.60 III-41 ПИ 67338.406.41, 67338.406.43 ПРЗ РД 15- 2549 2017/11/08
153 ЦГЧ, гр. Сливен кв.150 I ПРЗ РД 15- 2550 2017/11/08
154 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.438 I ПР РД 15- 2562 2017/11/09
155 с. Новачево, община Сливен №000120 ПЗ РД 15- 2563 2017/11/09
157 м. "Касъмово", з- ще с. Чинтулово, Общ.Сливен ПИ 81387.4.8 ПЗ №913 2017/11/16
175 м. "Султанка", з- ще с. Панаретовци, Общ.Сливен №020016 ПЗ №912 2017/11/16 №1074 2018/03/29 2018/02/09
158 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.59 ПИ 67338.406.24, 67338.406.25 ПРЗ РД 15- 2664 2017/11/24
159 м. "Кироолу", СО "Кироолу", гр. Сливен кв.105 ПИ 67338.439.82 ПРЗ РД 15- 2665 2017/11/24
160 с. Сотиря, общ. Сливен №000096 ПЗ РД 15- 2666 2017/11/24
161 кв. Речица, гр. Сливен кв.20 VIII-432 ПР РД 15- 2667 2017/11/24
176 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.10a XIII ПРЗ предп. Гл. арх. 2017/11/27 РД 15- 473 2017/03/29 2017/04/18
162 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.71 ПИ 67338.406.281, 67338.406.282, 67338.406.284 ПРЗ РД 15- 2715 2017/12/01
163 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.301 ПИ 67338.413.96 ПРЗ РД 15- 2716 2017/12/01
164 с. Сотиря, общ. Сливен кв.19 XII-194, XI-195 ПЗ РД 15- 2717 2017/12/01
165 с. Тополчане, общ. Сливен кв.32 X-202 ПР РД 15- 2718 2017/12/01
166 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.96 II ПЗ РД 15- 2780 2017/12/08
170 с. Старо село, общ. Сливен кв.17 VII-68 ПР РД 15- 2793 2017/12/11
171 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.267 №3453 ПИ 67338.414.52 ПРЗ РД 15- 2796 2017/12/11
172 м. "Барутни погреби", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.507 VII-4160,380 ПИ 67338.420.286 ПР РД 15- 2798 2017/12/11
177 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.424 XVII, XVIII-324, XIX ПЗ РД 15- 2797 2017/12/11 РД 15- 1583 2018/05/18 2018/06/13
178 кв. Речица, гр. Сливен кв.32 VI-153 ПР РД 15- 2794 2017/12/11 РД 15- 1468 2018/05/11 2018/08/24
179 с. Младово, община Сливен кв.49 ПР РД 15- 2795 2017/12/11 РД- 15- 2511 2018/02/09 2018/03/06
173 з-ще с. Сотиря , общ. Сливен №000104 ПЗ №952 2017/12/14
183 з-ще с. Тополчане, общ. Сливен от ПИ 065290 до 00307, 065215 ПП №953 2017/12/14 №1110 2018/04/26 2018/06/19
184 з-ще с. Селиминово, Общ.Сливен ПП №950 2017/12/14 №1166 2018/05/31 2018/07/23
185 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.48.50 ПП №958 2017/12/14 №1165 2018/05/31 2018/07/23
187 з-ще с. Селиминово , общ. Сливен №030009, №030021, №000090 ПЗ №951 2017/12/14 №1168 2018/05/31 2018/07/31
180 СО " Селището" , з-ще гр. Сливен кв.27 IV, V, VI ПИ 67338.440.368 ПР РД 15- 2906 2017/12/29
181 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.216 №3010 ПИ 67338.415.132 ПРЗ РД 15- 2907 2017/12/29
182 м. "Дерен дере", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.32.39 ПЗ РД 15- 2909 2017/12/29
188 м. "Башчардак", м."Дерен дере", общ. Сливен ПИ 67338.32.39 ПЗ РД 15- 2909 2017/12/29 РД 15- 1757 2018/06/11 2017/08/22
191 с. Калояново, община Сливен кв.33 I-133, 134 ПР РД 15- 2908 2017/12/29 РД- 15- 627 2018/04/13 2018/05/23
186 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.287 II-2491 ПИ 67338.418.414 ПР РД 15- 79 2018/01/11
192 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.223 V-55, IV-54 ПИ 67338.538.55 ПР РД 15- 81 2018/01/11 РД 15- 319 2018/02/22 2018/04/05
193 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.202 III-208 ПЗ РД 15- 82 2018/01/11 РД 15- 475 2018/03/20 2018/04/13
194 ЦГЧ, гр. Сливен кв.650 VII-58 ПИ 67338.552.58 ПЗ РД 15- 83 2018/01/11 РД 15- 1294 2018/05/09 2018/05/30
195 ЦГЧ, гр. Сливен кв.650 V, X ПЗ РД 15- 83 2018/01/11 РД 15- 542 2017/04/13 2017/05/04
189 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.236 ПИ 67338.416.319 ПРЗ РД 15- 123 2018/01/17
190 м. "Гюргюнлюка", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.272 ПИ 67338.414.208 РД 15- 124 2018/01/17
196 ЦГЧ, гр. Сливен кв.129 VI-69 ПИ 67338.513.69 ПЗ РД 15- 122 2018/01/17 РД 15- 1557 2018/05/16 2018/06/11
197 с. Тополчане, общ. Сливен кв.35 II-342 ПР РД 15- 172 2018/01/25
198 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.220 VIII, IX ПИ 67338.541.50 ПР РД 15- 174 2018/01/25
199 кв. Речица, гр. Сливен кв.82 I-491 ПИ 67338.702.491 ПЗ РД 15- 176 2018/01/25
200 м. "Аркара коруч", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.168.46 ПЗ №991 2018/01/25
201 м. " Юрта ", з-ще кв. Речица , гр. Сливен ПИ 67338.848.57 ПЗ №993 2018/01/25
202 м. " Юрта ", з-ще кв. Речица , гр. Сливен ПИ 67338.848.57 ПП №995 2018/01/25
203 м. "Султанка", з- ще с. Панаретовци, Общ.Сливен ПИ 020015 ПП №998 2018/01/25
204 м. "Баш чардак", з- ще гр. Сливен ПИ 67338.436.214 ПП №999 2018/01/25
205 №999 2018/01/25
206 м. "Батмиш ", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.432.90 ПЗ №992 2018/01/25
207 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.48.29 ПЗ №994 2018/01/25
208 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.210 VII-71,72 ПИ 67338.546.71, 67338.546.72 ПР РД 15- 177 2018/01/25 РД 15- 177 2018/01/25 2018/05/09
209 м. "Джинджи чифлик", зем. с. Самуилово, община Сливен ПИ 051035 ел. кабел ПП №997 2018/01/25 №1202 2018/06/21 2018/08/17
210 м. " Драката ", з-ще кв. Речица , гр. Сливен от ПИ 67338.835.15 до 67338.835.74 ПП №996 2018/01/25 №1164 2018/05/31 2018/07/23
215 м. "Джинджи чифлик", з- ще с. Самуилово, Общ.Сливен от ПИ 051035 до 000404 ПП №997 2018/01/25 №1202 2018/06/26 2018/08/17
218 ЦГЧ, гр. Сливен кв.732 II-69 ПИ 67338.534.62 ПР РД 15- 175 2018/01/25 РД 15- 2254 2018/08/22 2018/11/06
219 с. Чокоба, общ. Сливен кв.36 V-197 ПР РД 15- 173 2018/01/25 РД- 15- 377 2018/03/01 2018/03/16
211 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.63 ПИ 67338.406.324 ПРЗ РД 15- 229 2018/02/06
212 с. Драгоданово, общ. Сливен кв.38 XIII-338 ПР РД 15- 230 2018/02/06
213 ЦГЧ, гр. Сливен кв.127 XVI, XV-93 ПИ 67338.533.92, 67338.532.93 ПР РД 15- 235 2018/02/06
214 м. "Дълбоки дол", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.342 ПИ 67338.412.538, 67338.412.537 ПРЗ РД 15- 226 2018/02/06
220 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.210 ПИ 67338.546.18 ПРЗ РД 15- 233 2018/02/06 РД 15- 628 2018/04/13 2018/05/09
222 ЦГЧ, гр. Сливен кв.118 I-79, II-78, XI-80 ПИ 67338.532.79, 67338.532.78, 67338.532.80 ПРЗ РД 15- 234 2018/02/06 РД 15- 1902 2018/07/02 2018/09/21
229 ЦГЧ, гр. Сливен кв.288 XI-20,21 ПИ 67338.551.20, 67338.551.21 ПРЗ РД 15- 232 2018/02/06 РД 15- 2129 2018/08/03 2018/10/12
216 м. "Градището", СО "Изгрев" , гр. Сливен кв.18 VI-1031 ПИ 67338.403.133 ПР РД 15- 242 2018/02/08
217 землище с. Самуилово , общ. Сливен №058022 ПЗ РД 15- 243 2018/02/08
230 р. Селишка , "Новоселски мост", гр. Сливен кв.516 I ПР РД 15- 244 2018/02/08 РД 15- 2019 2018/07/16 2018/09/19
235 кв. "Дружба", гр. Сливен кв.605 II-10205 ПИ 67338.558.8 ПЗ РД 15- 307 2018/02/20 РД 15- 1185 2018/05/03 2018/05/25
236 с. Глушник, общ. Сливен кв.15 IV-97 ПР РД 15- 306 2018/02/20 РД- 15- 2049 2018/07/20 2018/08/22
221 м. "Маточниците", зем. с. Мечкарево, община Сливен ПИ 47980.10.306 ПЗ №1033 2018/02/22
237 м. "Машатлъка", зем. с. Раково, община Сливен ПИ 010041 до 010035 ел. кабел ПП №1031 2018/02/22 №1203 2018/06/21 2018/08/17
223 ЦГЧ, гр. Сливен кв.129 XV-255 ПИ 67338.513.255 ПЗ РД 15- 346 2018/02/23 2018/11/27
224 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.229 ПИ 67338.417.147 ПРЗ РД 15- 343 2018/02/23
225 кв. "Сини камъни", гр. Сливен кв.589 IV ПЗ РД 15- 344 2018/02/23
238 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.22а LIV ПИ 67338.603.373 ПР РД 15- 345 2018/02/23 РД 15- 2249 2018/08/22 2018/09/12
226 2018/02/25
227 м. "Селището" , СО Селището , гр. Сливен кв.40 XVII-386 ПР РД 15- 401 2018/03/08
228 м. "Кироолу", СО "Кироолу", гр. Сливен кв.104 ПИ 67338.439.75 ПРЗ РД 15- 402 2018/03/08
231 кв. Речица, гр. Сливен кв.36 III-81 ПР РД 15- 432 2018/03/15
232 Спортен парк "Юнак", гр. Сливен кв.673 III ПИ 67338.557.127 РД 15- 431 2018/03/15
233 с. Крушаре, общ. Сливен №006053 ПЗ РД 15- 430 2018/03/15
239 м. "Андреева чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.265 VI ПИ 67338.414.89 ПРЗ РД 15- 428 2018/03/15 РД 15- 2047 2018/07/20 2018/08/30
245 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.288 III (2481) ПИ 67338.418.316 ПРЗ РД 15- 429 2018/03/15 РД-15-1756 2018/06/11 2018/07/20
234 ЦГЧ, гр. Сливен кв.126 XXIV-278 ПИ 67338.514.278 ПЗ РД 15- 460 2018/03/19
246 ЦГЧ, гр. Сливен кв.129 XV-255 ПИ 67338.513.255 ПРЗ РД 15- 1129 2018/03/27 РД 15- 2369 2018/09/12 2018/11/27
240 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.360 ПИ 67338.413.389 ПРЗ РД 15- 546 2018/03/28
241 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.20 XVI, XVIII ПИ 67338.603.194 , 67338.603.193 ПРЗ РД 15- 541 2018/03/28
242 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.184 XVIII-104 ПИ 67338.543.104 ПЗ РД 15- 540 2018/03/28
243 с. Малко Чочовени, общ. Сливен кв.27 I-95 ПР РД 15- 539 2018/03/28
244 кв. "Сини камъни", гр. Сливен кв.580 ПЗ РД 15- 538 2018/03/28
247 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.14 LVI ПИ 67338.602.134 ПР РД 15- 545 2018/03/28 РД 15- 1758 2018/06/11 2018/06/27
248 м. "Асеновско дефиле", гр. Сливен ПИ 67338.302.203 ПЗ РД 15- 544 2018/03/28 РД 15- 2251 2018/08/22
253 с. Трапоклово, общ. Сливен №038030, №038035 ПЗ РД 15- 543 2018/03/28 РД 15- 1831 2018/06/22 2018/07/13
254 ЦГЧ, гр. Сливен кв.147 III-150 ПИ 67338.532.180 ПР РД 15- 542 2018/03/28 РД 15- 2065 2018/07/24 2018/09/17
255 м. "Горна ада", з- ще с.Самуилово, Общ.Сливен ПИ 048017 ПП №1076 2018/03/29 №1243 2018/07/19 2018/09/11
249 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.240 ПИ 67338.416.341 РД 15- 604 2018/04/05
250 ЦГЧ, гр. Сливен кв.143 IX-31 ПИ 67338.548.29 ПРЗ РД 15- 605 2018/04/05
251 с. Селиминово, общ. Сливен кв.26 II-271 ПР РД 15- 606 2018/04/05
252 с. Тополчане, общ. Сливен кв.16 XXI ПР РД 15- 607 2018/04/05
269 гр. Кермен, общ. Сливен кв.122 I ПР РД 15- 608 2018/04/05 РД- 15- 1470 2018/05/11 2018/06/07
270 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.292 XIV, XV ПИ 67338.419.338 ПР РД 15- 603 2018/04/05 РД-15-1774 2018/06/12 2018/06/26
271 ЦГЧ, гр. Сливен кв.143 IX ПИ 67338.548.29 ПРЗ РД 15- 605 2018/04/05 РД 15- 2688 2018/10/29 2019/02/05
256 м. "Дълбоки дол", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.313 ПИ 67338.412.190 ПРЗ РД 15- 669 2018/04/20
276 м. "Асеновско дефиле", гр. Сливен ПИ 67338.302.99 ПЗ РД 15- 668 2018/04/20 РД 15- 2193 2018/08/10
277 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.501 XIII ПИ 67338.419.276, 67338.419.278 ПРЗ РД 15- 666 2018/04/20 РД-15-2048 2018/07/20 2018/08/03
282 Спортен парк "Юнак", гр. Сливен кв.717 I, II ПИ 67338.557.60, 67338.557.140 ПР РД 15- 667 2018/04/20 РД-15-2116 2018/09/05 2018/08/17
257 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.349 ПИ 67338.413.137, 67338.413.136 ПРЗ РД 15- 736 2018/04/24
258 кв. "Българка", гр. Сливен кв.572 III ПИ 67338.525.188 ПЗ РД 15- 735 2018/04/24
259 кв. Речица, гр. Сливен кв.52 V-324 ПР РД 15- 734 2018/04/24
260 м. "Юрта", кв.Речица, гр. Сливен кв.111 VIII-449 ПР РД 15- 952 2018/04/26
261 с. Тополчане, общ. Сливен кв.7 VIII-74 ПР РД 15- 950 2018/04/26
262 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.72 ПИ 67338.406.289 ПРЗ РД 15- 944 2018/04/26
263 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.61 ПИ 67338.406.221 ПРЗ РД 15- 940 2018/04/26
264 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.260 ПИ 67338.418.334, 67338.418.212 ПРЗ РД 15- 935 2018/04/26
265 м. "Селището" , СО Селището , гр. Сливен кв.41 XXIII-343, XXVII ПИ 67338.440.343 ПР РД 15- 931 2018/04/26
266 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.48.29 ( Път) ПП №1108 2018/04/26
267 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.48.29 ( ЕЛ и ВИК) ПП №1109 2018/04/26
268 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.46.19 ПП №666 2018/04/27
283 гр. Кермен, общ. Сливен кв.77 I ПР РД 15- 1124 2018/05/08 РД- 15- 1958 2018/07/09 2018/07/24
272 с. Мечкарево, общ. Сливен ПИ 47980.2.106, 47980.2.12 ПЗ РД 15- 1467 2018/05/11
273 м. "Барутни погреби", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.264 ПИ 67338.414.125 ПРЗ РД 15- 1462 2018/05/11
274 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.285 ПИ 67338.419.78 ПР РД 15- 1463 2018/05/11
275 с. Сотиря, общ. Сливен кв.16 XVII-7973, XVIII-7974, XIX-7975 ПР РД 15- 1465 2018/05/11
286 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.22 LXXXV ПИ 67338.603.385 ПР РД 15- 1466 2018/05/11 РД 15- 2756 2018/11/07 2018/11/26
287 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.210 XXXVI-84,85,86 ; LVI-66 ПИ 67338.546.84, 67338.546.85,67338.546.86,67338.546.66 ПР РД 15- 1469 2018/05/11 РД 15- 2752 2018/11/07 2018/11/29
278 кв. "Даме Груев", гр. Сливен кв.484 VI-80, VIII-82 ПРЗ РД 15- 1555 2018/05/16
279 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.257 №2313 ПИ 67338.418.189 ПРЗ РД 15- 1556 2018/05/16
280 кв. "Промишлена зона " , гр. Сливен кв.38 V ПИ 67338.605.303 ПР РД 15- 1552 2018/05/16
295 с. Гергевец, община Сливен кв.28 VII-131, VIII-131, IX-131 ПР РД 15- 1553 2018/05/16 РД- 15- 1868 2018/06/27 2018/07/12
296 ЦГЧ, гр. Сливен кв.316 VI ПИ 67338.549.116 ПР РД 15- 1554 2018/05/16 РД 15- 2883 2018/11/28 в Адм. Съд
281 зем. с.Ступец, Общ.Сливен ПИ 69986.103.31 ПЗ №1162/1326 2018/05/31
284 с. Ичера, община Сливен кв.26 VIII-181 ПР РД 15- 1657 2018/06/01
297 м. "Андреева чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.214 X ПИ 67338.415.73 ПРЗ РД 15- 1658 2018/06/01 РД-15-2298 2018/08/29 2018/09/28
302 с. Глуфишево, община Сливен кв.7 X-88, XI-89 ПР РД 15- 1656 2018/06/01 РД- 15- 1865 2018/06/27 2018/07/19
285 м. "Кованлъка", кв.Речица, гр. Сливен ПИ 67338.865.19 ПЗ РД 15- 1745 2018/06/11 2018/11/13
288 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.4 II, IV ПИ 67338.605.303 ПР РД 15- 1752 2018/06/11
289 м. "Юрта", кв.Речица, гр. Сливен кв.111 I-444 ПР РД 15- 1751 2018/06/11
290 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.73 ПИ 67338.406.535, 67338.406.538 ПРЗ РД 15- 1749 2018/06/11
291 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.27 VIII ПЗ РД 15- 1747 2018/06/11
292 с. Тополчане, общ. Сливен кв.9 XII ПР РД 15- 1748 2018/06/11
293 м. "Моллова гора", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.323 №6768 ПИ 67338.409.150 ПРЗ РД 15- 1746 2018/06/11
294 кв. Речица, гр. Сливен кв.94 V ПР РД 15- 1773 2018/06/11
303 с. Гавраилово, община Сливен кв.24 XVII-334, XIII-334 ПИ 14275.501.333 ПР РД 15- 1750 2018/06/11 РД- 15- 2130 2018/08/03 2018/08/17
304 с. Глушник, общ. Сливен кв.2 IV-3 , V-4 , VI-4, VII-4, I-2 ПР РД 15- 1753 2018/06/11 РД- 15- 2558 2018/10/05 2018/10/22
305 с. Чинтулово, общ. Сливен кв.3 V-52 ПР РД 15- 1799 2018/06/15 РД- 15- 2353 2018/09/07 2018/09/25
311 м. "Аркара коруч", з-ще гр. Сливен, Общ.Сливен ПИ 67338.168.46- тласкател ПП №1200 2018/06/21 №1405 2018/12/13 2019/02/15
298 м. "Гюргюнлюка", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.368 ПИ 67338.413.493 ПРЗ РД 15- 1835 2018/06/22
299 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.208 ПИ 67338.416.82 ПРЗ РД 15- 1833 2018/06/22
300 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.60 II-598, VIII-645 ПИ 67338.406.651, 67338.406.645 ПР РД 15- 1836 2018/06/22
301 м. "Градището", СО "Изгрев" , гр. Сливен кв.11 ПИ 67338.401.209, 67338.401.211 ПРЗ РД 15- 1834 2018/06/22
312 с. Ж. Войвода, общ. Сливен кв.15 XIII-138, XII-138 ПР РД 15- 1832 2018/06/22 РД- 15- 2366 2018/09/11 2018/10/19
317 с. Малко Чочовени, общ. Сливен кв.35 X-184, XI-184 ПР РД 15- 1867 2018/06/27 РД- 15- 2335 2018/09/04 2018/09/25
306 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.250 I ПР РД 15- 1922 2018/07/03
307 м. "Моллова гора", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.480 №6585 ПИ 67338.408.47 ПРЗ РД 15- 1921 2018/07/03
318 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.1 VII, IX, X ПР РД 15- 1923 2018/07/03 РД 15- 2526 2018/10/05 2018/10/26
319 м. "До могилите", землище с. Чокоба, общ. гр. Сливен №102003 ПЗ РД 15- 1920 2018/07/03 РД 15- 2858 2018/11/26 2018/12/17
320 ЦГЧ, гр. Сливен кв.527 III ПРЗ РД 15- 1919 2018/07/03 РД 15- 629 2018/04/13 в Адм. Съд
308 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.81 №2270, №2269 ПИ 67338.502.137 ПРЗ РД 15- 1972 2018/07/11
309 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.225 ПИ 67338.415.118 ПРЗ РД 15- 1973 2018/07/11
310 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.28 XVI ПИ 67338.605.90 ПР РД 15- 1974 2018/07/11
321 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.28 LVI ПЗ РД 15- 1974 2018/07/11 РД 15- 2138 2018/08/06 2018/08/21
313 с. Струпец, общ. Сливен м/у о.т.12 , о.т.13, о.т.15 , о.т.16 и о.т.17 ПР РД 15- 1998 2018/07/16
314 кв. Речица, гр. Сливен кв.72 III-433, XIII-458 ПИ 67338.702.433, 67338.702.458 ПР РД 15- 1995 2018/07/16
324 с. Ж. Войвода, общ. Сливен кв.70 V-553 ПР РД 15- 1997 2018/07/16 РД- 15- 2409 2018/09/19 2018/10/09
339 кв. "Ново село - изток", гр. Сливен кв.2 XX-266, L-266, LI-266 ПИ 67338.522.324, 67338.522.323, 67338.522.322 ПР РД 15- 1999 2018/07/16 РД 15- 637 2017/05/18 2017/05/18
315 м. "Кютюклюка",м. " Бършен", зем. гр. Сливен ПИ 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89.9 ПЗ №1245 2018/07/19
316 м. "Къра", з- ще с. Сотиря. Общ.Сливен ПИ 001007 до 001050 ПП №1244 2018/07/19
340 гр. Кермен, общ. Сливен кв.18 X-146, IX-147 ПР РД 15- 2134 2018/08/03 РД- 15- 2589 2018/10/11 2018/10/29
348 с. Селиминово, общ. Сливен кв.20 V-194 ПР РД 15- 2132 2018/08/03 РД- 15- 2687 2018/10/29 2018/11/13
352 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.74, 75 IV, V, VI, VII ; I , IV, V ПИ 67338.606.23,24,25,27,30 и31 ПР РД 15- 2131 2018/08/03 РД 15- 2303 2018/08/30 2018/09/14
322 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.226 II-2087 ПЗ РД 15- 2169 2018/08/09
323 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.202 ПИ 67338.416.153 ПРЗ РД 15- 2168 2018/08/09
353 с. Бинкос, общ. Сливен кв.8 VI-73, VII-74, VIII-73, IX-73 ПР РД 15- 2167 2018/08/09 РД- 15- 2625 2018/10/16 2018/11/07
363 с. Ж. Войвода, общ. Сливен кв.24 IV-163, III-164 ПР РД 15- 2166 2018/08/09 РД- 15- 2723 2018/11/01 2018/11/23
325 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.501 №2629 ПИ 67338.419.278 ПРЗ РД 15- 2148 2018/08/22
326 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.28 XXXIX ПИ 67338.605.68 ПР РД 15- 2247 2018/08/22
327 кв. "Комлука", гр. Сливен кв.102 ПИ 67338.509.70 ПРЗ РД 15- 2246 2018/08/22
328 кв. Речица, гр. Сливен кв.19 II-430, I-429 ПИ 67338.703.430, 67338.703.429 ПР РД 15- 2244 2018/08/22
329 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.31 XX ПИ 67338.604.63 ПР РД 15- 2245 2018/08/22
364 м. "Стопански двор-изток", з-ще с. Блатец, община Сливен №102012 ПЗ РД 15- 2150 2018/08/22 РД 15- 2588 2018/10/11 2018/10/25
365 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.28 III, XXXIX РД 15- 2247 2018/08/22 РД 15- 2641 2018/10/19 2018/11/06
330 м. "Бадемлика", зем. гр. Сливен ПИ 67338.435.35, 67338.435.36 ПЗ №1280 2018/08/30
331 м. "Средната пътека", зем. с. Глушник, община Сливен ПИ 002154 ПП №1281 2018/08/30
332 м. "Сливенски кър", зем. гр. Сливен ПИ 67338.48.55 ПП №1282 2018/08/30
333 м. "Сливенски кър", зем. гр. Сливен ПИ 67338.48.54 ПП №1283 2018/08/30
334 з-ще с. Струпец , общ. Сливен ПИ 000269 ПЗ №1284 2018/08/30
335 з-ще с. Струпец , общ. Сливен ПИ 066021 ПЗ №1285 2018/08/30
336 з-ще с. Сотиря , общ. Сливен ПИ 000190 ПЗ №1287 2018/08/30
337 м. "Хасаря", зем. с. Струпец, община Сливен ПИ 103032 ПЗ №1288 2018/08/30
338 м. "Хасаря"зем. с.Ступец, Общ.Сливен ПИ 103032 ПЗ №1288 2018/08/30
341 с. Гергевец, община Сливен №056031 ПЗ РД 15- 2347 2018/09/04
342 с. Самуилово, община Сливен кв.17 III ПР РД 15- 2345 2018/09/04
343 м. "Барутни погреби", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.283 ПИ 67338.420.9 ПРЗ РД 15- 2344 2018/09/04
344 м. "Гюргюнлюка", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.263 ПИ 67338.414.403 ПРЗ РД 15- 2341 2018/09/04
345 с. Селиминово, общ. Сливен кв.33 XI-377, XII-377 ПР РД 15- 2340 2018/09/04
346 ЦГЧ, гр. Сливен кв.122 X-106 ПИ 67338.532.106 ПР РД 15- 2339 2018/09/04
347 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.681 V-259 ПИ 67338.522.259 ПРЗ РД 15- 2338 2018/09/04
390 м. "Барутни погреби", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.283 IX ПИ 67338.420.6 ПРЗ РД 15- 2342 2018/09/04 РД-15-2874 2018/11/28 2018/12/18
396 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.31а VI ПИ 67338.604.91 ПР РД 15- 2346 2018/09/04 РД 15- 2650 2018/10/22 2018/11/06
349 м. "Дълбоки дол", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.305 I-523 ПИ 67338.412.523 ПР РД 15- 2410 2018/09/19
350 с. Гавраилово, община Сливен кв.38 I-503, XII ПЗ РД 15- 2411 2018/09/19
351 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.222 XVI-37 ПИ 67338.538.37 ПЗ РД 15- 2412 2018/09/19
398 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.10a XI ПИ 67338.601.245, 67338.601.247 ПР РД 15- 2414 2018/09/19 РД 15- 473 2018/11/19 2018/12/05
354 с. Ж. Войвода, общ. Сливен кв.104 VIII ПР РД 15- 2484 2018/09/27
355 з-ще на кв.Речица, гр. Сливен ПИ 67338.702.571 ПЗ РД 15- 2485 2018/09/27
356 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.28 IV ПИ 67338.605.362 ПР РД 15- 2483 2018/09/27
357 с. Mалко Чочовени, община Сливен кв.22 I-124, VII-124 ПР РД 15- 2481 2018/09/27
358 м. "Кешлика", зем. гр. Сливен ПИ 67338.301.225 ПЗ №1333 2018/09/27
359 м. "Башчардак", зем. гр. Сливен ПИ 67338.437.416 ПЗ №1332 2018/09/27
360 м. "Кешлика", зем. гр. Сливен ПИ 67338.301.190 ПП №1331 2018/09/27
361 м. "Манастирското", зем. гр. Сливен от ПИ 67338.302.170 до рег. На гр. Сливен ПП №1330 2018/09/27
362 м. "Сърта", зем. с. Ж. Войвода, община Сливен ПИ 201006 ПП №1329 2018/09/27
404 м. "Драката", зем. кв. Речица, гр. Сливен ПИ 67338.800.1 ПП №1328 2018/09/27 №1447 2019/01/31 2019/03/25
415 м. "Кьосурлука", з- ще с. Малко Чочовени, Общ.Сливен от ПИ 049101 до ПИ 049105 ( водопр. и ел) ПП №1327 2018/09/27 №1448 2019/01/31 2019/03/25
431 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.27 ПРЗ РД 15- 2482 2018/09/27 РД 15- 2729 2018/11/02 2018/11/19
432 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.239 I, II РД 15- 2959 2018/10/10 РД 15- 2995 2018/12/12 2018/12/12
366 ЦГЧ, гр. Сливен кв.465 I ПР РД 15- 2612 2018/10/15
367 м. "Дюлева река", СО"Изгрев", гр. Сливен кв.223 ПИ 67338.416.284 ПРЗ РД 15- 2616 2018/10/15
368 с. Николаево, общ. Сливен №000392, №000369 ПЗ РД 15- 2609 2018/10/15
369 кв. "Надежда", гр. Сливен кв.11 VI-114 ПИ 67338.607.114 ПЗ РД 15- 2608 2018/10/15
370 з-ще на кв.Речица, гр. Сливен ПИ 67338.800.1 ПЗ РД 15- 2610 2018/10/15
371 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.430 III ПИ 67338.530.35 ПР РД 15- 2613 2018/10/15
433 с. Ж. Войвода, общ. Сливен кв.41, кв.60 I ПР РД 15- 2614 2018/10/15 РД- 15- 2955 2018/10/10 2019/01/07
434 кв. "Надежда", гр. Сливен кв.4 VIII-25 ПИ 67338.607.25 ПРЗ РД 15- 2615 2018/10/15 РД 15- 2925 2018/12/04 2018/12/19
372 с. Тополчане, общ. Сливен кв.18 VII-75, VIII-75 ПР РД 15- 2704 2018/10/29
373 с. Тополчане, общ. Сливен кв.16 XX ПР РД 15- 2705 2018/10/29
374 с. Сотиря, общ. Сливен кв.39 XI-319 ПЗ РД 15- 2706 2018/10/29
375 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.256 ПИ 67338.418.236 ПРЗ РД 15- 2792 2018/11/13
376 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.369 IX-42 ПИ 67338.518.42 ПЗ РД 15- 2791 2018/11/13
377 кв. Речица, гр. Сливен кв.12 VII-82, VIII-82 ПИ 67338.702.577, , 67338.702.578 ПР РД 15- 2790 2018/11/13
378 кв. Речица, гр. Сливен кв.20 V-98, IV-97 ПИ 67338.703.98, 67338.703.97 ПР РД 15- 2789 2018/11/13
379 с. Новачево, община Сливен кв.13 XII-160, XI-160 ПР РД 15- 2788 2018/11/13
380 с. Глуфишево, община Сливен кв.3 VI, VII ПР РД 15- 2793 2018/11/13
381 м. "Аркара коруч", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.97.5 ПП №1368 2018/11/15
382 м. "Сливенски кър", з-ще гр. Сливен от ПИ 67338.53.31 до 67338.35.73 ПП №1369 2018/11/15
383 зем. с.Новачево, Общ.Сливен от ПИ 002423 до 009909 ПП №1370 2018/11/15
384 м. "Мандрата", з- ще с. Камен, Общ.Сливен от ПИ 026120 до 026218 ПП №1371 2018/11/15
385 м. "Сотирско землище", з- ще с. Сотиря, Общ.Сливен ПИ 10821 ПЗ №1372 2018/11/15
386 м. "Забития камък", з- ще с. Тополчане, Общ.Сливен ПИ 039066 ПЗ №1373 2018/11/15
387 кв. "Асеновец", гр. Сливен кв.42 №344 ПИ 67338.562.282 ПРЗ РД 15- 2813 2018/11/16
388 кв. "Асеновец", гр. Сливен кв.42 №347 ПИ 67338.565.285 ПРЗ РД 15- 2812 2018/11/16
389 ЦГЧ, гр. Сливен кв.147 IV-184, V-185, VIII-182 ПИ 67338.532.184, , 67338.532.185,67338.532.182 ПР РД 15- 2814 2018/11/16
391 м. "Орта синур", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.69 ПИ 67338.406.186 ПРЗ РД 15- 2828 2018/11/20
392 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.694 XIX-7 , XXI-7 ПИ 67338.521.180 ПР РД 15- 2831 2018/11/20
393 с. Гавраилово, община Сливен ПИ 14275.610.459, 14275.610.231 ПЗ РД 15- 2832 2018/11/20
394 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.37 VI, VIII, IX ПИ 67338.605.185 ПР РД 15- 2830 2018/11/20
395 с. Глушник, общ. Сливен кв.7 IV-20, V-20 ПР РД 15- 2911 2018/11/20
435 кв. "Сини камъни", гр. Сливен кв.590 II - > II, IV ПИ 67338.524.174 ПР РД 15- 2829 2018/11/20 РД 15- 1765 2017/08/04 2017/08/30
397 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.206 ПИ 67338.416.255 ПРЗ РД 15- 2913 2018/12/03
436 ЦГЧ, гр. Сливен кв.110 II-246 ПИ 67338.514.246 ПЗ РД 15- 2912 2018/12/03 РД 15- 3022 2018/12/14 2019/01/14
399 м. "Сухата чешма", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.269 ПИ 67338.414.26 ПРЗ РД 15- 2926 2018/12/04
400 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.292 ПИ 67338.419.172 ПРЗ РД 15- 2927 2018/12/04
401 с. Крушаре, общ. Сливен кв.74 IX-527 ПР РД 15- 2928 2018/12/04
402 кв. "Ново село", гр. Сливен кв.431 II ПИ 67338.530.206 ПЗ РД 15- 2929 2018/12/04
403 м. "Кашла дере", с. Злати Войвода, общ. Сливен ПИ 30990.50.93 ПЗ РД 15- 2931 2018/12/04
437 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.4 I, X ПИ 67338.601.208 67338.601.279 ПР РД 15- 2930 2018/12/04 РД- 15- 2186 2017/09/13 2017/09/28
405 с. Сотиря, общ. Сливен кв.31 VII-239 ПР РД 15- 2962 2018/12/10
406 кв. "Българка", гр. Сливен кв.569 III, IV ПИ 67338.525.169, 67338.525.170 ПР РД 15- 2960 2018/12/10
407 кв. "Асеновец", гр. Сливен кв.42 ПИ 67338.565.342 ПРЗ РД 15- 2961 2018/12/10
408 Спортен парк "Юнак", гр. Сливен кв.719 I ПИ 67338.557.92 ПРЗ РД 15- 2963 2018/12/10
409 м. "Каменка", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.450 ПИ 67338.422.288 ПРЗ РД 15- 2964 2018/12/10
410 м. "Дълбоки дол", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.305 I-523 ПИ 67338.412.141 ПРЗ РД 15- 2965 2018/12/10
411 ЦГЧ, гр. Сливен кв.54 VIII-153 (1504) ПИ 67338.512.153 ПЗ РД 15- 2966 2018/12/10
412 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.11 XXI, XX ПИ 67338.601.63, 67338.601.62 ПР РД 15- 2968 2018/12/10
413 ЦГЧ, гр. Сливен кв.280 IV ПИ 67338.549.126 ПЗ РД 15- 2969 2018/12/10
438 кв. "Сини камъни", гр. Сливен кв.599 V, VIII ПР РД 15- 2967 2018/12/10 РД 15- 2348 2018/09/05 2018/10/11
414 м. "Чинтулово", з-ще гр. Сливен ПИ 67338.432.332, 67338.432.335 ПЗ №1404 2018/12/13
416 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.169 IV ПИ 67338.536.32, 67338.536.31 ПР РД 15- 3029 2018/12/17
417 кв. "Клуцохор", гр. Сливен кв.236 IV-164 ПИ 67338.537.164 ПЗ РД 15- 3030 2018/12/17
439 кв. "Промишлена зона", гр. Сливен кв.28 IV ПИ 67338.605.362 ПР РД 15- 3028 2018/12/17 РД 15- 2860 2018/11/26 2018/12/11
418 ЦГЧ, гр. Сливен кв.54 VI-300 ( 1575, 1556) ПИ 67338.514.300 ПЗ РД 15- 3076 2018/12/27
419 м. "Барутни погреби", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.262 ПИ 67338.414.274 ПРЗ РД 15- 3077 2018/12/27
420 кв. "Асеновец", гр. Сливен кв.46 ПИ 67338.565.344 ПРЗ РД 15- 3074 2018/12/27
421 м. "Лозарски връх", СО "Изгрев", гр. Сливен кв.289 ПИ 67338.419.39, 67338.419.40 ПРЗ РД 15- 3075 2018/12/27
422 гр. Кермен, общ. Сливен кв.93 VIII ПР РД 15- 3073 2018/12/27
423 м. "Кироолу", СО "Кироолу", гр. Сливен кв.102 ПИ 67338.439.91, 67338.439.92 ПРЗ РД 15- 3071 2018/12/27
424 зем. с.Драгоданово, Общ.Сливен ПИ 000132, 055048, 000246 ПЗ №1445 2019/01/31
425 з-ще с. Калояново , общ. Сливен от ПИ 000118 до рег. На с. Калояново ПП №1441 2019/01/31
426 м. "Кубашкото" , м. "Кютюклюка" , з-ще гр. Сливен, Общ.Сливен ПИ 67338.233.1, 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.180.4 ПРЗ №1444 2019/01/31
427 м. "Кубашкото", з-ще гр. Сливен, Общ.Сливен ПИ 67338.100.68 ПЗ №1442 2019/01/31
428 м. "Кубашкото", з-ще гр. Сливен, Общ.Сливен ПИ 67338.100.71 ПЗ №1443 2019/01/31
429 м. "Предела", з-ще гр. Сливен, Общ.Сливен от ПИ 67338.302.173 до 67338.302.150 (водопр.) от ПИ 67338.302.150 до СО Кироолу (водопр.) от ПИ 67338.302.150 до 67338.302.149 (водопр.) от СО Кироолу до ПИ 67338.302.150 (ел) ПП №1440 2019/01/31
430 м. "Рамануша", з-ще гр. Сливен, Общ.Сливен ПИ 67338.427.179 ПЗ №1446 2019/01/31
440 м. " Юрта ", з-ще с. Крушаре , гр. Сливен №012039 ПЗ