одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 г.

Уникален идентификатор:  4b36199a-a419-4683-8f0b-8a75c91a53e4

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:49:42
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:49:42
Няма информация за показване