непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  4af7750c-6787-4355-bd6d-30b02006bf17

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-04 11:00:08
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-04 11:00:08
Няма информация за показване