одобрен

SEBRA_11.07.19

Уникален идентификатор:  4ae50d1e-d872-49a9-8b69-acf0613eba1d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:05:20
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:05:20

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 3801.53
10 xxxx Издръжка 86 27492.69
18 xxxx Други разходи 1 194.1
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2 602555.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 14331.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 1803.69
88 xxxx Средства на разпореждане 10 10469.15
90 xxxx Възстановени приходи 2 302.88
Общо: 113 660950.74
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 10560.15
Общо: 10 10560.15
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1239.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 121.92
Общо: 4 1361.57
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1226.51
18 xxxx Други разходи 1 194.1
Общо: 10 1420.61
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 112.22
Общо: 1 112.22
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 255
10 xxxx Издръжка 1 81.27
Общо: 2 336.27
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 649.39
Общо: 1 649.39
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 751.93
Общо: 6 751.93
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2612.17
Общо: 5 2612.17
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1776.53
10 xxxx Издръжка 6 1877.19
Общо: 8 3653.72
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1208.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 93.6
Общо: 8 1301.8
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1770
10 xxxx Издръжка 16 1668.2
90 xxxx Възстановени приходи 1 32
Общо: 18 3470.2
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1420.22
Общо: 2 1420.22
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 96
Общо: 1 96
БАБХ ( 022250**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1851.06
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2 602555.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 14331.05
90 xxxx Възстановени приходи 1 270.88
Общо: 10 619008.64
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 994.93
Общо: 10 994.93
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 1588.17
Общо: 4 1588.17
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 10 10469.15
Общо: 10 10469.15
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 11.07.2019 - 11.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1143.6
Общо: 3 1143.6
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )