одобрен

Отчет за предоставяне на достъп до обществена информация за 2018 г.

Уникален идентификатор:  4ae28956-f779-4708-9ccc-65f1f99fbd1b

Описание:

Годишен отчет за постъпили заявления за ДОИ в Община Кула за 2018 г.

достъп до обществена информация здои община Кула отчет дои

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-18 16:49:31
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2019-04-18 16:49:31