одобрен

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2019

Уникален идентификатор:  4bd61106-82cc-4a65-bec6-5a51c7b23c11

Описание:

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2019

zlatica златица община празен регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 08:22:46
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-01-16 08:22:46

Вх.№ и дата на искането

Дата на издаване

Обект

№ на имот

Възложител

Населено място

1 20.03.2019г. "Пристрояване на асансьор за осигоряване на достъпна среда в съществуваща обществена сграда ,собственост на Община Златица и ПК"Златица-91" ПИ 31044.503.254.1 Община Златица Град Златица
2 94П-169-2 10.09.2019 11.09.2019г. "Еднофамилна жилищна сграда" ПИ 31044.504.475 П.Петров Град Златица
3 94Л-152-2 31.10.2019 14.11.2019г " Еднофамилна жилищна сграда" ПИ 31044.502.447 Л. Неделева Град Златица
4 26-25--3 04.10.2019 05.12.2019г "Автосервиз,административна сграда и автомивка" ПИ 31044.29.10 "Виолета-54"ЕООД Град Златица